Sněmovní tisk 109
Prot. o perzistentních organických polutantech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 109/0 dne 5. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 10. 2010 (usnesení č. 28). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 141).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 321).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 6. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 34 pod číslem 63/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: obchodovatelné emisní povolení, ratifikace dohody, znečišťování atmosféry, znečišťování organickými látkami, znečišťující příměsi v atmosféřeISP (příhlásit)