Sněmovní tisk 873
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Černochová, Jaroslava Wenigerová, Igor Svoják, Zdeněk Bezecný, Miroslav Kalousek, Daniel Korte, Jana Suchá, Viktor Paggio) předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: Černochová J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 873/0 dne 12. 12. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 873/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 79, dokument 79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Marcel Chládek, MBA).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 4. 2013 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 79/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2013 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 185).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 162/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5721Ladislav Šincl04573-03979.doc (32 KB) / PDF (80 KB, 2 strany) 27. 2. 2013 v 07:38:00
6041Vlasta Bohdalová04725-04234.doc (19 KB) / PDF (57 KB, 1 strana) 25. 3. 2013 v 16:27:34
6042Kateřina Konečná04726-04235.doc (23 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 25. 3. 2013 v 22:34:39
6061Ladislav Šincl04727-04236.doc (43 KB) / PDF (94 KB, 3 strany) 26. 3. 2013 v 07:42:14


Hesla věcného rejstříku: Výročí
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)