Poslanecká sněmovna
Výbor ku prozkoumání zprávy o činnosti Stálého výboru

Předseda

Jiří Stříbrný

Místopředseda

JUDr. Alfréd Meissner
JUDr. Jan Vanovič

Členové
ISP (příhlásit)