(14.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

No a pan poslanec Vlastimil Válek. Pokud neprojdou maturity dnes v 18.30, ale ty prošly, takže vlastně o vašem návrhu již nemusíme hlasovat. Tak a máme to vyřešené.

Teď, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky včerejších voleb. Takže se jedná o bod 395 - Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu, druhé kolo, a bod 399 - Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, druhé kolo.

 

395.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Volby proběhly včera večer, takže pak už schůze byla jiným bodem. Z toho důvodu výsledek oznamujeme až teď v jejím pokračování. Konstatuji, že včera se voleb zúčastnilo 171 poslanců a poslankyň. Kvorum nutné pro zvolení bylo u obou voleb 86. U obou voleb také bylo odevzdáno zpět 170 hlasovacích lístků. Jeden lístek v obou případech odevzdán nebyl.

U volby člena Dozorčí rady Vinařského fondu získal Jindřich Kadrnka 53 hlasů a pan Zdeněk Tréšek 86 hlasů. V tomto druhém kole tedy byl pan Tréšek zvolen a volba končí.

 

Druhá volba.

 

399.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Tato volba měla tyto výsledky. Paní Lenka Králová 84 hlasů, pan Marek Poledníček 75 hlasů. Nebyl tedy zvolen nikdo. Volba je bohužel neúspěšná a končí. Jedno místo zůstává neobsazené.

V té souvislosti hned, kolegyně, kolegové, vyhlásím nový termín pro podávání návrhů. Bude to tedy za prvé termín pro návrhy na toto jedno neobsazené místo v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Druhý termín pro podávání návrhů je do už zmiňované Dozorčí rady Vinařského fondu. Je to z toho důvodu, že tam se jedno místo opět uvolní. Bude to na konci dubna, kdy končí mandát našemu kolegovi, panu poslanci Janulíkovi. Takže i zde bude ještě jedno místo. Lhůtu vyhlašuji do úterý 4. května do 12 hodin. Takže ještě jednou, nová lhůta, úterý 4. května 12 hodin - návrhy na volbu na obsazení jednoho místa rozhlasové a televizní rady a návrhy na obsazení jednoho místa ve Vinařském fondu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy přistoupíme k projednávání bodu

 

529.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb.,
o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
/sněmovní tisk 1205/ - zkrácené jednání

Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 205, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Pokud se již do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1205, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 207, přihlášeno 92 poslanců, pro 82, pro jeden. Návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní tedy otevírám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1205, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Takzvanou izolačku dobře znáte. Jen pro vaši informaci, je to levný nástroj pro kontrolu pandemie, protože v tuto chvíli stále vykazujeme nízkou úspěšnost trasování. Důležitost dodržování izolace poroste, a to právě s přechodem od plošných opatření k těm cíleným. Tuto situaci právě zažíváme. Izolačka je příkladem efektivní implementace opatření, zaměstnanci nemusí podávat žádost o podporu, pouze informují zaměstnavatele o nahlášené karanténě a izolaci. Zároveň zaměstnavatel neprochází složitým administrativním procesem, příspěvek si odečte z odvodů.

Za nízkého počtu nahlašovaných kontaktů nelze usuzovat jakýkoliv závěr, ale můžeme říci, když srovnáme počet nakažených například za leden, tam jsme měli zhruba 255 000 nakažených a 144 000 izolací a karantén. Ten poměr byl 56 %. V únoru jsme měli zhruba 253 000 nakažených a počet izolací 141 000. Je to opět poměr 56 %. Kdežto za měsíc březen, kdy začala fungovat izolačka, byl při počtu 299 000 nakažených počet izolací a karantén 184 000, což je poměr 62 %. Kdybychom měli jít na ten poměr 56 %, tak lze usuzovat, že izolačka zafungovala a způsobila to, že o 10 % více, to je těch 167 000 očekávaných a zároveň 184 000 uskutečněných izolací a karantén. To znamená, že izolačka zafungovala.

Dosavadní náklady - a je potřeba říci, že máme čísla ze 16. dubna - tak bylo k 16. dubnu podáno 61 % přehledů od zaměstnavatelů za březen. Asi víte, že ta podání se podávají do 20. dne následujícího měsíce. To znamená, že dosavadní náklady za izolačku za měsíc březen byly 465 milionů korun. Průměrný příspěvek na jednoho zaměstnance se pohyboval ve výši 3 188 korun a maximální výše příspěvku je 5 180 korun.

Pokud bude tento návrh zákona schválen a izolačka prodloužena o další dva měsíce, tak při očekávaných projekcích dalšího vývoje pandemie očekáváme celkové náklady na ty další dva měsíce 300 milionů korun, 200 milionů za květen a 100 milionů za červen. Takže se asi shodneme, že opět je potvrzen ten závěr, že to je relativně levný nástroj, dobře zacílený, který nám pomáhá dostat pandemii pod kontrolu. Toliko k tomuto již známému návrhu zákona. Za mě vše. Velmi děkuji a prosím vás o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1205/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Roman Sklenák a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, pane ministře, výbor pro sociální politiku projednal tento tisk na svém včerejším jednání. Jak bylo řečeno, usnesení výboru máte uvedeno pod sněmovním číslem 1205/1. Výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se k tomuto tisku konala obecná i podrobná rozprava. Navrhuje, aby Poslanecká sněmovna své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději dnes v 19 hodin, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto vládním návrhem zákona vyslovila souhlas.

Dodám, že legislativně je ten návrh zákona velice jednoduchý. V podstatě spočívá v nahrazení slova "dubna" slovem "června", tedy že ten nárok na příspěvek trvá až do 30. června letošního roku. Potom ve svém přechodném ustanovení pamatuje na situaci, že by se nepodařilo přijmout tento návrh zákona včas tím, že dává nárok od 1. května, kdyby tedy účinnost a platnost zákona byla později. Tolik vše za mě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP