Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

588

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 28. schůze 9. února 1995

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona a mezinárodní smlouvy /sněmovní tisky 1510 a 1511/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí, aby

1) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 31 dní,

2) vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 27 dnů.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Sýkora v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP