(18.30 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Máme tady 18.30 a můžeme plynule přejít k dalšímu pevně zařazenému bodu. Je to

 

523.
Informace vlády k pandemickému zákonu

Prosím, aby se slova ujal pan ministr zdravotnictví a pak promluví navrhovatel tohoto bodu. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Dobrý večer už potřetí v řadě, dámy a pánové, já... a vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedající. Já se to (oslovování poslanců) musím naučit, ale slibuji, že rychle.

Děkuji, že pan poslanec Feri včera otevřel tu možnost a dal mi příležitost, abych tady mohl vystoupit i k problematice zdravotnictví obecně a úkonů, které jsem udělal za posledních sedm dnů. Jsem ve funkci sedm dnů, kdy mě tedy pan premiér uvedl do funkce, a v dnešní době, kdy je taková turbulentní doba, mám takový pocit, že už je to docela příležitost k bilancování. A proto si říkám, že je dobře, že jsem tady. Už při svém nástupu jsem zdůraznil svoje priority ve zdravotnické práci a mezi ty nejdůležitější, které bych tady chtěl dneska zmínit, patří boj proti covidu a s tím spojená vakcinace a samozřejmě opatrné rozvolňování.

Já jsem deklaroval, že naše rozhodnutí, které budeme dělat, nechceme dělat jenom podle toho, jaký má kdo pocit, ale chceme spolupracovat s odbornými skupinami. Taková asi nejvýznamnější, kterou za ten týden, možná i před mým nástupem, ale minimálně za ten týden určitě zná každý, je skupina MeSES, která je složena z expertů jak na epidemiologii, infektologii, vakcinaci a zároveň tam má i právníky, a to nejen z České republiky, ale jsou tam experti, kteří pracují i v zahraničí, v Británii nebo ve Spojených státech amerických.

My jsme tady do neděle měli nouzový stav, který byl vyměněn z pohledu exekutivy za pandemický zákon, a ta na to musela reagovat. Já jsem měl možnost se seznámit hned po svém nástupu s mimořádným opatřením, které v úterý, to znamená poslední den ve své funkci, podepsal můj předchůdce. Toto mimořádné opatření bylo projednáno na vládě, schváleno vlastně ve stejný den a také okamžitě vydáno, čili to bylo úterý po Velikonocích. V tomto mimořádném opatření se objevily kromě obecných záležitostí, které se týkají boje proti pandemii, také dva parametry. To, co si myslím, že je rozhodující, a nemyslím si to jenom já, ale myslí si to právě i odborníci, kteří dělají třeba epidemiologická rozhodnutí, a hlavně protiepidemická rozhodnutí, je, že setkávání osob je hlavním ochranným prvkem, a pokud se nám podaří oddělit osoby, které mohou být nakažené, od těch, kteří nakažení nejsou, tak prostě epidemie výrazně poklesne. Na to jsou dneska statistické údaje, protože s epidemií tohoto typu u covidové infekce máme velké zkušenosti, v podstatě roční, takže už se dají i data docela dobře zpracovávat.

Takže omezení počtu osob, které se stýkají, je významně důležitější než jakákoliv jiná opatření a patří to prostě jednoznačně do boje proti pandemii. Proto když se na toto mimořádné opatření podívala skupina MeSES a podívali se to svýma odbornýma očima, tak někdy ve druhé polovině minulého týdne začali zpochybňovat to, že bychom mohli rozvolnit tak rychle, jinými slovy, že bychom mohli umožnit setkávání ne dvou osob uvnitř prostor a dvou osob venku, jak to bylo po celou dobu, kdy byl vyhlášen nouzový stav, ale že bychom to rozšířili na 10 uvnitř a 20 venku. My jsme všichni chápali to, že je to pochopitelně logické, že lidé se chtějí setkávat, ale epidemiologové jednoznačně řekli, že si nevezmou tento problém na svědomí a že situace je natolik křehká, že by mohlo zase velice rychle dojít ke zhoršení epidemické situace. Já jsem samozřejmě jako lékař ještě v úterý byl u nás v nemocnici na jednotce intenzivní péče a hrozně nerad bych viděl to, co jsem tam viděl po celou tu dobu pandemie, která nás provázela v tom minulém roce, i v letošním roce, že prostě vám tam přijdou příbuzní pro věci svého tatínka od rodiny a podobně. Čili to zhoršení si velmi nerad představuji a pokud bychom měli mít i malé riziko, ale tady bylo velké, že se pandemie zase může zhoršit, že se nám zlomí ten příznivý trend, který tady v posledních týdnech vidíme, tak bych to určitě nechtěl zažít jako ministr zdravotnictví.

A proto po tiskové konferenci, kde tedy byla představena ta původní verze, a my jsme dostali rozbor této situace i s nějakými animacemi a modelacemi toho, jak by se situace mohla zhoršovat, kdybychom povolili tak masivní rozvolnění v situaci, kdy jsme pochopitelně z logických důvodů zároveň chtěli nabídnout dětem, aby se dostaly do škol - a to se nám podařilo a uvědomme si, že to, že jsme udělali systém, že mohly do školy přijít jak předškoláci ve školkách, tak potom ty nižší ročníky prvního stupně, tak jsme dali do pohybu 400 000 dětí, které jsou v rotačním systému, to znamená v příštím týdnu zase přijde jiná skupina, a když si uvědomíme, že ty děti tam většinou mají doprovod rodičů, tak je to opravdu výrazné epidemiologické riziko nejen toho, že ty děti jsou ve škole, ale že se rozpohybovali rodiče. A myslím, že jste si určitě všimli, že tento týden se v Praze a určitě i v jiných městech jezdí mnohem hůře, než jsme byli zvyklí v pandemii, a to je signálem toho, že jsme prostě rozpohybovali lidi mezi sebou a že jsme nějakým způsobem zvýšili epidemiologické riziko.

Takže jsme považovali v sobotu právě ve spolupráci s epidemiologickou skupinou pana doktora Smejkala za vhodné tenhle problém napravit a vrátit se zpátky k té situaci, která co se týče pohybu osob, tady byla a byli jsme na ni zvyklí do neděle, abychom zbytečně nedávali dva typy rizik do té epidemiologické nálože. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP