Stenografický zápis 72. schůze, 1. prosince 2020Zahájení

(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ondřej Benešík
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zbyněk Stanjura


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní /sněmovní tisk 922/4/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Senátor Vladislav Vilímec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1080/2/ - zamítnutý Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Senátorka Jitka Chalánková


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/9/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Senátor Petr Orel
Poslankyně Dana Balcarová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


8. Návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/11/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Senátor Zdeněk Nytra
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec František Elfmark
Poslankyně Dana Balcarová
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Marek Výborný
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Senátor Zdeněk Nytra


9. Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/11/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Senátor Zdeněk Nytra
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/11/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Senátor Zdeněk Nytra


11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/11/ - zamítnutý Senátem

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Senátor Zdeněk Nytra
Poslanec Zbyněk Stanjura


12. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů /sněmovní tisk 881/1/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátorka Jitka Chalánková


13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/4/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Senátor Tomáš Goláň
Poslanec František Navrkal
Senátor Tomáš Goláň
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/ - druhé čtení

Poslanec Milan Brázdil
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Běhounek
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Josef Kott
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Vlastimil Válek
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Josef Kott
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radim Fiala


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Tereza Hyťhová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP