Sněmovní tisk 122
Novela z. o krajích (krajské zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 6. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: Horáček Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 122/0 dne 8. 10. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 5. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 11. 2010 jako tisk 122/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2010 (usnesení č. 43). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bureš, DBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 387).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 122/3, který byl rozeslán 14. 6. 2011 v 17:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 619).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 246/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kraje
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: program schůze, protikrizový plán, region, regionální orgány státní správy

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)