Stenografický zápis 9. schůze, 10. prosince 2010


Zahájení
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Ludmila Bubeníková
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Vidím


96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


139. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 115/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec František Dědič
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Michal Babák
Poslanec Igor Svoják


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 133/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Karolína Peake
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Vladislav Vilímec


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Marek Šnajdr


112. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010 /sněmovní tisk 10/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Václav Klučka


113. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 13/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Antonín Seďa


114. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2010 /sněmovní tisk 95/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Antonín Seďa


115. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2010 /sněmovní tisk 96/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Zdeněk Boháč


116. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010 /sněmovní tisk 121/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Roman Váňa


27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 8/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Polčák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec František Laudát
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Gazdík
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Oliva
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


28. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Braný
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 13.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP