JUDr. Jan Vanovič

Narozen: v roce 1856
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VANOVIČ Jan, dr.

XVII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. k prozkoum. čin. Stál. výb. - práv. - rozp. - soc. pol. a vyšetřov.

Návrhy:

na vydání zák. o doplnění nařízení o pozemkových knihách na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 3662.

145, 13. VI. 1922; 799. V.

na vrácení zpr. t. 4037 (vklady do pozemkových knih na Slovensku a Podkarpatské Rusi) výb. ústav. práv.

203, 24. IV. 1923; 240. VII.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory církve evangelické na Slovensku.

28, 1. XII. 1920; 812. II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 3715 (rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus).

151, 22. VI. 1922; 1222, 1230. V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

21, 12. XI. 1920; 332. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 973. II.

o naléh. interp. L. Labaje (t. 630) ohledně námestovské vraždy.

33, 15. XII. 1920; 1361. II.

o událostech v Krompaších na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2591. II.

o změně finanč. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n., a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2270. IV.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2411. VI.

o vkladech do pozemkových knih na Slovensku a Podk. Rusi (zpr. t. 4037).

203, 24. IV. 1923; 238. VII.

Interpelace:

o protistátních piklech na Slovensku,

t. 347. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 812. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

Dotazy:

v otázce krvavého shromáždění čsl. ľudové strany v Námestově.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy ca dr. Gabriel Bargár)

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

zpr. t. 4429; zprav. J. Mach;

vydán: 249, 20. III. 1924; 134. IX.ISP (příhlásit)