Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

Předseda

Ing. Zdeněk Škromach

Místopředseda

MUDr. Milan Cabrnoch
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Ing. Alena Páralová
PhDr. Stanislav Volák

Podvýbor pro investiční dotace ve zdravotnictví a sociální oblasti
Podvýbor pro lékovou politiku a úhradu zdravotní péče
Podvýbor pro oblast drogové problematiky
Podvýbor pro rovné příležitosti a otázky rodiny
Podvýbor pro zdravotně postižené
Podvýbor pro zdravotní informatiku
ISP (příhlásit)