Alois Tučný

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TUČNÝ Alois

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - socialisač. - soc. pol. a vyšetřov.

Jmenován ministrem veřejných prací 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu ministra veřejných prací a jmenován ministrem pošt a telegrafů 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Sproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 8. II. 1924.

247, 6. III. 1924; 4. IX.

Návrhy:

na vydání zákona o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích, t. 25.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

obnoven č. 3761; (seznam t. 3765)

jako návrh R. Laube.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

a vydání zákona o převzetí poštovních kočí (postilionů) do stálé služby státní, t. 15.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na vydání zákona o účasti zaměstnanců na správě a čistém zisku podniků, t. 33.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

obnoven t. 3910/X.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů, t. 58.

8, 16. VI. 1920; 354. I.

obnoven č. 3759; (seznam t. 3765)

jako návrh R. Laube.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

na zařadění telegrafních dělmistrů do hodnostních tříd úřednických na základě zákona ze 7. X. 1919, č. 541 Sb. z. a n., t. 192.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na vydání zákona o úpravě služebních požitků stát. polic. úředníků a členů stráže bezpečnosti uniformované i civilní v R. Č., t. 582.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

obnoven t. 3910/XI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona o nedělním a svátečním klidu v živnostech holičské, vlásenkářské a kadeřnické v R. Č., t. 586.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na vydání nového zákona o obchodních pomocnících a jiných zřízencích, t. 757.

23, 23. XI. 1920; 363. II.

obnoven č. 3760; (seznam t. 3765)

jako návrh R. Laube.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

na změnu a doplnění zákona o služebních poměrech definitivních zřízenců, cestařů okres. zastup. v Čechách a okres. silnič. výb. na Moravě a ve Slezsku, t. 820.

23, 23. XI. 1920; 364. II.

na přiznání mimořádné odměny stráži bezpečnosti ve dnech pražských demonstrací, t. 862.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

by byl vydán zákon o minimální každoroční placené dovolené zaměstnancům, t. 2182.

68, 31. V. 1921; 141. III.

obnoven č. 3758; (seznam t. 3765) jako návrh R. Laube.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538), týkající se změn v §§ 5 a 7 a změn v číslování paragrafů zákona.

63, 11. III. 1921; 2557. II.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4 a 31.

334, 20. III. 1925; 1448-50, 1452. X.

na přikázání resoluce H. Jokla, podané při projednávání zpr. t. 5092 (zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani) výb. bran.

333, 19. III. 1925; 1376. X.

Resoluce:

k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se podání osnovy zákona o úpravě důvěrnického systému v malých závodech.

85, 6. VIII. 1921; 1267. III.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 762 (rozšíření působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku).

32, 14. XII. 1920; 1307. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1827 (změna ustanovení § 1154 b) obč. zákona).

65, 16. III. 1921; 2791. II.

socialisač. výb. zpr. t. 1988 (zavedení placené dovolené pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty).

67, 19. V. 1921; 92. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 5092 (zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani).

333, 19. III. 1925; 1367, 1371. X.

korektury 336, 21. III. 1925; 1548. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5118 (placená dovolená pro zaměstnance).

33, 21. III. 1925; 1480, 1528. X.

doporučuje resol. A. Schäfera.

336, 21. III. 1925; 1538. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1126. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2332. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4230; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 760. X.

Interpelace:

naléhavá, ve věci stávky bankovních zaměstnanců,

t. 2550. 72, 15. VII. 1921; 485. III.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

101, 29. XI. 1921; 1325. IV.

ve věci bezdůvodného stíhání a věznění Fr. Záruby,

t. 131. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 619. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o vzpouře trestanců v ilavské trestnici,

t. 626. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1228. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

o povolování dovozu textilních polotovarů do naší republiky,

t. 776. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1185. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

v zálež. jmenování Jana Mattla policejním inspektorem v Opavě,

t. 835. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1271. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o stanovisku vlády k dělnickému družstevnictví,

t. 885. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

o protizákonném stanovisku některých okresních správních komisí proti okresním cestářům,

t. 1570. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2984. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.ISP (příhlásit)