Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

345

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze 17. schůze 22. března 1994

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 882 - 887/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u

1/

vládního návrhu na vydání zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve výborech Poslanecké sněmovny,

2/

návrhu poslance V. Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve výborech Poslanecké sněmovny,

3/

vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve výborech Poslanecké sněmovny,

4/

návrhu poslance K. Macha na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny,

5/

návrhu poslance K. Macha na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny,

6/

vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Oldřich Vrcha v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP