Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Podvýbor pro rovné příležitosti a otázky rodiny

Předseda

Mgr. Jana Volfová

Místopředseda

Miroslava NěmcováISP (příhlásit)