Sněmovní tisk 182
Doh. o výsadách a imunitách Mez. trest. soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 182/0 dne 23. 11. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 11. 2010 (usnesení č. 51). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 12. 2010 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 170).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 182/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 420).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 11. 2010 jako senátní tisk 382/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2010 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 1. 2011 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 382/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 3. 2011 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 382/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2011 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 132).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 7. 4. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 6. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 28 pod číslem 51/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní soud, mezinárodní trestní právo, právní postavení, trestní soudISP (příhlásit)