(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme 18.00 hodin. Máme zde pevně zařazený bod

 

513.
Informace vlády o očkovací strategii

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 19. ledna 2021 na 79. schůzi Poslanecké sněmovny a všeobecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za vládu zaujal ministr zdravotnictví Petr Arenberger, a připomínám, že zpravodaj zatím nebyl určen. Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, do které nemám přihlášené žádné poslance, ale dám slovo panu ministru Petru Arenbergerovi, aby nás informoval o aktuální situaci vývoje očkovací strategie. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážené dámy a pánové, dobrý večer. Milé poslankyně, milí poslanci, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vás informoval, jak probíhá očkování v České republice. Několik údajů na úvod.

Do včerejška bylo do České republiky dodáno 2 412 000, tedy konkrétně 2 412 350 dávek. Z toho Pfizer byl 1 749 150, Moderna byla 310 800, AstraZeneca 352 400. Do včerejšího večera bylo vyočkováno 2 209 859 dávek. Více nám řeknou procentuální zastoupení, kde v každém případě Pfizer vede, který je asi třikrát vyšší, než součet Moderny a AstraZenecy dohromady.

Stále tedy roste počet podaných dávek a zároveň se i zvyšuje kapacita očkovacích center. Na konci minulého týdne jsme se dostali nad 65 000 podaných dávek denně. O víkendu potom, což je naprosto přirozené, je nižší očkování, le pořád to bylo 30 000 podaných dávek za den, což odpovídá v porovnání k pracovnímu dni na počátku března.

Jednu dávku dostalo 1 629 117 našich občanů a za poslední týdny narostl také počet občanů s dokončeným očkováním o půl milionu. To znamená ti, kteří dostali obě dávky, to znamená, že jich bylo 742 653 osob. To znamená, že z prioritních skupin, to znamená osoby starší 80 let, dostalo první dávku 68,6 % kompletně z celé této skupiny. Dokončené očkování už má 50 % lidí ze skupiny 80+. 52 % naočkovaných dostalo první dávku ve skupině 70 až 79 let a dokončené očkování má v této skupině 20 % osob.

Dále osoby, které pracují v zařízeních lůžkové péče a zdravotnické záchranné služby: tam bylo naočkováno z těchto osob v průměru 70 %. Zaměstnanci ve školství, tam se proočkovanost liší podle jednotlivých krajů, ale stejně i tato skupina je relativně dobře naočkovaná. Za takzvanou závorou čili ti, kteří čekají na očkování, tak je to už jenom 40 000 osob.

S ohledem na rychlost očkování došlo od poloviny března ke spuštění registrace dalších prioritních skupin. Kritická infrastruktura, což bylo asi 9 000 zaměstnanců, tak té jsme se také věnovali. Dále dochází k postupnému očkování policie a očkování zbytku kritické infrastruktury, třeba někteří vybraní zaměstnanci, třeba atomových elektráren a podobně, tak to je ještě v řešení.

Spuštěna byla registrace velké skupiny chronických pacientů, kde v tomto okamžiku je zaregistrováno asi 100 000 osob. V tomto týdnu jste určitě zjistili, že došlo ke spuštění zbývajících skupin chronických pacientů, kteří mají nižší, ale stále vysoké riziko těžkého průběhu onemocnění COVID-19. Jde už o třetí způsob, jak se chronicky nemocní pacienti dostanou k očkování. Buď je to přes zdravotnické zařízení, kde jsou dispenzarizovaní, tam mohou dostat kód, nebo dostanou kód od ambulantních specialistů, nebo přímo to zdravotnické zařízení, pokud má očkovací centrum, je naočkuje. Samozřejmě je možnost se nechat očkovat přímo praktickým lékařem.

Dneškem se spustila další skupina, a to registrujeme věkovou skupinu 65+, čili 65 až 69 let, ale vlastně je skupina našich spoluobčanů starších 65 let stále otevřena pro všechny. V tomto okamžiku již je zaregistrováno více jak 100 000 osob v systému Reservatic, kteří jsou ve věkové kategorii 65 až 69 let. Víte, že v této skupině je přes 600 000 osob, ale musíme vycházet z toho, že velká část - asi 150 000, možná i trochu víc osob - už bylo zařazeno do skupiny chronicky nemocných, kteří měli nárok na očkování. Takže tato skupina bude tvořit asi kolem 400 000 osob, pokud by se chtěli naočkovat všichni.

Jak je to s dodávkami očkovacích látek: dodávky jsou víceméně plynulé. My jsme v pátek podepsali další objednávku na 2 miliony dávek od Pfizer/BioNTech. Tyto dodávky přijdou primárně až ve čtvrtém čtvrtletí, ale musíme je objednat už teď. Ale k částečnému navýšení dojde již od května, kdy budeme dostávat této očkovací látky asi o 30 000 dávek týdně navíc.

Očkovací látky, které jsou ještě před schválením Evropské lékové agentury - to je třeba CureVac, tam očekáváme dodávky od 1. června, nebo Novavax, kde prochází také schvalovacím procesem Evropské lékové agentury a předpokládáme, pokud vše bude probíhat tak, jak má, že bychom se s touto očkovací látkou, která se částečně vyrábí i v České republice, v Bohumili, takže by tady mohla být možná v létě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP