Sněmovní tisk 826
Novela z.o vyšších soud.úřednících a vyšších úřed.stát.zast.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 826/0 dne 10. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1418).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 826/2, který byl rozeslán 19. 3. 2013 v 18:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 1615).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 4. 2013.
  Zákon Senátem schválen 2. 5. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 163/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: příprava při zaměstnání, profesní příprava, soudce a státní zástupce, soudní úředník, státní zástupce, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)