Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

594

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 28. schůze 9. února 1995

 

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992 /sněmovní tisk 1416/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí se Smlouvou mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsanou v Soulu dne 27. dubna 1992, podle sněmovního tisku 1416.

 

v z. Jan Kasal v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP