Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

398

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 19. schůze 31. května 1994

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích /silniční zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 880 a 977/

 

Poslanecká sněmovna

schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích /silniční zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 880, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 977 a schválených pozměňovacích návrhů.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Robert Kolář v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP