Sněmovní tisk 612/0, část č. 1/8
Novela z. o daních z příjmů - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t061200.pdf (Dokument PDF, 272 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0612a0.pdf (Dokument PDF, 221 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0612b0.pdf (Dokument PDF, 276 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0612c0.pdf (Dokument PDF, 116 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

23. září 2015 v 16:58
ISP (příhlásit)