Středa 21. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

529.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb.,
o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
/sněmovní tisk 1205/ - zkrácené jednání

Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 205, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Pokud se již do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1205, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 207, přihlášeno 92 poslanců, pro 82, pro jeden. Návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní tedy otevírám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1205, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Takzvanou izolačku dobře znáte. Jen pro vaši informaci, je to levný nástroj pro kontrolu pandemie, protože v tuto chvíli stále vykazujeme nízkou úspěšnost trasování. Důležitost dodržování izolace poroste, a to právě s přechodem od plošných opatření k těm cíleným. Tuto situaci právě zažíváme. Izolačka je příkladem efektivní implementace opatření, zaměstnanci nemusí podávat žádost o podporu, pouze informují zaměstnavatele o nahlášené karanténě a izolaci. Zároveň zaměstnavatel neprochází složitým administrativním procesem, příspěvek si odečte z odvodů.

Za nízkého počtu nahlašovaných kontaktů nelze usuzovat jakýkoliv závěr, ale můžeme říci, když srovnáme počet nakažených například za leden, tam jsme měli zhruba 255 000 nakažených a 144 000 izolací a karantén. Ten poměr byl 56 %. V únoru jsme měli zhruba 253 000 nakažených a počet izolací 141 000. Je to opět poměr 56 %. Kdežto za měsíc březen, kdy začala fungovat izolačka, byl při počtu 299 000 nakažených počet izolací a karantén 184 000, což je poměr 62 %. Kdybychom měli jít na ten poměr 56 %, tak lze usuzovat, že izolačka zafungovala a způsobila to, že o 10 % více, to je těch 167 000 očekávaných a zároveň 184 000 uskutečněných izolací a karantén. To znamená, že izolačka zafungovala.

Dosavadní náklady - a je potřeba říci, že máme čísla ze 16. dubna - tak bylo k 16. dubnu podáno 61 % přehledů od zaměstnavatelů za březen. Asi víte, že ta podání se podávají do 20. dne následujícího měsíce. To znamená, že dosavadní náklady za izolačku za měsíc březen byly 465 milionů korun. Průměrný příspěvek na jednoho zaměstnance se pohyboval ve výši 3 188 korun a maximální výše příspěvku je 5 180 korun.

Pokud bude tento návrh zákona schválen a izolačka prodloužena o další dva měsíce, tak při očekávaných projekcích dalšího vývoje pandemie očekáváme celkové náklady na ty další dva měsíce 300 milionů korun, 200 milionů za květen a 100 milionů za červen. Takže se asi shodneme, že opět je potvrzen ten závěr, že to je relativně levný nástroj, dobře zacílený, který nám pomáhá dostat pandemii pod kontrolu. Toliko k tomuto již známému návrhu zákona. Za mě vše. Velmi děkuji a prosím vás o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1205/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Roman Sklenák a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, pane ministře, výbor pro sociální politiku projednal tento tisk na svém včerejším jednání. Jak bylo řečeno, usnesení výboru máte uvedeno pod sněmovním číslem 1205/1. Výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se k tomuto tisku konala obecná i podrobná rozprava. Navrhuje, aby Poslanecká sněmovna své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději dnes v 19 hodin, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto vládním návrhem zákona vyslovila souhlas.

Dodám, že legislativně je ten návrh zákona velice jednoduchý. V podstatě spočívá v nahrazení slova "dubna" slovem "června", tedy že ten nárok na příspěvek trvá až do 30. června letošního roku. Potom ve svém přechodném ustanovení pamatuje na situaci, že by se nepodařilo přijmout tento návrh zákona včas tím, že dává nárok od 1. května, kdyby tedy účinnost a platnost zákona byla později. Tolik vše za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Zagongoval jsem. No, nějak to nepůsobí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 208, přihlášeno 93 poslanců, pro 80, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které však nemám žádnou přihlášku. Takže jestli se někdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Zpravodaj? Navrhovatel? Ne. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A nikdo se opět nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se navrhovatele a zpravodaje, máte zájem, nemáte zájem o závěrečná slova? (Bez zájmu.) Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

No a teď, jelikož tady nemáme žádné pozměňovací návrhy, tak si myslím, že můžeme ihned přistoupit ke třetímu čtení. Takže jestli proti tomu nikdo nic nemá, technicky můžeme přistoupit ihned ke třetímu čtení. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtením druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Roman Sklenák bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se, zdali mají zájem navrhovatel a zpravodaj o závěrečná slova. Nemá... máte? Takže ano, zpravodaj poslanec Roman Sklenák má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jenom konstatuji, že vzhledem k průběhu projednávání tohoto tisku můžeme nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, takže ano, já jsem vás chtěl jakoby poprosit na úvod po závěrečném slovu, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, ovšem už jste nás seznámil

 

Takže budeme hlasovat, ano, jak jste řekl, o návrhu zákona jako celku. Já ještě jednou zagonguji, protože to je vážná věc. (Gong.) To nemá odezvu opět.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Pardon... já to musím ještě ukončit, to hlasování (209), protože jak to bylo příliš rychle, já jsem nepřečetl návrh usnesení. Takže omlouvám se. Ukončuji hlasování a přednesu nejprve návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, podle sněmovního tisku 1205, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

A až teď tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 210, přihlášeno 96 poslanců, pro 87, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP