Sněmovní tisk 239
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 239/0 dne 20. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 274).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 239/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 20 dní (usnesení č. 348).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 239/2, který byl rozeslán 16. 3. 2011 v 13:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 394).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 4. 2011.

Zákon vyhlášen 12. 4. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 97/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: cena energie, elektrická energie, obnovitelná energie, politika úsporných opatření, státní rozpočet, využití solární energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)