Sněmovní tisk 880
Zákon silniční

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-03-09 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 880.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 17.03.1994 usnesení č. 311 rozdané jako tisk 887. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 977, společným zpravodajem byl určen Ladislav Blažek.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 22.03.1994 na 17. schůzi schválen (usnesení č. 345).


ISP (příhlásit)