Sněmovní tisk 133
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 133/0 dne 13. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 104).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 133/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 133/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 133/3, který byl rozeslán 8. 12. 2010 v 9:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 129, usnesení č. 216).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 12. 2010.
  Zákon Senátem schválen 16. 12. 2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2010.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 425/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ministr, mzda, odměňování, poslanec parlamentu, snížení mezd, soudce a státní zástupce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)