Sněmovní tisk 722
Novela horního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 722/0 dne 28. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 6. 2004 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ing. Rudolf Tomíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1516).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 722/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 14:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 146, usnesení č. 1661).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 722/4, který byl rozeslán 16. 6. 2005 v 13:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 312, usnesení č. 1753).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 7. 2005.
  Návrh zákona 3. 8. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 722/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 722/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 102, usnesení č. 1848).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 386/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hornictví, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: důlní dobývání, hospodaření se zdroji, nerostné zdroje, obec, příjmová politika, přírodní zdroje

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)