Jiří Stříbrný

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STŘÍBRNÝ Jiří

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. Stál. a ku prozk. čin. Stál. výb.

Jmenován ministrem železnic 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra železnic 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem železnic 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 26. I. 1925.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Sproštěn úřadu ministra železnic 20. VII. 1925.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370), týkající se nadpisu zákona.

127, 6. I. 1922; 2584. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě právních nároků a závazků čsl. státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. X. 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou (zpr. t. 3681).

147, 16. V. 1922; 945. V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

166, 4. XI. 1920; 66. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 45. IV.

sděluje, že klub ČS bude hlasovati proti zahájení rozpravy o prohlášení min. dr. Beneše, jímž zodpovídá se dotaz dr. Lodgmana (tajné smlouvy) a interp. dr. Hajna (restaurace Habsburků).

66, 31. III. 1921; 32. III.

Prohlášení:

jménem klubu ČS o událostech v Krompaších na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2609. II.

jménem sněmovní majority o událostech po vyloučení oposičního řečníka inž. Junga ze sněmovního jednání a vyslovení důvěry předsedovi posl. sněmovny Fr. Tomáškovi.

153, 23. VI. 1922; 1287. V.

Interpelace:

o provádění vyvlastňovacího zákona ze dne 17. XII. 1919 politickými správami okres. a zemsk.,

t. 1432. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 2521. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Kusák)

191, 23. II. 1923; 2194. VI.

zpr. t. 4151; zprav dr. Patejdl;

nevydán 213, 14. V. 1923; 462. VII.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský).

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 51 zákona o právu autorském ca prof. Spirago).

265, 27. V. 1924; 740. IX.

zpr. t. 4778; zprav. inž. Záhorský;

nevydán 307, 27. XI. 1924; 777. X.ISP (příhlásit)