(18.40 hodin)
(pokračuje Arenberger)

Takže proto bylo nutné revokovat to původní mimořádné opatření, které vydal můj předchůdce, a v sobotu po řadě konzultací jak s kolegy v České republice, tak v zahraničí jsme se rozhodli vydat nové mimořádné opatření, které některá ta rozvolnění ponechala na tom původním stavu, jak byl do neděle, i pro tento týden až do odvolání. Samozřejmě, že to vyvolalo trošku neradostnou situaci a já jsem i celou neděli jednal konkrétně nejen s občany, ale i se sportovními svazy, kde už celkem oprávněně byli připraveni na to, že budou třeba mít tréninky, a dokonce snad i zápasy v některých soutěžích. Ale to je právě ten problém, protože my se snažíme ve školách oddělit ty skupiny od sebe, třídy by se neměly potkávat, a ony by se nám potom zase v tom organizovaném amatérském sportu odpoledne kompletně promíchaly, takže to, co bychom drželi pod pokličkou ve školách dopoledne, tak to by se výrazně zhoršilo odpoledne, protože bychom ty školy epidemiologicky promíchali.

Takže jsme vymysleli aspoň to, jakým způsobem zlepšit výklad situace pro sportovce, protože to, že se potkají dva na hřišti, neznamená, že v celém tom klubu mohou být jenom dva lidé. Proto jsme právě s představiteli sportovních svazů vymysleli takové to složitější doporučení, které možná někdo vnímal za velmi komplikované, dokonce možná i úsměvné, jak nový pan ministr vymýšlí různé komplikované situace. Ale to naopak vzniklo z iniciativy právě sportovců, kteří velmi přemýšleli nad tím, jakým způsobem umožnit trénink i třeba fotbalistům nebo třeba půlce fotbalového klubu, aby ty děti, které celý rok seděly doma u monitorů, tak aby si mohly aspoň zatrénovat ve dvojicích, které jsou od sebe odděleny nějakou definovanou hranicí a vzdáleností. Takže se nám podařil udělat takový výklad, který umožňuje přítomnost stále těch dvojic, ale na určitou vzdálenost může být zase další dvojice, která může pod vedením trenéra, který je někde vzdálen, trénovat. Já myslím - a viděl jsem i videa - že to celkem dobře funguje a že se s tím všichni sportovci popasovali tak, jak by to bylo možné, dokonce tento model umožňuje si i třeba zahrát tenis, takže to není zase tak úplně omezující. Samozřejmě že některé sporty prostě hrát nejde, nemůžete si zahrát zápas, ale to ani nechceme - kdyby někdo hrál ragby, tak tam ten kontakt je velmi těsný, navíc všechno je bez roušek, takže epidemiologicky opravdu závažné. Takže to byla tato situace, která nás vedla k tomu, abychom zbytečně nezhoršovali epidemiologickou situaci.

Od té doby, co - a to vlastně souvisí s očkováním a našimi preferencemi... Musíme si uvědomit, že na jedné straně je důležité testování, a na druhé straně je mnohem významnější záležitost a to je opravdu aktivní boj s pandemií. Naším cílem je stále rozšiřovat možnosti, a hlavně rychlost očkování. Vy když totiž necháte dlouhou dobu rozočkovanou populaci, dáváte viru příležitost, aby mutoval a aby vám nakonec zhatil celou vaši námahu tím, že by si udělal zase trošičku jinou strukturu a tím snížil účinnost vakcín. My už jsme se s tím částečně setkali, s těmi mutacemi. Naštěstí ty mutace, které jsou zatím u nás v terénu, jsou natolik nevýznamné z tohoto pohledu, že nám účinnost vakcín nijak významně nesnižují, ten spike protein, proti kterému jsou ty vakcíny vytvořeny, jsou velmi dobře nastaveny, takže mutace jsou připraveny k tomu, aby neovlivňovaly účinnost toho konkrétního očkování. Takže naším cílem je hlavně hodně očkovat a uděláme pro to maximum.

Já jsem dostal od pana poslance Feriho nějaké otázky, takže jestli mohu volně navázat... (Poslanec Feri odpovídá mimo mikrofon.) Dobře, fajn. Já to tady neznám, takže se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane ministře, děkuji vám za úvodní slovo k tomuto materiálu a já nyní poprosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Dominik Feri, který, bude-li souhlasit, se stane zároveň zpravodajem. Souhlasí s tím, takže se tak stane. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, děkuji, že jste se dnes dostavili, a já si to dovolím nejdřív uvést, co nás motivovalo k tomu, abychom tento bod navrhli.

V prvé řadě přechod z režimu nouzového stavu do režimu pandemického zákona není tak nevýznamný, jak by se mohlo zdát, má dalekosáhlé konsekvence, ať už jde o omezování nebo rozsah těch opatření, ale i například i o odškodňování za ta opatření.

Ve svém úvodním vystoupení pan ministr zdravotnictví - a ještě předešlu, že účelem dnešního setkání není natáčení pořadu Ministr na grilu, ale skutečně má to být informativní, tudíž neočekávejte ani žádné usnesení, o kterém by se hlasovalo. Ale musím říci, že to, co zmínil pan ministr, je v tom rozsahu, že to stěžejní opatření schválil - vydal předchozí pan ministr, pravda, nicméně mám za to, že personální výměnou zkrátka nemůže tratit a nemůže za ni být odpovědný občan, veřejnost. To znamená, že to, že došlo k nějaké personální výměně, je politickou skutečností, ale neznamená to, že to omlouvá nějaký chaos, nějaké zmatky, nějaké dodatečné úpravy opatření a nějaké zklamání, legitimní očekávání.

To, že to dnes má být skutečně informativní a že jsme se snažili shromáždit nějaké podněty a samozřejmě i od našich expertů, například z AntiCovid týmu, značí i to, jak pan ministr předestřel, že neočekává žádné záludnosti, otázky mu byly doručeny předem a myslím, že to zodpoví případně písemně a posléze poskytne. A abych to uvedl, tak to kritické podle našeho názoru - a já tu chci postihnout tu právní stránku věci, tu medicínskou potom mohou postihnout mí kolegové - je otázka opatření, které se týká setkávání.

Když to zrekapitulujeme, ten zákon, pandemický zákon, jak jsme ho tu pojmenovali, jak se usadil ve veřejném mínění, jsme tu vytvořili poměrně nedávno a on ve svém ustanovení v § 2 písm. e) říká, aby ministerstvo zakázalo nebo omezilo konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě. Samozřejmě je to ryzí legislativní text, a co si pod ním představit, to záleží až na samotném výkladu. Ministerstvo uvedlo v té nejnovější verzi toho opatření, že se zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas dvě osoby. No, tak to samo o sobě je velmi diskutabilní a velmi rozporné právě proto, že ten běžný život zkrátka se do tady toho vejde podle toho, z jakého úhlu se na to díváte. Tak například podle mého právního názoru toto nepostihuje rodinné akce. Skutečně to, když vás navštíví vaše očkovaná maminka, tatínek nebo prarodiče očkovaní a konečně se setkáte za dodržování hygienických opatření, tak je to akce, na které dochází ke kumulaci osob soukromého charakteru? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP