Sněmovní tisk 108
Prot. o změně Doh. mezi státy ES a USA o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 108/0 dne 6. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 10. 2010 (usnesení č. 28). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 140).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 108/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 320).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2011.Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, Evropská unie, letecká doprava, ratifikace dohody, Spojené státyISP (příhlásit)