Usnesení PS č. 170

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 9. září 2002 v New Yorku /sněmovní tisk 182/ - prvé čtení (8. prosince 2010)
ISP (příhlásit)