Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

488

USNESENÍ

organizačního výboru

z 59. schůze 7. února 1995

 

k žádosti poslance Tomáše Ježka o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992, přičemž bude dodržena lhůta 27 dnů;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 28. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Novák v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP