Usnesení PS č. 1511

k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 811/ - prvé čtení (16. února 2005)
ISP (příhlásit)