Sněmovní tisk 318
Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 318/0 dne 13. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Ing. arch. Miroslav Petráň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 513).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 318/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 318/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 770).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 10. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 215, dokument 215/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Eva Richtrová), Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 10. 2011 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 215/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 10. 2011 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 215/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 10. 2011 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 215/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 395).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 349/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Nemovitosti, Poplatky, Vztahy vlastnické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ceník, katastr nemovitostí, nabytí vlastnictví, nemovitý majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)