Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

311

USNESENÍ

organizačního výboru

z 36. schůze 17. března 1994

 

k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 17. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Anna Röschová v. r.

ověřovatelka organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP