(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Zagongoval jsem. No, nějak to nepůsobí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 208, přihlášeno 93 poslanců, pro 80, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které však nemám žádnou přihlášku. Takže jestli se někdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Zpravodaj? Navrhovatel? Ne. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A nikdo se opět nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se navrhovatele a zpravodaje, máte zájem, nemáte zájem o závěrečná slova? (Bez zájmu.) Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

No a teď, jelikož tady nemáme žádné pozměňovací návrhy, tak si myslím, že můžeme ihned přistoupit ke třetímu čtení. Takže jestli proti tomu nikdo nic nemá, technicky můžeme přistoupit ihned ke třetímu čtení. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtením druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Roman Sklenák bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se, zdali mají zájem navrhovatel a zpravodaj o závěrečná slova. Nemá... máte? Takže ano, zpravodaj poslanec Roman Sklenák má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jenom konstatuji, že vzhledem k průběhu projednávání tohoto tisku můžeme nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, takže ano, já jsem vás chtěl jakoby poprosit na úvod po závěrečném slovu, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, ovšem už jste nás seznámil

 

Takže budeme hlasovat, ano, jak jste řekl, o návrhu zákona jako celku. Já ještě jednou zagonguji, protože to je vážná věc. (Gong.) To nemá odezvu opět.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Pardon... já to musím ještě ukončit, to hlasování (209), protože jak to bylo příliš rychle, já jsem nepřečetl návrh usnesení. Takže omlouvám se. Ukončuji hlasování a přednesu nejprve návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, podle sněmovního tisku 1205, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

A až teď tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 210, přihlášeno 96 poslanců, pro 87, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o

 

499.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k ekologické katastrofě na řece Bečvě
/sněmovní dokument 7332/

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 10. března 2021 ve všeobecné rozpravě. Připomínám, že návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 40 poslanců a poslankyň. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí sněmovního dokumentu 7332. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů poslanec Marian Jurečka.

Nyní budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, kterou tímto otevírám, a hlásí se poslanec Jaroslav Holík.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, na úvod řeknu pouze několik čísel: 20, 38, 40, 6. A jedno neznámé číslo. To je totiž, to neznámé číslo je počet podezřelých, ale nikoliv usvědčených. Tento případ řešíme půl roku a policii to bude minimálně ještě půl roku trvat. Ale já tady nestojím, abych hodnotil šetření. Biologická havárie se stala a já chci, aby se neopakovala.

Pane ministře, vy jste nastínil, že řeka Bečva bude osazena senzory, které budou řeku monitorovat. To je chvályhodné, ale nedostatečné. Totižv České republice není jenom řeka Bečva, a chceme-li předejít podobným haváriím, musíme monitorovat všechny toky. Nemusí to být vůbec drahé zařízení. Dnes prakticky v každém domě funguje bez problémů požární hlásič. Navrhuji, aby na každém toku bylo podobné jednoduché čidlo, které by trvale měřilo elektrovodivost vody a pH. Údaje z těchto čidel by se ukládaly na server a zde pak bude možné v čase zaznamenat jakoukoliv odchylku. Pokud tato odchylka od normálu překročí stanovenou mez, dá signál odpovědným pracovníkům povodí, pracovníkům hasičů, rybářům a dalších složek pro zahájení nápravy. Ti pak nebudou muset čekat, až ryby zahájí stávku a začnou plavat břichem nahoru. Já vám děkuji za...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jsme tedy v obecné rozpravě. Podívám se, zdali někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečné slovo? Pan navrhovatel? Prosím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi shrnout rozpravu, která proběhla především na minulém jednání. Dneska už tady zazněl jediný příspěvek do diskuze v obecné rozpravě, takže vystoupili zástupci prakticky všech poslaneckých klubů. V debatě se vyjadřovali k problematice jak havárií na řece Bečvě, tak k samotnému návrhu usnesení, nicméně v obecné rozpravě jsem nezaznamenal žádný návrh na úpravu usnesení, které jsem tady jako zástupce navrhovatelů zmiňoval při minulém projednávání. To usnesení je o něco rozšířené oproti tomu, co je v sněmovním dokumentu 7332. Jsem připraven ho tady v rozpravě ještě jednou přečíst v podrobné, abychom o něm mohli potom rozhodnout hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Takže v podrobné rozpravě, jestli se hlásí tedy... vy se hlásíte ještě jako navrhovatel do podrobné rozpravy? Prosím, máte slovo. Pardon, ještě s přednostním právem chtěl mluvit pan ministr. Já se omlouvám. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Bude to velmi stručné, protože hlavní debata opravdu proběhla minule a myslím, že už ji tady nikdo nechce protahovat. Jenom v několika větách řeknu, co se v mezidobí stalo a proč nebudu hlasovat pro zřízení té vyšetřovací komise. Ne proto, že bychom měli (neměli?) všichni stejný zájem, ten máme všichni stejný - aby co nejdříve byl zjištěn viník, potrestán. My se jenom lišíme ve formě. Jestliže se tady včera mnohokrát objevovalo, že Sněmovna oceňuje a věří práci orgánů vyšetřovacích složek bezpečnostních orgánů, tak já jim věřím nejenom v oblasti nebo v otázce Vrbětic, já jim věřím v i otázce Bečvy. A pokud budeme teď hlasovat o zřízení vyšetřovací komise, tak snad asi opravdu precedentně poprvé, jak jsem byl informován, v historii Poslanecké sněmovny vytvoříme vyšetřovací komisi k živému vyšetřovacímu spisu, který řeší Policie České republiky. To je to, co mi na tom vadí, nic jiného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP