JUDr. Alfréd Meissner

Narozen: v roce 1871
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Výbor

Záznam jmenného rejstříku

MEISSNER Alfred, dr.

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - práv. - rozp. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. ústav. a ústav. práv.

Jmenován ministrem spravedlnosti 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra spravedlnosti 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Návrhy:

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, t. 3311.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu r. 1922 (zpr. t. 3310), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o státním soudu (zpr. t. 4022) k §§ 2, 5, 6, 23 a 24.

194, 6. III. 1923; 2441-2. VI.

doplňov. návrh podaný při projednávání zprávy o VII. mezinárodní parlament. konferenci obchod. v Lisaboně (zpr. t. 3393), týkající se obeslání parlamentární konference obchodní v Římě.

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

na zahájení rozpravy ve schůzi 140 o prohlášení min. předs. dr. Beneše o janovské konferenci, proneseném ve schůzi 139,

139, 23. V. 1922; 432. V.

Resoluce:

k osnově zák. o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2774. II.

k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se prováděcího nařízení o volbách do nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1443 (zřízení trestních pracovních oddílů).

52, 8. II. 1921; 2135. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

18, 9. XI. 1920; 221. II.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1299. II.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 550. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

162, 27. X. 1922; 302. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudu (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2404. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 425. X.ISP (příhlásit)