Sněmovní tisk 1001
Vl.n.z. o řízení a kontrole veřejných financí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1001/0 dne 22. 12. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 607/16, PID KORNAGTB6DNG.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor (rozhodnutí č. 59)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1590).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1001/5, který byl rozeslán 7. 6. 2017 v 10:12.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1001/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 289, usnesení č. 1786).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 7. 2017.
  Návrh zákona 16. 8. 2017 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1001/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1001/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 19).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6473Jan Klán11934-17051.docx (14 KB) / PDF (250 KB, 4 strany) 30. 5. 2017 v 11:42:32


Související tisk: 1002 (Novela z. v souv.s přijetím zák.o řízení a kontrole veř.fin.).

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, finanční řízení, koordinace financování, účetnictví veřejných institucí, veřejné finance

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)