Středa 14. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

523.
Informace vlády k pandemickému zákonu

Prosím, aby se slova ujal pan ministr zdravotnictví a pak promluví navrhovatel tohoto bodu. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Dobrý večer už potřetí v řadě, dámy a pánové, já... a vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedající. Já se to (oslovování poslanců) musím naučit, ale slibuji, že rychle.

Děkuji, že pan poslanec Feri včera otevřel tu možnost a dal mi příležitost, abych tady mohl vystoupit i k problematice zdravotnictví obecně a úkonů, které jsem udělal za posledních sedm dnů. Jsem ve funkci sedm dnů, kdy mě tedy pan premiér uvedl do funkce, a v dnešní době, kdy je taková turbulentní doba, mám takový pocit, že už je to docela příležitost k bilancování. A proto si říkám, že je dobře, že jsem tady. Už při svém nástupu jsem zdůraznil svoje priority ve zdravotnické práci a mezi ty nejdůležitější, které bych tady chtěl dneska zmínit, patří boj proti covidu a s tím spojená vakcinace a samozřejmě opatrné rozvolňování.

Já jsem deklaroval, že naše rozhodnutí, které budeme dělat, nechceme dělat jenom podle toho, jaký má kdo pocit, ale chceme spolupracovat s odbornými skupinami. Taková asi nejvýznamnější, kterou za ten týden, možná i před mým nástupem, ale minimálně za ten týden určitě zná každý, je skupina MeSES, která je složena z expertů jak na epidemiologii, infektologii, vakcinaci a zároveň tam má i právníky, a to nejen z České republiky, ale jsou tam experti, kteří pracují i v zahraničí, v Británii nebo ve Spojených státech amerických.

My jsme tady do neděle měli nouzový stav, který byl vyměněn z pohledu exekutivy za pandemický zákon, a ta na to musela reagovat. Já jsem měl možnost se seznámit hned po svém nástupu s mimořádným opatřením, které v úterý, to znamená poslední den ve své funkci, podepsal můj předchůdce. Toto mimořádné opatření bylo projednáno na vládě, schváleno vlastně ve stejný den a také okamžitě vydáno, čili to bylo úterý po Velikonocích. V tomto mimořádném opatření se objevily kromě obecných záležitostí, které se týkají boje proti pandemii, také dva parametry. To, co si myslím, že je rozhodující, a nemyslím si to jenom já, ale myslí si to právě i odborníci, kteří dělají třeba epidemiologická rozhodnutí, a hlavně protiepidemická rozhodnutí, je, že setkávání osob je hlavním ochranným prvkem, a pokud se nám podaří oddělit osoby, které mohou být nakažené, od těch, kteří nakažení nejsou, tak prostě epidemie výrazně poklesne. Na to jsou dneska statistické údaje, protože s epidemií tohoto typu u covidové infekce máme velké zkušenosti, v podstatě roční, takže už se dají i data docela dobře zpracovávat.

Takže omezení počtu osob, které se stýkají, je významně důležitější než jakákoliv jiná opatření a patří to prostě jednoznačně do boje proti pandemii. Proto když se na toto mimořádné opatření podívala skupina MeSES a podívali se to svýma odbornýma očima, tak někdy ve druhé polovině minulého týdne začali zpochybňovat to, že bychom mohli rozvolnit tak rychle, jinými slovy, že bychom mohli umožnit setkávání ne dvou osob uvnitř prostor a dvou osob venku, jak to bylo po celou dobu, kdy byl vyhlášen nouzový stav, ale že bychom to rozšířili na 10 uvnitř a 20 venku. My jsme všichni chápali to, že je to pochopitelně logické, že lidé se chtějí setkávat, ale epidemiologové jednoznačně řekli, že si nevezmou tento problém na svědomí a že situace je natolik křehká, že by mohlo zase velice rychle dojít ke zhoršení epidemické situace. Já jsem samozřejmě jako lékař ještě v úterý byl u nás v nemocnici na jednotce intenzivní péče a hrozně nerad bych viděl to, co jsem tam viděl po celou tu dobu pandemie, která nás provázela v tom minulém roce, i v letošním roce, že prostě vám tam přijdou příbuzní pro věci svého tatínka od rodiny a podobně. Čili to zhoršení si velmi nerad představuji a pokud bychom měli mít i malé riziko, ale tady bylo velké, že se pandemie zase může zhoršit, že se nám zlomí ten příznivý trend, který tady v posledních týdnech vidíme, tak bych to určitě nechtěl zažít jako ministr zdravotnictví.

A proto po tiskové konferenci, kde tedy byla představena ta původní verze, a my jsme dostali rozbor této situace i s nějakými animacemi a modelacemi toho, jak by se situace mohla zhoršovat, kdybychom povolili tak masivní rozvolnění v situaci, kdy jsme pochopitelně z logických důvodů zároveň chtěli nabídnout dětem, aby se dostaly do škol - a to se nám podařilo a uvědomme si, že to, že jsme udělali systém, že mohly do školy přijít jak předškoláci ve školkách, tak potom ty nižší ročníky prvního stupně, tak jsme dali do pohybu 400 000 dětí, které jsou v rotačním systému, to znamená v příštím týdnu zase přijde jiná skupina, a když si uvědomíme, že ty děti tam většinou mají doprovod rodičů, tak je to opravdu výrazné epidemiologické riziko nejen toho, že ty děti jsou ve škole, ale že se rozpohybovali rodiče. A myslím, že jste si určitě všimli, že tento týden se v Praze a určitě i v jiných městech jezdí mnohem hůře, než jsme byli zvyklí v pandemii, a to je signálem toho, že jsme prostě rozpohybovali lidi mezi sebou a že jsme nějakým způsobem zvýšili epidemiologické riziko.

Takže jsme považovali v sobotu právě ve spolupráci s epidemiologickou skupinou pana doktora Smejkala za vhodné tenhle problém napravit a vrátit se zpátky k té situaci, která co se týče pohybu osob, tady byla a byli jsme na ni zvyklí do neděle, abychom zbytečně nedávali dva typy rizik do té epidemiologické nálože.

Takže proto bylo nutné revokovat to původní mimořádné opatření, které vydal můj předchůdce, a v sobotu po řadě konzultací jak s kolegy v České republice, tak v zahraničí jsme se rozhodli vydat nové mimořádné opatření, které některá ta rozvolnění ponechala na tom původním stavu, jak byl do neděle, i pro tento týden až do odvolání. Samozřejmě, že to vyvolalo trošku neradostnou situaci a já jsem i celou neděli jednal konkrétně nejen s občany, ale i se sportovními svazy, kde už celkem oprávněně byli připraveni na to, že budou třeba mít tréninky, a dokonce snad i zápasy v některých soutěžích. Ale to je právě ten problém, protože my se snažíme ve školách oddělit ty skupiny od sebe, třídy by se neměly potkávat, a ony by se nám potom zase v tom organizovaném amatérském sportu odpoledne kompletně promíchaly, takže to, co bychom drželi pod pokličkou ve školách dopoledne, tak to by se výrazně zhoršilo odpoledne, protože bychom ty školy epidemiologicky promíchali.

Takže jsme vymysleli aspoň to, jakým způsobem zlepšit výklad situace pro sportovce, protože to, že se potkají dva na hřišti, neznamená, že v celém tom klubu mohou být jenom dva lidé. Proto jsme právě s představiteli sportovních svazů vymysleli takové to složitější doporučení, které možná někdo vnímal za velmi komplikované, dokonce možná i úsměvné, jak nový pan ministr vymýšlí různé komplikované situace. Ale to naopak vzniklo z iniciativy právě sportovců, kteří velmi přemýšleli nad tím, jakým způsobem umožnit trénink i třeba fotbalistům nebo třeba půlce fotbalového klubu, aby ty děti, které celý rok seděly doma u monitorů, tak aby si mohly aspoň zatrénovat ve dvojicích, které jsou od sebe odděleny nějakou definovanou hranicí a vzdáleností. Takže se nám podařil udělat takový výklad, který umožňuje přítomnost stále těch dvojic, ale na určitou vzdálenost může být zase další dvojice, která může pod vedením trenéra, který je někde vzdálen, trénovat. Já myslím - a viděl jsem i videa - že to celkem dobře funguje a že se s tím všichni sportovci popasovali tak, jak by to bylo možné, dokonce tento model umožňuje si i třeba zahrát tenis, takže to není zase tak úplně omezující. Samozřejmě že některé sporty prostě hrát nejde, nemůžete si zahrát zápas, ale to ani nechceme - kdyby někdo hrál ragby, tak tam ten kontakt je velmi těsný, navíc všechno je bez roušek, takže epidemiologicky opravdu závažné. Takže to byla tato situace, která nás vedla k tomu, abychom zbytečně nezhoršovali epidemiologickou situaci.

Od té doby, co - a to vlastně souvisí s očkováním a našimi preferencemi... Musíme si uvědomit, že na jedné straně je důležité testování, a na druhé straně je mnohem významnější záležitost a to je opravdu aktivní boj s pandemií. Naším cílem je stále rozšiřovat možnosti, a hlavně rychlost očkování. Vy když totiž necháte dlouhou dobu rozočkovanou populaci, dáváte viru příležitost, aby mutoval a aby vám nakonec zhatil celou vaši námahu tím, že by si udělal zase trošičku jinou strukturu a tím snížil účinnost vakcín. My už jsme se s tím částečně setkali, s těmi mutacemi. Naštěstí ty mutace, které jsou zatím u nás v terénu, jsou natolik nevýznamné z tohoto pohledu, že nám účinnost vakcín nijak významně nesnižují, ten spike protein, proti kterému jsou ty vakcíny vytvořeny, jsou velmi dobře nastaveny, takže mutace jsou připraveny k tomu, aby neovlivňovaly účinnost toho konkrétního očkování. Takže naším cílem je hlavně hodně očkovat a uděláme pro to maximum.

Já jsem dostal od pana poslance Feriho nějaké otázky, takže jestli mohu volně navázat... (Poslanec Feri odpovídá mimo mikrofon.) Dobře, fajn. Já to tady neznám, takže se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane ministře, děkuji vám za úvodní slovo k tomuto materiálu a já nyní poprosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Dominik Feri, který, bude-li souhlasit, se stane zároveň zpravodajem. Souhlasí s tím, takže se tak stane. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, děkuji, že jste se dnes dostavili, a já si to dovolím nejdřív uvést, co nás motivovalo k tomu, abychom tento bod navrhli.

V prvé řadě přechod z režimu nouzového stavu do režimu pandemického zákona není tak nevýznamný, jak by se mohlo zdát, má dalekosáhlé konsekvence, ať už jde o omezování nebo rozsah těch opatření, ale i například i o odškodňování za ta opatření.

Ve svém úvodním vystoupení pan ministr zdravotnictví - a ještě předešlu, že účelem dnešního setkání není natáčení pořadu Ministr na grilu, ale skutečně má to být informativní, tudíž neočekávejte ani žádné usnesení, o kterém by se hlasovalo. Ale musím říci, že to, co zmínil pan ministr, je v tom rozsahu, že to stěžejní opatření schválil - vydal předchozí pan ministr, pravda, nicméně mám za to, že personální výměnou zkrátka nemůže tratit a nemůže za ni být odpovědný občan, veřejnost. To znamená, že to, že došlo k nějaké personální výměně, je politickou skutečností, ale neznamená to, že to omlouvá nějaký chaos, nějaké zmatky, nějaké dodatečné úpravy opatření a nějaké zklamání, legitimní očekávání.

To, že to dnes má být skutečně informativní a že jsme se snažili shromáždit nějaké podněty a samozřejmě i od našich expertů, například z AntiCovid týmu, značí i to, jak pan ministr předestřel, že neočekává žádné záludnosti, otázky mu byly doručeny předem a myslím, že to zodpoví případně písemně a posléze poskytne. A abych to uvedl, tak to kritické podle našeho názoru - a já tu chci postihnout tu právní stránku věci, tu medicínskou potom mohou postihnout mí kolegové - je otázka opatření, které se týká setkávání.

Když to zrekapitulujeme, ten zákon, pandemický zákon, jak jsme ho tu pojmenovali, jak se usadil ve veřejném mínění, jsme tu vytvořili poměrně nedávno a on ve svém ustanovení v § 2 písm. e) říká, aby ministerstvo zakázalo nebo omezilo konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě. Samozřejmě je to ryzí legislativní text, a co si pod ním představit, to záleží až na samotném výkladu. Ministerstvo uvedlo v té nejnovější verzi toho opatření, že se zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas dvě osoby. No, tak to samo o sobě je velmi diskutabilní a velmi rozporné právě proto, že ten běžný život zkrátka se do tady toho vejde podle toho, z jakého úhlu se na to díváte. Tak například podle mého právního názoru toto nepostihuje rodinné akce. Skutečně to, když vás navštíví vaše očkovaná maminka, tatínek nebo prarodiče očkovaní a konečně se setkáte za dodržování hygienických opatření, tak je to akce, na které dochází ke kumulaci osob soukromého charakteru?

Podle mého názoru je soukromou akcí, na kterou toto ustanovení dopadá, například když si uděláte něco, čemu se říká uzavřená společnost. Prostě si zamluvíte nějaké zařízení nebo si uděláte firemní večírek. Tak to bych chápal. Ale dopadá toto skutečně například na rodinná setkání? Anebo ještě konkrétnější příklad, na to, když se potkáte se svými známými v parku nebo na ulici? Dobře, dva tři dny se handrkovali přes média právníci, pan ministr popíral, že tomu tak je. Tvrdil, že v parku se ve víc než dvou lidech nemůžete potkat, jenže zdá se, že tomu tak úplně není, nebo respektive že ten autentický výklad ministerstva je takový.

Jenže včera večer, a já nevím, jestli jste to zaznamenali, Policie České republiky na svém Twitteru sdělila, že v otázce shlukování osob v počtu dvou na veřejnosti i v soukromí má Policie České republiky jasno. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví váže omezení pouze k hromadným akcím. Pohyb osob na ulici, náhodná neorganizovaná setkání nelze tímto opatřením pokrýt. Pandemický zákon i zákon o ochraně veřejného zdraví nemůže plošně regulovat a omezovat volný pohyb osob, to jest ani jejich počet. Policisté tak nemohou a ani nebudou svoji kontrolní činnost orientovat tímto směrem.

A to je jeden z důvodů, proč tu dneska jsme a proč se o tom bavíme, protože ministr tu říká: My máme za to, že se nemůžete sejít v parku ve více než dvou lidech, aspoň to je to poslední vyjádření, které jsem v médiích zaznamenal, a proti tomu policie, která má ta opatření vynucovat, říká: No, ale my se na to díváme jinak. A to si vezměte, že jak tady sedíme, tak my to sledujeme, my v tom žijeme 24 hodin denně sedm dní v týdnu, ale jak k tomu má pak přijít někdo, kdo má každodenní problémy - živobytí, zdravotní situace, obava o své blízké - a ještě má řešit to, jestli je správný výklad policie, nebo výklad ministerstva? To je něco, co bychom tady dneska měli postavit najisto a v čem by měl pan ministr jasně říci, co platí a neplatí. A já už přejdu k těm dílčím otázkám.

Tak například, bylo již toto mimořádné opatření podle pandemického zákona napadeno u Nejvyššího správního soudu, kterému je dána působnost ohledně přezkumu? Pakliže ano, podalo již Ministerstvo zdravotnictví v této věci vyjádření? Ono totiž co se stane: Stane se to, že to někdo napadne u Nejvyššího správního soudu, a v případě, že tomu Nejvyšší správní soud vyhoví, pak to má samozřejmě konsekvence toho, že to opatření bude zrušeno, případně Nejvyšší správní soud konstatuje, že bylo protizákonné. No ale jsou s tím spojené například i konsekvence ve smyslu povinnosti k náhradě škody, samozřejmě, za to nezákonné opatření.

Upravilo ministerstvo ve světle toho vyjádření Policie České republiky to opatření? To prostě není udržitelné, aby ústřední orgán státní správy, Ministerstvo zdravotnictví, říkal něco jiného než Policie České republiky. To není udržitelné. Jednalo Ministerstvo zdravotnictví s policií? Co je tedy to, čím se mají ti lidé řídit a v čem budeme následující týdny žít?

A teď k tomu konkrétnímu, co věřím, že se objeví pak i ve sdělovacích prostředcích, tak konkrétní otázky. Lze konat následující akce? Za prvé, posezení či procházka v parku ve více než dvou lidech za účasti za a) rodiny z více domácností, za b) přátel. Za druhé, pobyt na chalupě ve více než dvou lidech za účasti za a) rodiny z více domácností a za b) přátel. Setkání doma ve více než dvou lidech za účasti za a) rodin z více domácností, za b) přátel. A samozřejmě to, co vyčerpávalo nejvíc mediální pozornost, ale asi ne k uspokojení těch, kterých se to týká, a to je sportování. To znamená, můžou se víc než dva lidi sejít na veřejném prostranství, když jsou přátelé nebo když jsou rodina, a sportovat? Konkrétně například, můžete si jít zaběhat s více lidmi, třeba s přáteli? Můžete vyjet na kole s více lidmi?

Já to nevím, já to prostě nevím a myslím si, že to neví nikdo v tomto sále kromě pana ministra, který ale může dát nějaký výklad, který pak Policie České republiky popře. Takže to jsou otázky, které jsem již dneska dopoledne panu ministrovi poslal, a věřím, že tady sdělí odpověď. To je jedna věc, která se týká konkrétních opatření.

Další je plán rozvolňování. Jak víte, my jsme asi před měsícem a půl představili naši představu o tom, jak by se mělo vracet opatřeními k normálu, jak by se měla uvolňovat postupně. Určili jsme i konkrétní ukazatele, například sedmidenní incidenci tak, jako to určil Kochův institut v Německu, a další tak, aby to bylo přesně na něco navázané. Ne konkrétními daty, ale nějakými vlnami, kdy se budeme vracet postupně k normálu.

Pan ministr Blatný sliboval, že se upraví takzvaný PES a že ho do Velikonoc dostaneme. Nevím, jak vy, ale já jsem nedostal vůbec nic, jenom jsem pod rukou dostal nějaký návrh, který se ale ukázal být dnešním pohledem neživotaschopný, protože pan ministr zdravotnictví řekl - na "psa" zapomeňte. Dobrá, ale tak co? Jak se budeme vracet k normálu? Co nás čeká dál? A prosím, nechci být obviněn z toho, že chci konkrétní data, že chci snad, aby pan ministr řekl: No, tak 1. května otevřeme zahrádky restaurací a pak povolíme akce o 30 lidech od - nevím - poloviny května, to ne. Ale co bude tedy tím ukazatelem, podle kterého se budou moci lidé orientovat?

Prostě společnost a ekonomika není na klíček. Některé oblasti lidského života lze spustit pohotově téměř ze dne na den, ale některé - prostě tam potřebujete přípravu a vyvolá to, myslím si, pozitivní ohlasy, když bude nějaké vodítko ze strany Ministerstva zdravotnictví a ze strany vlády, kdy se k nějaké té konkrétní aktivitě budeme moci vrátit. To znamená, pane ministře, jaká je konkrétní představa o podobě systému rozvolňování? Bude se jednat o nějaký modifikovaný PES? Nebo například jenom o nějaké obecné, obecný vlnový systém? Když si vygooglujete například to, jak je to v Severním Irsku, tak to je ten systém vln, abstraktních nějakých parametrů toho, jak se budeme vracet zpátky.

A potom tu mám ještě dotazy, konkrétní dotazy od občanů, které, myslím, pan ministr může nějak heslovitě osvětlit. Ta například - a to je jedna věc, která prostě taky není ze dne na den - představte si, že chcete vstoupit do manželství, že si chcete udělat svatbu. Mně psali lidé, kteří už svatbu odkládali třikrát, a nevědí, jestli na konci května nebo na konci června budou moci pozvat víc než 15 lidí. Prostě neví. Pan ministr také nemá křišťálovou kouli, ale aspoň by mohl osvětlit, jak to bude vypadat, jestli to má prioritu, nemá prioritu, s čím mají lidé počítat.

Konkrétní služby: například segment, který úplně prostě padá na ústa a ti lidé jsou úplně vyždímaní, jsou třeba fitness centra, restaurace a další, obchody s oblečením. Kdy budou moci otevřít? Já vím, že to je možná banální tady na plénu Poslanecké sněmovny, ale když mi napíše maturant, že jde k maturitě a nemá oblek, ve kterém by mohl odmaturovat, tak to taky ilustruje prostě tu situaci a já mu na to nedovedu vůbec nic říct.

Dále by mě rovněž zajímalo, které budou ty ročníky, které se nestihnou do konce školního roku vrátit do škol, nastoupit. To je taky pořád v abstraktním nějakém pojetí, ale nevíme, kdy konkrétně to bude. Kdy dojde k obnovení praktické výuky? Kdy dojde k rozšíření možnosti se setkávat? Kdy se tedy dostaneme konečně k těm 10 nebo 20 a v jakém to bude pojetí?

A věc, která je minimálně pro mou generaci velmi citlivá a která bohužel tedy není komunikována, tak je to, kdy se lidé do 30 let dostanou výhledově k očkování. Tím zase nemyslím, že pan ministr řekne: 1. července, ale kdyby aspoň rámcově naznačil, kdy podle... v nějaké konkrétnější představě, kdy konkrétně by bylo možné spustit registrační systém. A jak to vlastně bude dále? Bude to jako na Slovensku, že půjdeme a budeme umožňovat registraci třeba 50, 45, 40? To taky pořád nebylo ještě jasně komunikováno, nebo to bude hromadně?

Prioritní skupiny mají naprostou důležitost. Lidé nad 80 let, slyšeli jsme tu údaje o očkování, krizová infrastruktura, lidé s chronickým onemocněním, ale musíme myslet i na to, že jsou tu lidé, kteří jsou v produktivním věku, také mají zájem o očkování a rádi by aspoň rámcově věděli, kdy se na ně dostane.

Takže toto jsou otázky na pana ministra zdravotnictví. Máme čas do 9 hodin, a pakliže by to nestačilo, tak myslím, že bude vhodné, kdyby nám to pan ministr poslal písemně.

K paní ministryni financí: velmi si vážím toho, že tu je, paní ministryně, děkuji. Je to důležité z toho důvodu, že pandemický zákon obsahuje speciální úpravu náhrady škody za ta opatření. Paní ministryně na jednání, které jsme absolvovali během přípravy, zmiňovala, že se bude jednat o cca 50 miliard ročně... 50 miliard měsíčně, pardon, což s sebou nese velké množství - to jste, paní ministryně, říkala - což s sebou nese velké množství administrativní zátěže, protože těch žádostí, důvodných či nedůvodných, bude velké množství. Proto bych se rád zeptal, jestli už je vše připraveno, to znamená nějaký informační systém, to, jakým způsobem se to bude administrovat, a samozřejmě samotné formuláře a nějaký metodický plán, metodický pokyn pro to, co by ti žadatelé o náhradu škody měli obsáhnout, jaké skutečnosti by měli tvrdit a jaké důkazy by pro ty skutkové přednesy měli označit. Já vám velmi děkuji a těším se na rozpravu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu a s přednostním právem mám přihlášené v pořadí: paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se paní poslankyně Jana Černochová a paní ministryně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, pandemický zákon a pandemický rámec nahrazuje nouzový stav a jako takový samozřejmě řadu věcí minimálně z pohledu právního mění.

Já bych se chtěla ve svém vystoupení blíže zabývat situací v našich školách. Všichni jsme rádi, že se začínají vracet děti, žáci a studenti do škol. Nicméně ten základ, na základě kterého se tak děje a na základě kterého dochází také k testování žáků, studentů jako podmínky pro prezenční výuku, se děje i nadále na základě ne úplně dokonalého zákona o ochraně veřejného zdraví.

Narážím na to, že pandemický zákon a pandemický rámec totiž v tomto případě počítá pouze paradoxně s vysokými školami, které tedy ani náhodou v nejbližších týdnech a měsících podle všeho, tak jak máme informace, nejsou na pořadu dne. To s sebou samozřejmě nese řadu právních otázek. Myslím si, že je hodně důležité říct, že způsob, jakým se děti, žáci a studenti vrací do škol, by měl být především předvídatelný. Řekla bych, že tahle objednávka od nás poslanců a poslankyň, ale myslím si, že i odborníků, učitelů, ředitelů, studentů, rodičů, žáků, zaznívá po celou dobu toho jednoho roku boje s pandemií.

Chtěla bych se blíže ve svém vystoupení zabývat situací, kterou pokládám za naléhavou, situací maturantů. Jde o to, že od pondělí 19. dubna začínají praktické části maturit. Situace je ovšem taková, že nebyly dodrženy minimálně tři termíny návratu našich maturantů, maturitních ročníků do škol, ani tedy závěrečných ročníků učilišť, ať to byl termín 1. března, potom 12. dubna a následně 19. dubna. Ani jeden tento termín tedy nebyl naplněn a praxe neprobíhají. Poprosím tady pana ministra, jestli by byl tak laskav a směrem k našim studentům a ředitelům a učitelům závěrečných ročníků a maturitních ročníků se nevyjádřil k tomu, jak vidí obnovení minimálně praxe na školách.

Proč se na to ptám? Jak už jsem zmínila, bez ohledu na to, že tento termín v tuhle chvíli není jistý a do určité míry je v nedohledu, praktické části maturit už v pondělí začínají. Znovu tady opakuji: začínají. Přesto se žádná další pravidla nezměnila a nemění. Pro mě je to velmi důležité, protože pokud jsme zde vystupovali v minulých týdnech, tak bylo pro nás hodně důležité, zda úpravy maturit, ke kterým došlo v důsledku covidu, takřka ročního výpadku výuky, a zejména praxe na středních školách a učilištích, tak jsme měli zájem na tom, abychom měli jistotu, že praktické části termínově i obsahově budou upraveny podle této skutečnosti, a byli jsme tady ubezpečováni, že se tak stalo. Bohužel, moje informace ze škol jsou takové, že souhrnná informace o tom, jak bylo využito ze strany ředitelů škol posunutí termínu pro praktické části maturit nebo závěrečných zkoušek, nebo zda - pokud nebyly posunuty, a jak říkám, začínají již v pondělí - byly upraveny obsahy těchto praktických částí, tak tyto informace nejsou doposud k dispozici. Nedostali jsme je ani jako školský výbor. Čím dál tím častěji a masověji se na nás obracejí studenti a studentky a myslím si, že po právu žádají, aby tyhle informace měli.

Já jsem na to zareagovala tak, že jsem v tomto týdnu požádala naše hejtmany a hejtmanky jako zřizovatele středních škol o to, zdali by - bez ohledu na to, že si uvědomuji, kolik jiných závažných úkolů naši hejtmani a hejtmanky v tuto chvíli musí plnit - tyto informace neshromáždili tak, abychom měli jasno, jestli jsme na upravené maturity a závěrečné zkoušky poctivě připraveni, a můžeme být tedy v klidu, jestli se to tak dá říct, anebo to není pravda, nedošlo k posunu těchto termínů, nedošlo k úpravě obsahu praktických částí, a potom, vážené kolegyně a kolegové, se domnívám, že by bylo poctivé se k tomu postavit čelem a jasně říct, jak to budeme řešit.

Chtěla bych pochválit naše hejtmany a hejtmanky, protože většina z nich mně reagovala obratem a avizovali, že tyto informace zajistí. Myslím si, že pro spravedlivé vypořádání se s maturitními zkouškami a závěrečnými zkouškami v tomto roce bychom tyto informace měli mít, a měli bychom se potom podle toho jako poslanci a poslankyně a zákonodárci zachovat.

V této souvislosti chci ještě využít toho, že plénum Sněmovny opakovaně řešilo otázku úprav maturit v situaci, kdy epidemiologická situace a ani pandemický rámec v tuto chvíli neumožňuje návrat studentů a studentek středních škol do škol, možnost volby didaktického testu v případě, pokud se jedná o zdravotnické obory, to jest ty studentky a studenty, kteří byli nasazeni v první linii, ať dobrovolnicky, nebo v rámci pracovního nasazení, anebo také na základě běžné pracovní smlouvy. Tady bych chtěla i vám, kolegové a kolegyně, říci, že podle mých informací dojde k tomu, co jsme dlouhodobě žádali na školském výboru, a sice zrovnoprávnění toho, co se zdá logické, ale nebylo to tak, dálkových studií, kombinovaných studií a denních studií těchto zdravotnických oborů, kdy všechny tyto typy budou mít možnost volit mezi didaktickým testem či hodnocením podle průměru známek. Dovolím si ale říct z pohledu středních škol, maturantů a učňů závěrečných ročníků středních škol a učilišť, že tohle je asi jediná drobná dobrá zpráva ve věci. Takže okénko týkající se středních škol uzavírám, vážený pane ministře zdravotnictví, tak - prosím o informace, jak máte představu z hlediska vývoje epidemiologické situace obnovit postupně možnost praktické výuky na našich učilištích a středních školách, zejména z toho důvodu, abychom zajistili naplnění toho, k čemu směřuje pandemický zákon.

Druhá věc, které bych se ráda věnovala, je to, co už tady opakovali kolegové z hlediska testování ve školách a návratu dětí, žáků, studentů do škol. Nebudu tady opakovat, co tady zaznělo, protože pan ministr zdravotnictví určitě využije situace, aby na některé ty otázky odpověděl v tomto bodu. Nicméně chci říct, že z hlediska testování určitě je namístě říci, že pokud má testování dále probíhat, tak by tedy mělo být opravdu šetrné, mělo by být přiměřené, mělo by odpovídat tomu, že jde o časově omezené testování, pokud budeme zároveň uvolňovat další části obchodu, služeb, práce, protože se samozřejmě jedná o zásadní zásah směrem k dětem.

Mí předřečníci tady vzpomenuli, že zatímco děti jsou testovány dvakrát týdně, a dospěli jsme k tomu poměrně rychle, k tomuto nastavení, dospělí zaměstnanci, zaměstnankyně v provozech, v podnicích a ve fabrikách jsou doposavad testováni méněkrát. I toto je potřeba říci, že by mělo být zohledněno.

U testování bych chtěla zmínit pouze jednu věc, a tím budu končit, nechci být dlouhá, ale praktická a využít přítomnosti pana ministra zdravotnictví a jeho možností odpovědi. Jde o to, jakým způsobem se bude přistupovat nadále k tomu, zda některé dítě, podotýkám z objektivních důvodů, nemůže být testováno, tak zajímá mě, jak na to nazírá, protože jsem zaregistrovala, že u specifických vzdělávacích potřeb některých dětí, a může to být právě záležitost speciálních škol, kterou tady také zmiňovali kolegové předřečníci, on zveřejnil svoje stanovisko, že tyto děti tedy buďto se i nadále mohou účastnit prezenční výuky, pokud takovéto důvody existují, a já jako právnička chci říci, že i v těch jiných případech v každé situaci je nutné zajistit právo na vzdělání nějakou formou v distančním vzdělávání i nadále, tedy v situaci, kdy dítě není testováno nebo rodič nedovolí jeho testování. Důvodem je to, že právo na vzdělání je samozřejmě něco, co musíme garantovat ve všech ohledech, a tomu by měla odpovídat i praxe škol.

Tady bych chtěla poděkovat našim ředitelům, učitelům, učitelkám, protože přesně takto postupují, komunikuji s nimi celou dobu. Také jsme zpracovávali některá právní stanoviska tak, aby oni zajistili bezpečí dětí, rodičů i učitelů a zároveň abychom měli jistotu, že nedojde k narušení vztahů - a o to jde asi především v každé škole. Děkuji jim tedy za to, že i těm dětem, které z jakéhokoliv důvodu se testování nepodrobily, zajišťují distanční vzdělávání a snaží se zajistit jejich vzdělávání v odpovídající kvalitě.

Vážení kolegové, kolegyně, děkuji vám za pozornost a děkuji panu ministru zdravotnictví, že je zde přítomen, protože jsou to otázky, které jsou citlivé, týkají se rodičů, dětí, žáků, studentů a škol, a opravdu jsme bombardováni jako poslanci a poslankyně žádostmi, které jsem formulovala. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Jana Černochová, které předávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Hezký večer, dámy a pánové, pane ministře, paní ministryně. Dovolte, abych tedy i já otevřela kapitolu, která už byla částečně otevřena při projednávání předešlého bodu, ale pan ministr neměl příležitost se k tomu vyjádřit. Týká se to testování.

Pane ministře, chci se zeptat, proč děti trápíme antigenními testy, které nemají žádnou vypovídající hodnotu, žádnou relevanci. Určitě jste i vy nebo vaši kolegové zaregistrovali články, které bilancovaly pondělní testování. Já to tady shrnu. V Praze bylo 15 pozitivních dětí z 35 729 testovaných žáků, v Moravskoslezském kraji taktéž 15 dětí z 36 000 testovaných žáků, v Jihomoravském kraji to bylo 12 dětí z 35 870 žáků, ve Zlínském kraji to bylo 21 dětí ze 17 150 žáků.

Jde zhruba o desetkrát menší záchyt než při běžném antigenním testování populace. Sám šéf poradní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví pan Petr Smejkal říkal: "Od začátku jsme říkali, že by měli žáci být testováni metodou PCR testů. Testy dokážou zachytit spíše pozitivní jedince s příznaky, kteří mají vir více i na okraji nosu, ty bez příznaků, které je potřeba včas izolovat, aby nevědomky ten vir dále nešířili, už ale tolik ne."

Stát do škol nakoupil dva typy testů. V Čechách dostaly sady od firmy LEPU, na Moravě od společnosti Singclean. Obě sady jsou z Číny, oba typy testů si děti dělají samy výtěrem z nosu. Například vědci z Pákistánu v odborném časopise informovali, že testy LEPU u dětí mají pouze 20 % citlivost oproti PCR testům. To znamená, že zachytí jedno pozitivní dítě, zatímco PCR test zachytí čtyři děti. I vy sám, pane ministře zdravotnictví, jste včera prohlásil, že vás ten malý záchyt pozitivních případů nepřekvapuje, a já bych se vás tedy chtěla zeptat, co s tím jako ministr zdravotnictví, samozřejmě ve spolupráci s ministrem školství, budete dělat, protože zpráva o tom, že tyto antigenní testy nefungují, není nijak nová. Už 7. 4. vyšlo, že laboratoř Bioinova vyzkoušela citlivost devíti antigenních testů, které je možné sehnat na českém trhu a ukázalo se, že jsou mezi nimi veliké rozdíly, že nejnižší citlivost mají ty, které se stát paradoxně rozhodl použít ve školách.

Jsem starostkou městské části Praha 2, která sousedí s vaším předešlým působištěm ve Vinohradské nemocnici. Jsme zřizovateli 10 základních a 7 mateřských škol na různých detašovaných pracovištích, takže skutečně mám osobní zkušenost zprostředkovanou řediteli našich základních škol. Píšou mi rodiče, proč tedy mučíme děti tímto testováním, které není nijak efektivní, které vlastně neprokazuje nic, co možná si vaši předchůdci mysleli, že bude probíhat. Neprobíhá to, a je tedy logické, že by se to mělo změnit.

Chci vás poprosit o to jménem nás starostů, nejenom zastoupených v této Poslanecké sněmovně, a myslím si, že se v tom většina z nás shodne, ať jsme z jakékoliv strany, ale i některých svých kolegů v hlavním městě Praze, kteří se na vás obraceli - pan starosta Portlík z Prahy 9, paní radní Kubíková z Prahy 6, vlastně i pan primátor a celá řada politiků, nejenom z našeho hlavního města, vás žádali, aby byly uplatňovány v těch školách, pokud vůbec, PCR testy, testy ze slin, které jsou neinvazivní, které těm dětem nebudou způsobovat nějaká další traumata. Já si samozřejmě vzpomínám na svůj zážitek, kdy jsme na základní škole jako děti měly výskyt žloutenky a chodili jsme jako žáci druhé třídy na pravidelné testování, jestli jsme se náhodou také nenakazili. Vím, jak to několikrát týdně působilo na děti, jak to působilo na mě, jak to působilo na rodiče, když vlastně na jejich dítě buď sahá nějaká další osoba, nebo si vlastně malé dítě má toto testování působit samo.

Myslím si, že je to jedinečná šance, pane ministře, jak ukázat široké veřejnosti, že jste odborníkem v tomto resortu, že jste skutečně člověkem, který o těch věcech přemýšlí v souvislostech, a chcete, aby se nějakým způsobem naše školství znovu postavilo na nohy. Pokud bychom používali PCR testy, tak nemusíme dělit děti, žáky na etapy, mohli by do škol nastoupit všichni, mohli bychom, a teď to nechci vymýšlet za pana ministra Plagu, ale třeba obětovat pondělí, že by proběhlo v pondělí to testování všude, testovalo by se jednou týdně, takže vlastně bychom finančně do toho investovali stejné prostředky, jako když se testují ty děti dvakrát týdne, ale za cenu toho, že děti jsou traumatizované, že jsou traumatizovaní rodiče dětí i pedagogové. A výsledek je ten, že to vlastně neprokazuje nic.

Myslím, že cenový rozdíl mezi těmi PCR testy není až tak velký. Nám se podařilo PCR testy ze slin koupit za 58 korun bez DPH. Rozdali jsme do každé z našich škol a mateřských školek několik desítek těchto testů alespoň pro děti, které mají nějaké trauma, nějaký zdravotní problém nebo i psychický, aby k tomu testování mohlo dojít. A určitě by to ocenili nejenom ty děti, rodiče, ale i zřizovatelé těch škol. A možná, pokud by byl i problém finanční, tak by někdo byl schopen z těchto vyjmenovaných samosprávných celků určitě na tom částečně participovat. Ale jak říkám, ono by to nevyšlo dráž. Jestli dva špatné testy, nebo jeden kvalitní test, tak to je za stejnou cenu, ale za mnohem kratší časový úsek, bez traumatizování, bez obtěžování i pedagogů, nejenom dětí.

V tuto chvíli je, pane ministře, zásadní, aby se změnila úhradová vyhláška, a aby stát tedy na PCR testy přispíval, jak jsem říkala, alespoň tolik, co přispívá na antigenní testy. Protože, v tom se snad shodneme, PCR testy jsou daleko přesnější, a tedy návrat do škol bude mnohem bezpečnější.

Dovolte mi, abych vás tedy jménem klubu občanských demokratů seznámila s tím naším stanoviskem a s naší prosbou na vás... (Obrací se na ministryni Schillerovou, která diskutuje s ministrem Arenbergerem.) Paní ministryně, já mluvím na pana ministra a chtěla bych - (Ministryně říká, že to bylo k tématu.) To je fajn, ale tak si to nechte na jindy a na ven třeba. Je to nepříjemný. Já už mám pocit, že jste si na mě zasedla, že vždycky, když mluvím já, tak se k vám tady sbíhají kolegové, aby vám něco říkali a mohli jste si povídat. Takže prosím, aby mi pan ministr věnoval pozornost. Děkuji.

Za klub ODS vám řeknu, pane ministře, stanovisko nebo náš postoj, a můžu tím tlumočit nejenom tedy postoj poslanců poslaneckého klubu, ale i kolegů z komunální politiky, kteří se na mě obracejí a prosí mě o to, abychom jako poslanci vám vysvětlili, jaké problémy tyto antigenní testy způsobují, a požádali vás, abyste se v tomto ohledu zachoval jako odborník a zajistil, že v následujících dnech by to testování probíhalo těmi testy, které skutečně jsou nějakým způsobem relevantnější a mají lepší vypovídací hodnotu.

Takže vás tímto zdvořile žádám, žádáme vládu, aby zvážila veškeré možnosti k plnohodnotnému návratu všech dětí a žáků do mateřských, základních škol, Katka Valachová by mě určitě doplnila, i ti středoškoláci. Dále bychom vás jako zástupce vlády žádali, abyste umožnili a zajistili vyšetření na přítomnost viru COVID-19 formou PCR testů ze slin ve školách metodou takzvaného poolování vzorků.

Dále vás prosíme, abyste tedy přehodnotili způsob toho testování a aby bylo umožněno zřizovatelům - zřizovatelům, tedy buď samosprávám, nebudu teď rozlišovat, kdo co zřizuje, jestli to jsou obce, nebo kraje - ale abyste umožnili zřizovatelům škol, aby způsob výběru vyšetření dětí a žáků na přítomnost viru COVID-19 byl na nich, včetně jejich odpovědnosti za to, jestli někdo řekne: Tyhle testy jsou drahé, levné, špatné, dobré. Samozřejmě vždy by to musely být, pane ministře, testy, které jsou vyjmenovány v tom nařízení, nebo v té vyhlášce, tak aby byla zagarantována certifikace, že to jsou testy, které jsou v pořádku. Nikdo z nás nechce testovat naše děti testy, které nejsou licencované. To si snad v tomto duchu určitě všichni rozumíme.

Samozřejmě že pokud byste šli touhle cestou, tak by bylo vhodné, aby se tedy zajistilo financování těchto testů, protože jako samosprávy jsme schopni, připraveni, vám nějakým způsobem i třeba pomoci, ale nemůže to jít všechno za námi. Protože vy samozřejmě můžete říct: Tak si to nakupte a testujte si, čím chcete. To nejde, protože finanční prostředky z toho nedostane ta obec. Ta obec tím, že to probíhá prostřednictvím té úhradové vyhlášky a přes pojišťovnu, tak té obci nebude kompenzováno nic.

Takže vlastně to, co jsme třeba udělali na dvojce my, že z obavy před tím, aby nebyly nějaké slzičky a problémy ve školách, tak jsme něco nakoupili - ne něco, ale ty PCR testy ze slin jsme nakoupili - aby pedagogové mohli zajistit i těmto dětem, které se toho bály, jejich možnost nástupu do školy. Tak bych si představovala, že takových alespoň pár stovek testů do každé školy dostaneme v rámci té změny toho vašeho uvažování, že skutečně i vy po prvním testování jste si museli udělat statistiky a víte, kolik těch dětí mělo ten v uvozovkách pozitivní výskyt, respektive kolik dětí testovaných s pozitivním výskytem na antigen v těch statistikách figuruje.

A určitě by bylo vhodné tedy to přehodnotit co nejdřív, protože další testování nás čeká zítra. To je mi jasné, že asi nejste, při vší úctě, nejste takový superman, abyste dneska tedy něco rozhodl po pár hodinách, kdy jste ve funkci, a zítra to platilo, ale alespoň se snažit, aby v následujících týdnech to bylo jinak. Opravdu se za to moc přimlouvám. Vím, že to stojí nějaké finanční prostředky, ale šetřeme na místech, kde to má nějaký efekt, ale prosím pěkně, nešetřeme na našich dětech, protože to se nám negativně vrátí. Negativně se to vrátí v tom, že možná ty školy se budou muset znovu zavírat, protože tyto antigenní testy s touto nízkou průkazností vlastně nedokazují vůbec nic, a to si nikdo z nás nepřeje. Rodiče, děti i my jako zřizovatelé i jako poslanci jsme celou dobu doufali a apelovali, žádali příslušné ministry, aby se už konečně školy otevřely. Teď, když jsme je otevřeli, tak skutečně nenechme covid v nich šířit tak, že ho nepodchytíme včas špatnými testy, neprůkaznými testy, kde skutečně procento průkaznosti je takhle nízké. Investujme do toho více finančních prostředků a snažme se udržet děti ve školách co nejdelší dobu.

Děkuji, že jste mě vyslechli. Děkuji za to, že pan ministr je určitě připravený odpovídat na některé otázky a představit nám vizi, kterou má on. Absolutně pana ministra neviním z toho, že za tu situaci může, on je skutečně ministrem pár hodin. Ale na druhou stranu je zapotřebí si teď, v tuhle chvíli říct, co bude v dalších dnech a týdnech, aby se nepodcenilo to, v co jsme všichni doufali, že bude co možná nejdřív, a to je tedy návrat dětí do škol. Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To byla paní poslankyně Černochová, která hovořila za klub ODS. Nyní s přednostním právem paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová, připraví se pan ministr zdravotnictví Arenberger. Prosím, paní vicepremiérko, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane poslanče, pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych i já přispěla k pandemickému zákonu. Budu se ale držet té části, která se týká náhrady škody. Já tedy, ještě než začnu, pane poslanče (Feri), vůbec vás nepodezírám, že jste si to vymyslel, ale my jsme pátrali, jak 50 miliard měsíčně, to bych se musela jít utopit do Vltavy, kdyby to mělo být. Říkám, nepůjdu tedy, jo? Ale to jsem opravdu nemohla říct. Já jsem se ptala i svého pana náměstka, který seděl vedle mě na těch jednáních, ani on si to nepamatuje. Já jsem si říkala, jestli to nevzniklo třeba ve vztahu k odškodňovacímu zákonu, co tu leží, z dílny i některých vašich poslanců. Opravdu to je číslo - vezměte si 50 miliard měsíčně krát 12, na to ani nemáme v rozpočtu. Takže určitě si nemyslím, že jsem to řekla v tomto kontextu. Nepodezírám vás, myslím si, že to byl nějaký šum. Tak to řeknu jenom na úvod. Nepodezírám vás samozřejmě, že jste si to vymyslel, to v žádném případě. Ale myslím si, že to bylo nějaké nedorozumění.

A teď pojďme k té části, proč dnes vystupuji. Takzvaný pandemický zákon neboli přesně zákon číslo 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, zakotvuje ve svém § 9 povinnost státu nahradit škodu, která vznikne jakékoliv právnické či fyzické osobě, to znamená nikoliv pouze podnikatelům, ale v zásadě komukoliv, během stavu pandemické pohotovosti. Ještě poznamenám, že tento stav platí ze zákona ode dne účinnosti pandemického zákona a lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními podle pandemického zákona nebo mimořádnými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jejichž účelem je zvládání epidemie COVID-19.

Pandemický zákon tedy explicitně stanovuje, že tam upravený režim náhrady škody se vztahuje pouze na škodu způsobenou v důsledku mimořádných opatření vydaných buď podle pandemického zákona, nebo podle zákona o ochraně veřejného zdraví, přičemž u těchto v druhé řadě zmíněných opatření navíc za podmínky, že jejich účelem je zvládání epidemie COVID-19. Režim náhrady škody dle pandemického zákona se proto nevztáhne na přímou škodu v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními podle krizového zákona. Typický příklad pro použití argumentu a contrario. To samozřejmě neznamená, že by zde pro takové případy úprava náhrady škody nebyla, je ovšem v krizovém zákoně, nikoli v pandemickém zákoně.

Omezení režimu náhrady škody dle pandemického zákona na citované druhy mimořádných opatření je veskrze logické. Zároveň neplatí, že by se režim náhrady škody dle pandemického zákona v případě vyhlášeného nouzového stavu nemohl uplatnit, naopak. Můžete si vzpomenout, že za existence nouzového stavu již dne 1. března 2021 bylo vydáno například mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, které se týká povinného testování zaměstnanců, a to bylo vydáno právě podle pandemického zákona. Čili vyhlášený nouzový stav nikterak nevylučuje použití pandemického zákona pro vydávání opatření, která dle něho mohou být přijata.

Nouzový stav v tu chvíli pouze rozšiřuje paletu možných opatření i na ta, která nám pandemický zákon vydat neumožňuje, například omezení pohybu. A naopak, v situaci bez nouzového (stavu) jsou opatření včetně například těch, která omezují provozy, vydávaná na základě pandemického zákona, případně zákona o ochraně veřejného zdraví, přičemž pokud v souvislosti s nimi vznikne škoda, řídí se její náhrada pandemickým zákonem. Aktuálně od 12. dubna počínaje vláda uvádí pandemický zákon v plné míře do praxe, přičemž je pod bezprostřední soudní kontrolou. V jednotlivých odstavcích § 9 pandemického zákona jsou upřesněny další podmínky pro vznik nároku na náhradu škody. Zákon jednak stanoví, co podléhá náhradě, konkrétně tedy říká, že se hradí skutečná škoda, to je, oč se zmenšila majetková sféra poškozeného. Zákon obsahuje i negativní vymezení, když uvádí, že se za škodu naopak nepovažují například náklady na pořízení mycích, čisticích nebo dezinfekčních prostředků. Poškozený musí prokázat, že škoda vznikla opravdu v příčinné souvislosti s uvedenými opatřeními, tedy opatřeními dle pandemického zákona či opatřeními dle zákona o ochraně veřejného zdraví, a také že vzniku škody nebylo možno zabránit. Od případného nároku na náhradu škody se ze zákona odečítá výše všech dotací, návratných finančních výpomocí a jiných podpor poskytnutých ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 nebo dopadů mimořádných opatření.

Pokud jde o proces uplatnění škody, žádost se podle zákona podává Ministerstvu financí, a to ve lhůtě 12 měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejdéle však do tří let od jeho vzniku. Zákon přesně specifikuje, jaké všechny náležitosti musí žádost o náhradu škody obsahovat. Ministerstvo financí k tomu - a teď se dostávám k vaší otázce - pro poškozené subjekty zpracovalo návodný formulář. Ten v tuto chvíli je po vnitřním připomínkovém řízení a po takovém zkráceném nebo ne úplném meziresortním připomínkovém řízení, my jsme to spíš komunikovali s MPO, MPSV a Ministerstvem zemědělství kvůli poskytnutým dotacím, aby tam byly vazby, a je připraven v tuto chvíli ke zveřejnění. Nebyl ještě zveřejněn, to přiznávám, ale protože se tam v podstatě dopracovávají nějaké poslední připomínky z těchto zmíněných resortů.

A nyní mi dovolte se vyjádřit k vaší otázce, pane poslanče Feri, na téma možné rezervy státního rozpočtu České republiky určené k náhradě škody podle pandemického zákona. Myslím, že už jsme si vysvětlili těch 50 miliard, doufám, tak vzhledem k tomu, že teprve 11. dubna skončil nouzový stav, během něhož vláda postupovala dominantně podle krizového zákona, není překvapením, že Ministerstvo financí také zatím žádnou žádost o náhradu škody podle pandemického zákona neeviduje k tomuto dni. A protože pandemický zákon je aktivován v době, kdy já již pevně věřím a očekávám otevírání ekonomiky, rozvolňování protiepidemických opatření a snižování nevynucených dopadů na podnikatele a firmy, aniž bych chtěla zasahovat do kompetence svého ctěného kolegy pana ministra zdravotnictví, troufnu si tvrdit, že náklady by se měly postupně snižovat, tím více, pokud tu stav pandemické pohotovosti nebude trvat příliš dlouho. Pokud opak bude pravdou, což si nikdo určitě v tomto sále ani kdekoliv jinde nepřejeme, tak se domnívám, že těžiště rozpočtových dopadů bude ležet především v rozpočtu roku 2022, jelikož škoda musí nejprve vzniknout, následně být prokázána a potom posouzena její oprávněnost.

Ministerstvo financí, jak určitě víte, má na to šest měsíců, což neznamená, že nechá tu lhůtu uplynout nejdéle, ale může tam dojít k nějakému vyjasňování, případně nemusí být úplná žádost, takže proto je tam ta šestiměsíční lhůta, kterou samozřejmě se ministerstvo bude snažit nevyužívat v maximální možné míře. Proto potenciální dopady plynoucí z aplikace zákona budeme muset zohlednit při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Předpokládám, že do té doby budeme mít už s podanými žádostmi nějakou zkušenost.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Ještě před vystoupením pana ministra zdravotnictví s faktickou poznámkou pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za odpovědi. K těm 50 miliardám - ono to skutečně zaznělo. Bylo to jednání 18. února v místnosti 106 od 9 ráno. Ale já myslím, že jste tehdy asi myslela, a byl to možná šum, ale z obou stran, že to bylo úhrnem dopady tvrdého lockdownu a ten vztah k pandemickému zákonu, velmi pravděpodobně. Zmínila jste, tak jak je ten zákon koncipován, že se tam započítá to, co bylo poskytnuto.

Rozumím tomu, že ještě nepadly žádné žádosti o náhradu škody podle tohoto zákona, nicméně berme v potaz, že opatření podle tohoto zákona fungují tři dny, předtím ještě fungovalo testování, ale fungují tři dny, a toto má ryze povahu nějaké určité zpětnosti, to znamená, ti lidé budou žádat až zpětně. A proto mě zajímá, kdy ten formulář bude zveřejněn, a také jestli je nějaká estimace toho, kolik těch žádostí očekáváte, jestli například se budete inspirovat ve zvládání těch žádostí Ministerstvem vnitra, myslím ve smyslu technickém, ne tím přístupem, protože Ministerstvo vnitra ohledně žádostí podle krizového zákona bylo velmi skoupé, bohužel se vydalo na válečnou stezku s těmi lidmi, kteří pohledávali náhradu škody, a chce se s nimi soudit. Tak jestli toto byste mohla přiblížit, kdy ten formulář bude k dispozici a kdy bude k dispozici nějaké metodické vedení, aby to skutečně každý malý drobný podnikatel, který má za to, že ta pomoc, které se mu dostalo, nebyla dostatečná, a podle pandemického zákona má nárok na větší náhradu škody, tak kdy a kde se tyto informace bude moci dozvědět. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, ale vyvolal jste faktickou poznámku paní vicepremiérky. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Také vám měřím čas.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Ano. Děkuju, pane poslanče. Formulář je v podstatě otázka v řádu dnů. Dopracováváme tam nějaké technické věci, nechceme zase, aby to bylo šito horkou jehlou. Samozřejmě, ten formulář není závazný. Když to někdo podá mimo ten formulář - víte, že to je jakési vodítko, že právě chceme pomoci, chceme metodicky pomoci. Chci upozornit na to, proto jsem se ujala - vy si to pamatujete, když jsme to debatovali, nakonec byl schválen ústavní většinou ten zákon - jala jsem se toho právě proto, že Ministerstvo financí - a ono se to běžně neví, protože každý vnímá jenom rozpočet nebo daně, nebo většina lidí, ale tam je ještě velice významná sekce právní, která mimo jiné dělá arbitráže za všechny resorty, dělá náhrady škody - to znamená, tam je kvalifikovaný právní tým, který se v této oblasti pohybuje, zastupuje u soudu. Ten se bude primárně těmito věcmi zaobírat a já samozřejmě podle nápadu s příslušným náměstkem této sekce podle napadených případů v této věci budeme řešit, zda to zvládá ten odbor, nezvládá, případně posilovat v rámci sekce, takže my jsme na to připraveni. Samozřejmě všechno to dáme na stránky Ministerstva financí, na mé sociální sítě, zveřejníme to. To je běžná praxe, kterou děláme u každé věci, kterou zavádíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní pan ministr zdravotnictví Arenberger. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážený pane předkladateli, vážená paní vicepremiérko, vážené poslankyně, vážení poslanci, udělal jsem si tady několik poznámek a připravil odpovědi na dotazy, které tady zazněly. Na úvod bych chtěl říct, že z toho, když někdo sleduje naše postupné kroky, které jsme dělali v situaci, a teď si to představme - nastoupíte na ministerstvo, tedy nastoupíte do nějakého vlaku, vidíte, že jede nějakým směrem, a to mluvím o tom mimořádném opatření, a zjistíte, že ten vlak jede na slepé koleji, tak máte dvě možnosti: buď se tvářit, že je to v pořádku, anebo zastavit ho a přestoupit do vlaku, který pokračuje dál. A já jsem zvolil tu druhou variantu, to znamená, že jsem vydal nové mimořádné opatření, které bylo bez vady, aspoň podle našich právníků, a které udržovalo stav té bezpečnosti, kterou nám doporučili epidemiologové. Takže po odborné stránce si myslím, že je to naprosto v pořádku. Jestli je to správné po stránce právní, to nedovedu jako lékař posoudit.

Z mého pohledu předpokládám, že pandemický zákon, který má bojovat s pandemií, kterou tady teď máme, a byl touto Sněmovnou odhlasován, a to napříč politickým spektrem, tak předpokládám, že tato Sněmovna se zamyslela nad tím, jestli nám dává nástroj k tomu, abychom mohli s pandemií pracovat. Základním prvkem, jak už jsem říkal na začátku, je omezení setkávání se potenciálně infekčních osob, a to jsme my všichni tady a to jsou všichni ti, kteří nás třeba teď poslouchají. My se musíme snažit ty rizikové kontakty oddělit. A ještě mi tvrdíte, že pandemický zákon tohleto neumožňuje - tak vaši právníci třeba ve spolupráci s našimi imunology se musejí zamyslet nad tím, jak tohleto napravit. Přece nechceme, abychom opět vyvolávali nouzový stav jen kvůli tomu, že se nemůžeme dohodnout na tom, aby se podařilo pandemii odblokovat. Takže to je můj medicínský pohled, samozřejmě propojený se stanovisky právníků.

Jestli se ptáte, jestli jsem to konzultoval třeba s policií, samozřejmě, konzultoval jsem to s panem vicepremiérem Hamáčkem a ministrem vnitra a ten mi sdělil, že v tomto případě Ministerstvo vnitra, a on tedy osobně ve vládě, respektuje rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. Vnímám to tak, že chápe situaci tak kritickou, jaká je. Uvědomme si, že ta čísla, co se týče nových případů, co se týče hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, jsou v této situaci ta nejhorší, která jsme měli na podzim, takže to není na nějakou zábavu. Tady si opravdu musíme uvědomit, že samozřejmě právní stránka je zásadní, ale z hlediska zdraví nás všech je rozhodující, abychom bojovali s pandemií, s virem, a já čekám vaši plnou podporu pro naše občany.

Pojďme na další otázky - jestli to bylo napadeno soudem. Zatím jsme se ještě o tom nedozvěděli. Já jsem hovořil o tom, že jsme dostali předžalobní výzvu na to předchozí mimořádné opatření, a bylo mi řečeno také, proč - protože tam nebyl dostatečně zdůvodněn důvod, proč chceme občany omezit jako ministerstvo. To mluvím teď o tom mimořádném opatření, které vydal můj předchůdce. Tady na toto mimořádné opatření, které jsem vydával v sobotu, na to zatím, co mám informace, Nejvyšší správní soud zatím osloven nebyl. A já si nějak ani nedovedu představit právníka, který by v této situaci se rozhodl a tlačil nás do toho, abychom zcela rozvolnili situaci a zvýšili extrémně riziko toho, že budeme zase muset udělat lockdown. Ale samozřejmě ode mě nečekejte výklad práva, výklad práva je na někom jiném, dokonce ani ne na právnících. Víte, že dva právníci mají tři názory, takže tam si musíme počkat na definitivní stanovisko.

Upravilo ministerstvo ve světle vyjádření Policie České republiky výklad jednotlivých ustanovení? Zatím ne. My předpokládáme, že i výklad Policie České republiky je prakticky v souladu s naší představou, jak by to mělo fungovat. Můžeme se akademicky bavit o tom, jestli to, že policie nemůže zasáhnout v bytě, v mém bytě, kdybych si tam pozval pár kamarádů - myslím, že je to naprosto v pořádku. Já bych neměl radost, kdyby ke mně do bytu vtrhlo komando a několik mých přátel srazilo k zemi jenom proto, že nemáme roušky a že je nás tam o jednoho víc, než nějaké moje mimořádné opatření předpokládá. Ale myslím si, že to, co jsme udělali, je signálem pro nás všechny, že ideální je takovouto situaci doma nezpůsobovat.

Takže znovu říkám, situace není dobrá a jenom ti největší furianti by si doma udělali mejdan. Tak to prosím nedělejte a nečekejte na to, jestli policie přijde, nebo nepřijde. Myslete hlavou a rozhodněte se naprosto svobodně, ale rozhodněte se tak, jak už jsme postupovali za poslední rok. A já myslím, že většina z nás perfektně ví, jak se chránit. Vždyť se podívejte, žádný poslanec nesáhne na mikrofon, ale mačká na něj takhle loktem. Čili víme všechny postupy, které jsou potřeba k tomu, abychom chránili jak sebe, tak naše okolí. Jenom je to takový signál: Dělejte to dál a ochráníte zdraví jak sebe, tak svých nejbližších, tak i svého širokého okolí.

Otázka je, jestli konat následující akce: posezení či procházky v parku ve více než dvou lidech za účasti: a) rodiny z více domácností a b) přátel. Já myslím, že už jsem si tady odpověděl. Tady jsou akce ve veřejném prostoru v parku, čili kontrolní orgány, předpokládám, že musí posuzovat podezření na zakázanou hromadnou akci podle toho, jak se lidé budou chovat, a budou posuzovat, jestli se třeba jedná o skupinku lidí, která jde jedním směrem, nemá spolu nic společného a shodou okolností je blíž než třeba dva metry, anebo jestli se koná na louce piknik, kde sedí parta kamarádů a dělá v podstatě nedovolenou hromadnou akci. Ale nechme to na Policii České republiky. Já myslím, že přesně vědí, co mají dělat, a to myslím není ani naším úkolem, abychom jim k tomu dávali pokyn.

Další otázka: pobyt na chalupě ve více než dvou lidech za účasti a) rodiny z více domácností a b) přátel. Jak jsem říkal, akce v soukromí - snažte se je nedělat, a pokud je uděláte, tak si dovedu představit, že vám asi kvůli tomu nikdo vevnitř neublíží, ale fakt to nedělejte. Je to zbytečné a chraňte si svoje zdraví. Od toho jsme tady jako Ministerstvo zdravotnictví, ale když si zdraví narušíte, tak my se vám ho snažíme zase vrátit zpátky. Všimněte si, na Twitteru byl takový vtípek, že po čtyřech šla jedna opička a druhá si stoupla na nohy a ta zadní opice říká té přední: "Co blbneš?" a ta přední říkala: "Arenberger říkal, že máme chodit po dvou." Já jsem na to napsal, že Ministerstvo zdravotnictví nebo zdravotnictví vás postaví na nohy. Je to vtípek, ale na druhou stranu se snažíme vás postavit na nohy, ale někdy se nám to nemusí podařit. Ten biologický subjekt je přece jenom rizikový, takže když chytnete tu virózu, může vám ublížit, může vám zanechat trvalé následky, může vás ohrozit na životě, takže postupujte podle toho a neklaďte si otázky, které jsou právní, ale primárně si klaďte otázky, které jsou zdravotnické.

Setkání doma ve více než dvou lidech za účasti a) rodiny a za b) přátel. Já si myslím, že platí totéž jako u předchozího dotazu, jestli totéž můžete dělat na chalupě, takže myslím, že jsem kompletně odpověděl, že je to stejné a není rozdíl mezi bytem a chalupou.

Sportování ve více než dvou lidech za účasti a) rodiny z více domácností, b) přátel plus varianta, jestli se například jedná o kolektivní běh v parku či kolektivní vyjížďku na kolech. Já myslím, že mi kladete těžké otázky, ale přesto se na ně pokusím odpovědět. Primárně opět platí to, co jsem říkal předtím, chraňte se. Ale pokud byste opravdu neměli jinou variantu, tak to pojďme rozebrat. Deset lidí, kteří by spolu hráli na venkovním hřišti fotbal, pět na pět, to bude zakázaná soukromá hromadná akce. U lidí běžících nebo jedoucích na kolech lze na hromadnou akci hůře usuzovat. Pokud nebudou mít blízký kontakt, při kterém by se mohli jeden od druhého nakazit, tak by se na to nemělo zpravidla pohlížet jako na hromadnou akci. Nechci radit, ale předpokládám, že pokud jedete na kole, tak i policista by měl být aspoň na kole, aby vám to stačil vysvětlit, že to nemáte dělat ve větší skupině, ale opět myslím, že platí jednoduché pravidlo: Pojďme myslet hlavou a přemýšlet o tom, abychom se nenakazili.

Teď mluvíme o plánu rozvolňování. Jaká je konkrétní představa v podobě systému rozvolňování? Bude se jednat o modifikovaný systém PES, nebo o vlnový systém po vzoru například Německa, Anglie či Severního Irska? PES, který byl tak glorifikován a pak tolik kritizován ve čtvrtek poté, co unikl odněkud z koše z ministerstva a dostal se do médií v naprosto nezpracované formě, byl celkem hodně diskutován a myslím, že úplně zbytečně, ale to je normální, s tím se setkáváme běžně, a za těch posledních sedm dnů, co jsem ministrem zdravotnictví, takovýchhle kiksů už bylo v médiích několik a já to beru jako normální folklor, který zřejmě některá třeba méně čtená média potřebují k tomu, aby byla čtená více, takže s tím nic nedělám.

Ale pojďme mluvit vážně o tom, jak budeme postupovat. V podstatě využijeme ty prvky, které byly v "psovi", dokonce velmi rádi použijeme i ty prvky, které jsou v opozičním návrhu, a dáme jednotlivé balíčky, které dáme do pořadí postupných kroků, jak se bude rozvolňovat, ale budeme postupovat podle toho, jak postupují i kolegové v zahraničí. V zahraničí totiž platí, třeba ve Spojených státech, to jsem konzultoval se skupinou MeSES, že budeme vycházet z dat, tedy z údajů o epidemii, která má jednotlivé prvky, ale nebudeme uvádět žádné datumy. Takže data ano, datumy ne. Pořadí tam bude známo, my na něm pracujeme ve spolupráci s epidemiology, ale já vám nechci říkat žádné datum, a má to dvě logiky. Nechci dělat nějaké přehnané naděje, že se nám něco podaří přesně za 14 dní, protože my nemáme proti sobě nepřítele, který je mechanický stroj, ale je to celkem inteligentní virus, který je schopen mutovat a trošku si s námi hraje. Existuje tam celá řada dalších variabilních faktorů, jak říkám - tři cyklisté, čtyři cyklisté, dva cyklisté, záleží na tom, jestli tomu viru umožníme, aby se mezi námi šířil, nebo nešířil. Pokud budeme chytří a řekneme mu, aby se mezi námi nešířil, tak si třeba užijeme krásné prázdniny. Když teď budeme zlobit, tak prostě o prázdninách budeme dál nosit respirátory, bude nám teplo, budeme nadávat, budeme mít vyrážky na obličeji a budeme nadávat na Ministerstvo zdravotnictví, že to vymyslelo špatně. Ale to je asi normální, my to tak bereme. Jenom na to upozorňuji, že záleží jenom na nás, jestli se nám to podaří. Samozřejmě očkování a všechno to, co můžeme zařídit my, budeme dělat nadále, ale vy nám hodně pomůžete, když se budete sami chránit. Takže PES ne, ale balíčky ano.

Kdy bude dán tento systém opozici k připomínkám? Kdy bude představen veřejnosti? My tento systém připravujeme společně s epidemiology. Velice rád ho budu konzultovat i s opozicí, a dokonce jsem dneska mluvil s panem doktorem Dostálem, který je stínovým ministrem Pirátů, a říkal jsem mu, že moje představa je - protože epidemie podle mě běží bez jakýchkoliv politických ambicí, běží bez ohledu na to, jestli budou, nebo nebudou volby a jestli existuje předvolební boj, nebo neexistuje - že potřebujeme všechny chytré lidi k tomu, aby nám v této situaci pomohli, a já bych velice rád, a to tady říkám s plnou vážností, kdybyste se rozhodli, vy, kteří jste stínoví ministři v jednotlivých stranách, abyste se mi ozvali, a já si s vámi velice rád sednu a podíváme se na to, jaké máte dobré a špatné nápady, budeme o nich diskutovat a budeme bojovat proti epidemii společně. Jak říkám, zdravotnictví a zdraví je důležité pro nás všechny a neměl by to být nástroj politického boje, takže my to s vámi velice rádi zkonzultujeme. A už předtím, než ta otázka padla, tak mě napadlo toto řešení.

Další konkrétní dotazy od občanů - kdy odhadem dojde k otevření fitness center? Jak říkám, data, a nikoliv datumy. To platí i pro další otázky. Kdy dojde k otevření zahrádek restaurací, jejich vnitřních prostor? Kdy dojde k otevření obchodů s oblečením a dalších služeb? Které ročníky škol se nestihnou do konce školního roku vrátit zpět do režimu prezenční výuky? Kdy dojde k obnovení praktické výuky? Tam možná nějaká vlaštovka je, protože o tom už jsme mluvili. Ale zase vám řeknu, že je to jedno z nejbližších balíčkových opatření, ale určitě vám neřeknu, jestli to bude dnes, zítra, za 14 dnů nebo za měsíc.

Kdy dojde k rozšíření možnosti setkávání, kolik osob by se mohlo v dalších vlnách setkávat? Asi všichni se můžeme setkávat, jestli nám to nakáže soud, ale já doufám, že nenakáže, že to máme napsáno, a hlavně zdůvodněno tak, že to právníci pochopí.

A jak bude probíhat další spouštění registrací k očkování? To byla vlastně všeobecná otázka. Budeme postupovat s registracemi tak dlouho, dokud tady nebude takový dostatek vakcíny, že si přijdete k svému doktorovi a ten vám vakcínu píchne.

Bude se postupovat jako na Slovensku podle věkových skupin? Ano, zatím budeme postupovat především podle věkových skupin, pokud tam nebude nějaká drobná prioritní skupina, jako je třeba krizová infrastruktura a podobně.

Dojde k širšímu spouštění registrací? Kdy lze očekávat spouštění registrací pro lidi do 30 let? Platí stále to, co jsem říkal předtím.

V jakém období lze očekávat rezervaci termínu? Vy jste strašně zvídaví, ale to je stejné, jako když přijdete k doktorovi, on vám odoperuje kyčelní kloub a vy víte, že za pět dnů vás pošlou na rehabilitaci. Tak si řeknete: Dobrý, za pět dnů jdu na rehabilitaci, ale za pět dnů v tom máte infekci a zůstanete v nemocnici dalších 14 dnů. Přesně tak je to tady s tou virózou. Prostě v medicíně se nedá všechno říct u konkrétního člověka na 100 %. Vy můžete udělat nějaký průměr někde, nějaká skupina, ale co je vám platné. To je stejné, jako když v jedné vesnici člověk nevydělává nic a druhý 100 000, tak mají oba v průměru 50 000, ale to vám přece u konkrétního pacienta nepomůže.

Pro nás je samozřejmě školní docházka prioritou, takže ta by měla být ze začátku.

Jak je to se svatbami, jestli můžete pozvat víc než 15 lidí, nebo nemůžete. Platí opět to, že určitě někdy v budoucnu se to podaří.

A jak se na to dívá tady policie - o tom už jsem mluvil, že nemůže zasahovat. Myslím, že to je její problém, a určitě bude zasahovat tam, kde uvidí, že ten zásah je potřeba.

Testování ve školách, jakým způsobem bude probíhat nadále. My jsme začínali a začínáme antigenními testy, protože je to nejjednodušší. Je to nejjednodušší jak pro uživatele, tak je to nejjednodušší i pro logistiku. S PCR testem ve škole nic neuděláte, na to potřebujete mít špičkovou laboratoř, která vám to zpracuje, a od těch 400 000 žáků, kteří si strčí tyčinku do nosu, to musíte do nějaké laboratoře dovézt. To není zas tak úplně jednoduché a my nechceme rozjíždět v tomto okamžiku, třeba tento týden, systém, který by nefungoval. Takže předpokládejme, že bez antigenních testů se neobejdeme, budou a budou trvale. Určitě musíme hledat ty, které jsou nejkvalitnější, to je samozřejmě jasné, ale na druhou stranu budeme velmi přemýšlet i o PCR testech - jsou přesnější, jsou komfortnější pro děti, ale je to složitější. Mezi námi, tedy PCR test za 59 korun jsem zatím neviděl. Dovedu si představit, že tak může být drahá odběrová souprava, ale to, co probíhá v laboratoři, je v řádu stovek korun, pokud člověk má opravdu tu metodu extrémně levnou, ale někdy se to blíží i tisícovce. Ale velice rád se nechám poučit, jestli existují PCR testy za 59 korun, tak určitě je budeme používat, protože to by pak bylo prakticky stejně drahé, jako jsou ty antigenní testy, a to by bylo super. Ale počítejte do toho i tu logistiku a všechno ostatní, co je s tím spojeno.

Co se závěrečnými ročníky, kdy bude obnovení praxe ve školách, co s praktickými maturitami? Platí to, co jsem tady říkal: data ano, ale datumy ne.

Informace z hlediska vývoje epidemiologické situace. My jsme to konzultovali s Ministerstvem školství. Já jsem v kontaktu s ministrem školství víceméně několikrát denně, konzultujeme různé věci, které jsou potřeba pro naše rozhodování. Také trošku chodím do školských zařízení, abych se podíval, jestli PCR (antigenní?) testy fungují, jaké dělají těm dětem obtíže. Hned v pondělí ráno jsem navštívil v sedm hodin jednu školku tady v Praze a hovořil jsem tam s malým Péťou, který mi vysvětlil, že to antigenní testování vůbec není žádný problém, on že si ráno vyčistí zuby doma a pak si ještě ve školce vyčistí nos, že je to naprosto normální. Pak už ten PCR test je samozřejmě trošku složitější, ale já jsem zrovna narazil na ty děti, které to měly rády, byl to takový malý chemik, který si s tím hrál, a docela to bylo bez problémů, nikdo tam neplakal, nikomu netekla krev z nosu a všem ty testy fungovaly. Možná to bylo tím, že jsem tam byl jako ministr, možná že až takhle oběhnu nějaké školy, že to bude fungovat i v jiných školách.

Testování - samozřejmě, PCR je šetrné. Ptáte se, proč ve školách a školkách testujeme dvakrát týdně a v závodech pouze jednou týdně antigenními testy. Pochopitelně že dvakrát týdně je lepší, ale jsou to i dvojnásobné náklady a průmysl také k tomu má co říct. Jinak samozřejmě dvakrát týdně je bezpečnější a my našim dětem právě ve škole to bezpečí chceme zajistit a nabídnout.

Jak je to s dětmi, které mají problém s odběrem materiálu z nosu nebo z ústní dutiny a jestli jim lze, nebo nelze zajistit výuku distanční formou. Samozřejmě, když se dítě brání a nechce si z nějakých důvodů test udělat, tak ho prostě nebudeme nutit, aby to dělalo jen kvůli tomu, aby bylo ve škole. Může jít na distanční výuku, akorát za těch okolností, které jsou teď nastaveny, nemůžou mít rodiče ošetřovačku. Na druhou stranu, pokud praktický lékař pro děti napíše potvrzení, třeba konkrétně pro autistické děti, ale i z jiných důvodů, které jsou ze zdravotní indikace, že si to dítě nemůže dělat odběry materiálu, tak v tom případě je možné, že i rodiče dostanou ošetřovačku. Takže to je ošetřeno, je to v dalším mimořádném opatření, které jsme vydali, myslím že včera, a je dostupné na našich webových stránkách na ministerstvu.

Tak jak bychom měli uvažovat: testování je samozřejmě nezbytně nutné, abychom identifikovali infikované jedince. Na druhou stranu jednoznačně preferujeme investovat do očkování, protože očkování je to, co nás chrání proti virové infekci, a to je opravdu naší primární prioritou. Další prioritou je ochrana rizikových pacientů v počáteční fázi onemocnění, kdy existují dnes monoklonální protilátky, které umožňují potlačení virové infekce tak, aby nenapadla důležité orgány, třeba plíce, a aby pacient, který je rizikový, se nedostal zbytečně k hospitalizaci do nemocnice nebo nedejbože na jednotku intenzivní péče. Takže když jste rizikový pacient, určitě žádejte u svého praktického lékaře, aby vám napsal doporučení do centra, kde můžete dostat biologický lék. Je to infuze hodinu, která běží, další hodinu tam strávíte ještě v odpočívárně, odcházíte jako ambulantní pacient domů a máte obrovskou šanci, že už tu nemocnici při tomto onemocnění neuvidíte.

Co se týče výsledku antigenních testů, určitě to budeme dál sledovat. My na to dokonce máme dokonalý elektronický systém, podobně jako je to s PCR testováním nebo s výsledky nebo se vším tím, co souvisí s covidem, takže stejným způsobem sledujeme i antigenní testování. Je to zatím akademická debata, ale zamysleme se nad tím, proč jsou ty antigenní testy ve školách, které se prováděly v pondělí, tak málo pozitivní. My jsme totiž těmito testy nezjišťovali to, co se děje v tom školním kolektivu, ale jestli náhodou ty děti se nenakazily doma. A samozřejmě když byl lockdown, tak se doma nenakazily, prostě seděly doma, a pokud tam nebyl někdo infikovaný, tak samozřejmě to nemohly chytnout. Čili ty testy, které jsme dělali v pondělí, nám říkají, že doma nemají covid. To, co bude zítra, už možná bude trošku zajímavější z epidemiologického hlediska a určitě teprve příští týden můžeme seriózně říct o tom, jestli to, co provádíme ve školách, odráží realitu, anebo jestli musíme dál pátrat po něčem jiném.

To, že PCR testy jsou... (K řečníkovi přichází poslanec Michálek a oslovuje ho mimo mikrofon.) Aha... můžu, jo? Dlouho povídám. Ale tak byly dotazy, tak na ně jenom odpovídám. (Hlas mimo mikrofon.) Jo, dobře. Takže to je další věc. Co se týče těch testů, tak o tom jsem tady mluvil. Traumatizace dětí, o tom jsem také mluvil. A přátelé, tak já už vás nebudu trápit. Já koukám, že opravdu jsem mluvil déle -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, klidně pokračujte, ve 21.00 jednání přeruším v každém případě, protože uběhne čas vyhrazený pro jednání Sněmovny.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Dobře. Ale já mám Piráty rád, tak určitě to budu respektovat. A jestli jsou ještě nějaké dotazy, tak já určitě...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je tu několik dalších přihlášek do rozpravy v tuto chvíli.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Tak jo, tak pojďme, já nechci obstruovat Sněmovnu. Takže zatím, dotazy určitě rád budu odpovídat dál.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nejdříve jsou zde faktické poznámky. Jako první je přihlášen pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Dominik Feri, poté paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se vyjádřil tentokrát jako zdravotník. Pro kolegy, vnímám tam ten rozpor mezi zdravotnictvím a právem. Začnu tím, že na rozdíl od většiny z vás my, zdravotníci, ty respirátory máme na ústech už více jak rok a ve chvíli, kdy třeba v létě řada z vás je nosit nemusela, tak my jsme je museli v práci mít pořád. Taky nás to štve. Já chápu a rozumím postoji, tomu právnímu postoji, ale já teď budu vyloženě úplně konkrétní a doplním to, co tady bylo řečeno. Jestliže není kontakt, tak není přenos. A ve chvíli, vy tady rozebíráte, jestli koronavirus bude rozlišovat mezi kontaktem v rodině nebo u příbuzných, jestli budou dva nebo jestli bude jiný kontakt, jestli se jinak koronavirus bude chovat na chatě nebo v bytě nebo jinde, pro nás zdravotníky to je, já rozumím tomu, že vy se na to ptáte všichni, ale pro nás, zdravotníky, to je úplně nepochopitelný dotaz z tohoto pohledu.

Protože znovu říkám, základní premisa je: Není kontakt, není přenos. A říkám to se vší vážností toho, že mně to taky vadí, jak to dlouho trvá, ale pokud to neustojíme, tak budeme řešit další a další vlnu, než bude celá republika oočkována. A ono se to netýká republiky, můžeme si něco dovézt, když budeme jezdit do zahraničí. Takže je to opravdu o tom přemýšlení. A skončil jsem, koukám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ještě máte 15 sekund.

 

Poslanec David Kasal: Aha. Vypadá, že to vypadlo. A jenom příklad: děti se scházejí, scházejí se v rodinách. Za poslední týden jsme přivezli do nemocnice tři podnapilé přes dvě promile. (Předsedající: Čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Feri, poté paní poslankyně Černochová, poté další faktické. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, stručně na úvod ke kolegovi zdravotníkovi. Já tomu naprosto rozumím a vyzývám lidi, aby se chovali zodpovědně. Ale na druhou stranu musíme brát to, že jsme zákonodárci, a slibovali jsme, že budeme zachovávat ústavu a zákony. Pan ministr sliboval jako ministr, také skládal slib, a to právní hledisko, na to prostě nejde rezignovat, to prostě musíme v demokratickém právním státu zachovávat a zdravotnické hledisko a právnické hledisko může být v souladu, nemusí být v rozporu.

K panu ministrovi. Pane ministře, nezlobte se, vy říkáte, že chcete data, nikoliv datumy, ale vy jste nedal ani ta data. Vy jste bohužel neřekl, třeba fitness centra, svatby nad 15 lidí budou ve třetí vlně, která nastane, když sedmidenní incidence na 100 000 obyvatel bude pod 100 nebo něco takového. Vy jste to neřekl. My jsme se tady nedozvěděli vůbec nic, ale vůbec nic. Já jsem chtěl jenom jako aspoň rámcovou představu o tom, kdy tyto věci budou moci nastoupit. Nezlobte se na mě, ale to je naprosto ohlušující prázdnota toho vládního počínání, že vláda prostě nemá plán. Všechny vlády na západ mají plán, všechny, prostě vědí aspoň, co budou rozvolňovat. Třeba v Severním Irsku je napsáno jenom, co je v kterém balíku, ale prostě mají nějaký plán. Vláda nemá žádný plán.

Měsíc a půl tady říkáme, že vláda nemá plán, není nic, není nic napsané, nic na papíře. Nyní si lidi... datumy, data. Nejsou ani ta data. Je to frustrující prostě. To jako fakt se vžijte do pozice někoho, kdo má restauraci, padá na hubu, je úplně vyždímaný, nebo má to fitko a prostě ani neví, že bude ve třetí vlně, ve druhé vlně, protože prostě premiér dokáže akorát vyměnit lidi, ale nedokáže dát něco ta vláda na papír, něco konkrétního, čeho bychom se mohli chytit. Nezlobte se, pane ministře, ale nedozvěděli jsme se nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Černochová, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom v reakci na pana ministra. Jednak bych mu chtěla poděkovat za to, že mi částečně odpověděl moje otázky, ale jenom vysvětlit těch 58 korun bez DPH je za antigenní test ze slin, který jsme nakoupili proto, protože školy nechtěly spoléhat jenom na ty z nosu, jak jsem popisovala, že řada rodičů se na nás obracela s touto prosbou, aby alespoň tato možnost byla. Ale Praha 9, možná i Praha 6, ty se nespokojily s těmi antigenními testy a zahajují plošné pravidelné testování PCR testy, což tedy odvolávají se na článek 17 mimořádného opatření a způsob, který Praha 9 volí, je neinvazivní, test se provádí ze slin, které si dítě odebere doma do zkumavky poskytnuté školou a vzorek je zkoumán u registrovaného poskytovatele zdravotních služeb. Výsledek je znám ještě týž den a test v případě pozitivity zároveň odhalí, o jakou mutaci viru jde. Test nejen že nevyžaduje přítomnost rodiče ve škole, není pro dítě nepříjemný, ale i nedráždí sliznici nosu a vlastně jediný problém, který s tím je, že tam není ani částečná kompenzace městské části. Takže tohle vlastně vám i píše pan starosta Prahy 9, takže klidně můžeme dát i doporučení nebo můžu se s ním spojit a požádat ho, aby vám poslal konkrétní společnosti, které to pro ně dělají. Prostě pojďme se všichni společně snažit udělat vícero alternativ k tomu, jak ty děti testovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Valachová je nyní přihlášena k faktické poznámce, poté pan poslanec Výborný, poté ještě další dvě faktické. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, opravdu jen velmi rychle chci zareagovat na odpověď pana ministra zdravotnictví, protože on řekl, že tedy bohužel netuší návrat do praxí a do středních škol nebo tedy něco podobného. A po pravdě, rozumím tomu, že epidemiologicky to zřejmě na den, hodinu říci nejde, ale na druhou stranu, kolegové a kolegyně, a zejména tedy pane ministře zdravotnictví, vás prosím, aby tedy na vládě jste třeba vy jako ministr zdravotnictví tváří v tvář této skutečnosti se spolu s ostatními kolegy vypořádal tedy, jak to bude se stávajícími maturanty a učni závěrečných ročníků. Protože pokud jim neumožníme přípravu, kterou jsme plánovali, a nástup do škol pro obnovení praxí a další kroky, které byly součástí plánu, tak by tedy mělo jednoznačně z vlády jako z kolektivního tělesa zaznít, zda pokud nemají maturanti šanci, aby měli dost času na přípravu, tak zda skutečně nemusíme uvažovat o umožnění úřednické maturity, minimálně v té praktické části, a to za situace, i kdyby to mělo znamenat novelizaci školského zákona.

To si myslím, že je poctivé, protože všem nám jde o kvalitu vzdělání a o to, aby samozřejmě zkoušky měly svou váhu, ale na druhou stranu, nemůžeme se tvářit jako pštrosi, že nevidíme, že ta situace se někam vyvinula, a nemůžeme zlomit hůl nad úspěšností studentů a studentek. Jenom, kolegové, připomínám, že minulý rok jsme diskutovali tady zcela seriózně úřednické maturity v situaci, kdy výpadek byl 14 dní a vlastně naši maturanti a učni závěrečných ročníků byli z těch předcházejících let zcela připraveni. Proto i došlo ke zvýšení kompetencí ministra školství. (Předsedající: Čas.) To jenom pro připomínku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já se omlouvám, opravdu z toho vašeho vystoupení nejsem úplně moudrý. Některé věci tam vůbec nezazněly, tak bych si dovolil zopakovat některé ty dotazy, které přednesl už předseda KDU-ČSL, kolega poslanec Marian Jurečka. Týkaly se například dětských skupin, které v tuto chvíli nemohly obnovit svoji činnost, svůj provoz. Na malých obcích a městech to často je jediná možnost, jediná šance pro rodiče a rodiny a ten přístup by měl být podle mého názoru totožný, jako je u mateřských školek. Takže to je jeden dotaz, na který prosím zareagovat.

Dále bych poprosil, abychom používali nejenom směrem k nám k poslancům, ale i k veřejnosti pravdivá data. Vy jste hovořil o tom, že jste v pondělí uvedli v pohyb 400 000 dětí. To přece není pravda! Protože první stupeň - dohromady máme asi 800 000 žáků a z prvního stupně v pondělí šla pouze polovina, protože tam je ta rotace, čili nemůžeme se dostat v těch číslech skutečně na tak dramatický počet 400 000, je to méně. Je to jenom o tom, abychom uváděli skutečně pravdivá, relevantní data do debaty, do diskuze.

A ještě jedna věc k školám, velmi klíčová a důležitá. Informace o tom, že chcete jako stát investovat do očkování, je pro nás myslím jasná, o tom se tady bavíme už rok a je to správně. My to podporujeme, a čím rychleji bude proočkovanost, tím rychleji pominou tyto debaty, které zde vedeme každý týden. Ale pokud jde o to, co vaše vláda, do které vy jste tedy naskočil tento týden nebo minulý týden, považuje za prioritu, a ve shodě s námi, s naším názorem i AntiCovid týmu, který jako koalice SPOLU máme, je priorita návratu dětí, postupného bezpečného návratu dětí do škol. A tady skutečně prosím zvažme ten způsob testování dětí, protože PCR testování, já předpokládám, že většina... (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Tak bohužel toto... Když tak se přihlásím ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Nyní pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Kasal. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Navážu na předřečníky. Samozřejmě dotazů k současné situaci by byla celá řada. Navážu na diskuzi na dnešním zdravotním výboru, kde jsem některé dotazy vznesl, a řeknu je i tady na plénu.

Situace v lázeňství: Situace v lázeňství v tuhle chvíli je pro provozovatele, ale i pro pacienty nelogická. Vy v tuto chvíli trváte na tom, že může být poskytována pouze pacientům, kteří využívají nebo kteří to mají takzvaně na pojišťovnu, to znamená, že musí mít hrazenu alespoň část péče z veřejného zdravotního pojištění. Proč nemůžou v tuto chvíli být v lázních i samoplátci, pokud by čerpali zdravotní péči, ale jako samoplátci? To nedává logiku ani z epidemiologického hlediska, ani z hlediska nějakého dalšího. To znamená, to je potřeba vysvětlit, lidé to nechápou.

Potom si myslím, že je potřeba, aby všechny další kroky byly skutečně předvídatelné. Už to tady řekl kolega Dominik Feri, ale i někteří další. To, co chybí v tuto chvíli v dalším řízení pandemie, je předvídatelnost a také určité plánování směrem dopředu. Blíží se nám některé věci, které je potřeba řešit, a my nemáme algoritmus, jakým způsobem budeme řešit například letní aktivity dětí, blíží se nám letní tábory. Dneska jsme diskutovali na výboru pro zdravotnictví o skutečně hazardování s tím, jakým způsobem dnes děti se nemohou věnovat pohybovým aktivitám. To je obrovský hazard a já jako zdravotník vím, že to dlouho nešlo jinak, ale teď musíme hledat cestu k tomu, jak pohybové aktivity a sportování dětí obnovit. Jinak jak už říkal kolega Kasal na zdravotním výboru, nárůst obezity, fyzická kondice dětí - katastrofální stav. To znamená, je potřeba ve spolupráci s hygieniky, s odborem hlavního hygienika (Předsedající: Čas, pane poslanče.) a také s Ministerstvem školství na tomhle zapracovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Kasal, v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se obrátím na pana kolegu Feriho. Vy jste ve svém vystoupení řekl: My jsme zákonodárci. Ano, ale my jsme i lidé a znova říkám, je nějaký rozdíl mezi tím, jak bude působit koronavirus na zákonodárce, nebo jako na člověka? Není. Já vystupuji také slušně, také s pokorou, jak jste řekl, že vystupujete slušně, ale vy jste potom řekl, ale je to pohled právní. A v tom je ten zásadní rozdíl, protože znova říkám, já tady nechci to zdravotní hledisko vyvyšovat, ale jenom říkám, jsou tam základní parametry toho, kdy ten přenos je. Ano, souhlasím s vámi, pojďme se dohodnout, ale mně to většinou přijde, že ten právní názor tam potom hodí takovou sekeru, že to nejde, že k dohodě tam není vůbec z tohoto pohledu vůle. A tam je ta důležitá věc, protože je to i samozřejmě výzva ven. Pokud to tady pan ministr říkal, že tedy ti dva lidé ne a buďte rozumní, dokud nebude oočkování, tak jiným způsobem to nejsme schopni říct. Jiným způsobem to nejsme schopni zařídit, protože já i věřím lidem stejně jako vy, že budou rozumní, ale musí se jim to takovýmhle způsobem říct. A jestliže budou mít nějaké právní rozhodnutí, tak řeknou: Ale právník to řekl takhle! A my zdravotníci potom když jim budeme říkat v ordinacích: Nedělejte to, tak to tak nebude. V nejvyšší vlně, když byla, v mém obvodu paní říkala v období prázdnin, jestli dcera může na hory. Říkám, co tam bude dělat s angínou? No, ono tam jede ještě dalších pět tatínků s dětmi z celé republiky. Takhle je ta realita!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A ještě jsou zde dvě faktické poznámky - pan poslanec Výborný dokončí, předpokládám, svůj dotaz. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já to rád dokončím, pane ministře. Ten dotaz směřoval k PCR testům ve školách. Prosím, řekněte si, uděláte všechno pro to, abyste do škol dostali ty průkazné PCR testy? Vaši i naši epidemiologové, se kterými ty věci konzultujeme, opakovaně říkají, že zde je dostatečná delší frekvence testování, pokud jsou to PCR testy, a zároveň tím budou skutečně průkazné. Pokud tvrdíte, že nízká čísla z pondělí jsou dána tím, že děti přišly z domova, tak prosím pěkně vezměte v potaz, že ti rodiče chodí do práce. A skutečně, rodiny podobně jako podniky patřily - opět, říkají to epidemiologové - k těm nejrizikovějším skupinám. Takže tady skutečně něco nehraje a podle mě to je kvalita, průkaznost těch antigenních šuntů, které dneska ve školách jsou. Pojďme přejít k PCR testům a to pomůže i k návratu do škol.

A potom poprosím - prozradím vám jedno sladké tajemství. Musíte začít skutečně být naprosto jasný a srozumitelný směrem k veřejnosti. Říkal to kolega Feri, kolega Kaňkovský. Prostě pokud nezačnete lidem říkat, bude-li situace taková a taková, pustíme školy na úrovni druhý stupeň střední školy rotačně, pokud nastane to a to, otevřeme maloobchody, služby jeden na jednoho, zajistíme podmínky pro to, aby v létě mohly probíhat letní tábory pro děti, umožníme dětem jít do přírody, protože skautský oddíl v lese je s nulovým nebo naprosto minimálním rizikem a podobně. Pokud toto nebudete dělat tak, jak to dělají v Severním Irsku, v Británii, v Bavorsku, tak skončíte bohužel stejně jako všichni vaši předchůdci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já musím vyzvat, abychom reagovali faktickými poznámkami primárně na rozpravu, a ne na další faktické, abychom se někdy dostali i zpět do rozpravy. Nyní pan poslanec Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, já pohledu pana Kasala naprosto rozumím. Jenom ale musím říci to, že my tady klidně můžeme přijmout nějaký zákon, který řekne: Budete se stýkat jenom se svou rodinou, z práce půjdete rovnou domů a nikoho jiného neuvidíte. To by bylo asi naprosto zásadní pro zvládnutí pandemie, ale bylo by to také protiústavní. To je prostě rozměr, který musíme za všech okolností vnímat, a právní řád musíme dodržovat. Myslím, že právníci to nenapadají, alespoň tedy já ne, z důvodu, že by chtěli, že by se tady rozvolnilo. Ne, náš zájem je úplně stejný: abychom pandemii zvládli, ale aby přitom byl dodržován zákon a aby pravidla byla naprosto jasná. Proto se ptáme, protože policie řekne něco a ministerstvo řekne něco jiného. Kdo se v tom má potom vyznat?

My se tady ptáme proto, když to navážu na konkrétní příklad, jestli policie naběhne na pět lidí, kteří si budou v parku na 15 metrů házet frisbee. Tak ano, nebo ne? Pan ministr říká: Nedělejte to, chovejte se zodpovědně. Ano, s tím souhlasím, říkám to také. Ale prostě výklad ministerstva by měl být jasnější než nedělejte to nebo buďte odpovědní. Měl by být velmi konkrétní.

A ještě na závěr, když tu bylo zmíněno to, že bychom měli více podporovat zdravotnický pohled. Jistě ano, na druhou stranu si vzpomínám na jednání ohledně pandemického zákona, kdy tu byl velký zájem na tom, abychom nemuseli mít nouzový stav, samozřejmě i z naší strany, ale i ze strany premiéra, který říkal: Pojďme napsat ten pandemický zákon, pojďme ho připravit, abychom nemuseli mít nouzový stav. A znovu opakuji ten zážitek, ptal jsem se tehdejšího pana ministra zdravotnictví MUDr. Blatného: Bude vám stačit to, že nebudete moci omezovat volný pohyb osob ke zvládnutí pandemie? Byl to únor, čísla byla mnohem vyšší, než jsou teď. Říkal: Ano. To znamená, můžeme žehrat na to, že nám to umožňuje něco a neumožňuje něco jiného, ale je to výsledek toho, co chtěla i vláda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Byla zde žádost o odhlášení, tak jsem vás odhlásil. Můžete se znovu přihlásit svými kartami. Pan poslanec Brázdil se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Vy, pane předsedající, už asi víte, k čemu. Já bych chtěl nyní vznést námitku proti vašemu postupu, jak řídíte tuto schůzi, protože vy jste přímo vyzval: teď pan Volný (správně: Výborný) v technické dokončí. Tak ani náhodou. Technická je od toho, že je technická, jako je moje. Je to námitka proti vašemu postupu. Buď je to tedy technická, nebo nic se nemá dokončovat. Ještě jednou: vy jste umožnil a sám jste vyzval pana Volného (Výborného), aby šel něco dokončit. Já vznáším námitku a chtěl bych, abychom o tom hlasovali, ale bude nás málo, tudíž bych tuto schůzi tím pádem asi ukončil. Ale uvidíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, to byla námitka proti mému předchozímu postupu. Já se za to samozřejmě omlouvám. Jestliže je tu žádost o hlasování, tak já poslance svolám. (Gong.) Je tu přihláška s přednostním právem, předpokládám, že padne protinávrh nebo něco podobného.

 

Poslanec Dominik Feri: Vy jste zobstruovali informační schůzi, informační bod pro veřejnost. Vy nechcete, aby veřejnost věděla, jak ta pravidla mají vypadat. Ještě půl hodiny nám tady ministr mohl něco sdělovat, odpovídat na naše dotazy, ale vy jste to zobstruovali. Hnutí ANO nechce komunikovat s veřejností. Neskutečné. Neskutečné! Neuvěřitelné!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem zazvonil. Předpokládám, že poslanci přicházejí, a třeba ten počet ještě naplníme. Pan místopředseda, také s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, já tedy koukám na ty počty, které jsou v sále, a ANO tady vyhrává, ANO tady sedí a poslouchá pana ministra. Vy tu moc lidí nemáte, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, tak bych si ty impertinence trošku odpustil na vašem místě. My tady poctivě sedíme, nemáme žádný problém a poznámka pana poslance Brázdila, prostřednictvím pana předsedajícího, je naprosto relevantní v tuto chvíli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tu námitku naprosto vnímám, nepostupoval jsem úplně dokonale, za což se omlouvám. Nyní tedy ještě chvíli budeme asi čekat, jestli se nám naplní počet. Pan poslanec Michálek se též hlásí s přednostním právem, tak já vám ještě dám slovo a pak budu muset přerušit.

 

Poslanec Jakub Michálek: Podívejte, minulá tahleta vystoupení, ta jsou určena pro protinávrhy. Spousta lidí tady čekala na rozpravu, zatímco se tady diskutovalo s pomocí faktických poznámek, takže to asi budeme muset dokončit někdy jindy, aby se dostalo pořadí i na ty, kteří byli přihlášeni do rozpravy a ty dvě hodiny tady čekali, než se dokončila diskuze faktickými poznámkami. Připomínám, že se to jmenuje faktické poznámky, nikoliv technické.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, obsahem faktické poznámky je buď reagovat na rozpravu, nebo v ní učinit procedurální návrh.

Je nás podle hlasovacího zařízení v sále přítomno 24. Já poprosím, abyste si znovu zkontrolovali, zda jste přihlášeni. To není dostatečný počet na to, abychom mohli hlasovat. Čili pan poslanec Brázdil na své námitce trvá, tak mi nezbývá nic jiného než vyhlásit pauzu do - co já vím - 20.37, na tři minuty, jestli se tady sejde kvorum. Pokud ne, tak potom bych tedy jednání byl nucen přerušit. Děkuji všem, kteří s námi vydrželi.

 

(Jednání přerušeno od 20.35 do 20.37 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, je 20.37, takže budeme pokračovat ve schůzi, kterou jsem přerušil před hlasováním o námitce proti mému předsedání, které by mě pravděpodobně donutilo k tomu, se dát vystřídat, i když nevím za koho. Nicméně nás není dostatečný počet, abychom mohli hlasovat a v jednání pokračovat. Nezbývá mi tedy nic jiného než oznámit, že v rozpravě byli ještě přihlášeni pan poslanec Válek, paní poslankyně Aulická a pan poslanec Michálek. Nezbývá mi nic jiného než jednání o tomto bodu přerušit, protože nemůžeme jednat, protože nemůžeme hlasovat, není nás dostatečný počet.

Schůze bude pokračovat zítra, to znamená ve čtvrtek, kdy na začátku máme odpovědi na písemné interpelace, a 15 minut po odpovědích na písemné interpelace bude zařazena 93. schůze. Ve 14.30 hodin potom pokračují ústní interpelace. O tom, jak budou pokračovat další body, rozhodneme případně v rámci hlasování o pořadu.

Velice děkuji panu ministrovi a děkuji všem, kteří se zúčastnili jednání Sněmovny. Jednání přerušuji do zítřejších 9 hodin.

 

(Jednání skončilo ve 20.38 hodin.)

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP