Sněmovní tisk 277
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 277/0 dne 3. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: MUDr. Jitka Chalánková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 352).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 277/2, který byl rozeslán 4. 5. 2011 v 15:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 244, usnesení č. 519).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 5. 2011.
  Návrh zákona 10. 6. 2011 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 277/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 277/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 234, usnesení č. 599).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2011.
  Prezident zákon 7. 7. 2011 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2011.

Zákon vyhlášen 22. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 220/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, rozdělování příjmů, sladění sociálních zabezpečení, sociální transfer

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)