Sněmovní tisk 811
Novela z. občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 3. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 811/0 dne 4. 11. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2004 jako tisk 811/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1511).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 811/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 164, usnesení č. 1668).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 811/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 811/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 94, usnesení č. 1843).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 359/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: hlavní město, náklady skladování, občanský zákoník, obec, osobní vlastnictví, osobní zbraň, skladování, veřejný sklad

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)