Středa 14. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

513.
Informace vlády o očkovací strategii

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 19. ledna 2021 na 79. schůzi Poslanecké sněmovny a všeobecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za vládu zaujal ministr zdravotnictví Petr Arenberger, a připomínám, že zpravodaj zatím nebyl určen. Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, do které nemám přihlášené žádné poslance, ale dám slovo panu ministru Petru Arenbergerovi, aby nás informoval o aktuální situaci vývoje očkovací strategie. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážené dámy a pánové, dobrý večer. Milé poslankyně, milí poslanci, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vás informoval, jak probíhá očkování v České republice. Několik údajů na úvod.

Do včerejška bylo do České republiky dodáno 2 412 000, tedy konkrétně 2 412 350 dávek. Z toho Pfizer byl 1 749 150, Moderna byla 310 800, AstraZeneca 352 400. Do včerejšího večera bylo vyočkováno 2 209 859 dávek. Více nám řeknou procentuální zastoupení, kde v každém případě Pfizer vede, který je asi třikrát vyšší, než součet Moderny a AstraZenecy dohromady.

Stále tedy roste počet podaných dávek a zároveň se i zvyšuje kapacita očkovacích center. Na konci minulého týdne jsme se dostali nad 65 000 podaných dávek denně. O víkendu potom, což je naprosto přirozené, je nižší očkování, le pořád to bylo 30 000 podaných dávek za den, což odpovídá v porovnání k pracovnímu dni na počátku března.

Jednu dávku dostalo 1 629 117 našich občanů a za poslední týdny narostl také počet občanů s dokončeným očkováním o půl milionu. To znamená ti, kteří dostali obě dávky, to znamená, že jich bylo 742 653 osob. To znamená, že z prioritních skupin, to znamená osoby starší 80 let, dostalo první dávku 68,6 % kompletně z celé této skupiny. Dokončené očkování už má 50 % lidí ze skupiny 80+. 52 % naočkovaných dostalo první dávku ve skupině 70 až 79 let a dokončené očkování má v této skupině 20 % osob.

Dále osoby, které pracují v zařízeních lůžkové péče a zdravotnické záchranné služby: tam bylo naočkováno z těchto osob v průměru 70 %. Zaměstnanci ve školství, tam se proočkovanost liší podle jednotlivých krajů, ale stejně i tato skupina je relativně dobře naočkovaná. Za takzvanou závorou čili ti, kteří čekají na očkování, tak je to už jenom 40 000 osob.

S ohledem na rychlost očkování došlo od poloviny března ke spuštění registrace dalších prioritních skupin. Kritická infrastruktura, což bylo asi 9 000 zaměstnanců, tak té jsme se také věnovali. Dále dochází k postupnému očkování policie a očkování zbytku kritické infrastruktury, třeba někteří vybraní zaměstnanci, třeba atomových elektráren a podobně, tak to je ještě v řešení.

Spuštěna byla registrace velké skupiny chronických pacientů, kde v tomto okamžiku je zaregistrováno asi 100 000 osob. V tomto týdnu jste určitě zjistili, že došlo ke spuštění zbývajících skupin chronických pacientů, kteří mají nižší, ale stále vysoké riziko těžkého průběhu onemocnění COVID-19. Jde už o třetí způsob, jak se chronicky nemocní pacienti dostanou k očkování. Buď je to přes zdravotnické zařízení, kde jsou dispenzarizovaní, tam mohou dostat kód, nebo dostanou kód od ambulantních specialistů, nebo přímo to zdravotnické zařízení, pokud má očkovací centrum, je naočkuje. Samozřejmě je možnost se nechat očkovat přímo praktickým lékařem.

Dneškem se spustila další skupina, a to registrujeme věkovou skupinu 65+, čili 65 až 69 let, ale vlastně je skupina našich spoluobčanů starších 65 let stále otevřena pro všechny. V tomto okamžiku již je zaregistrováno více jak 100 000 osob v systému Reservatic, kteří jsou ve věkové kategorii 65 až 69 let. Víte, že v této skupině je přes 600 000 osob, ale musíme vycházet z toho, že velká část - asi 150 000, možná i trochu víc osob - už bylo zařazeno do skupiny chronicky nemocných, kteří měli nárok na očkování. Takže tato skupina bude tvořit asi kolem 400 000 osob, pokud by se chtěli naočkovat všichni.

Jak je to s dodávkami očkovacích látek: dodávky jsou víceméně plynulé. My jsme v pátek podepsali další objednávku na 2 miliony dávek od Pfizer/BioNTech. Tyto dodávky přijdou primárně až ve čtvrtém čtvrtletí, ale musíme je objednat už teď. Ale k částečnému navýšení dojde již od května, kdy budeme dostávat této očkovací látky asi o 30 000 dávek týdně navíc.

Očkovací látky, které jsou ještě před schválením Evropské lékové agentury - to je třeba CureVac, tam očekáváme dodávky od 1. června, nebo Novavax, kde prochází také schvalovacím procesem Evropské lékové agentury a předpokládáme, pokud vše bude probíhat tak, jak má, že bychom se s touto očkovací látkou, která se částečně vyrábí i v České republice, v Bohumili, takže by tady mohla být možná v létě.

Očkování praktickými lékaři je téma, které rádi otvíráme, protože praktický lékař má nejblíže ke svému pacientovi. Je to s výhodou pro pacienty, kteří nechtějí dojíždět do velkých očkovacích center, nebo se jedná o imobilní pacienty, starší pacienty a podobně. 73 % samostatných ordinací praktických lékařů je zapojeno a registruje osoby k očkování. Technickou záležitostí v tomto systému je chladový řetězec pro naši největší zásilku očkovacích látek, což je Pfizer/BioNTech, protože pro praktické lékaře je to trošku nepraktická záležitost. U praktických lékařů čeká na očkování 348 000 osob, ale když se podíváte na ta čísla přesně, tak už 161 000 osob dávku dostalo. Praktičtí lékaři mají jasně definovanou roli v našem očkovacím systému.

Asi jste také zaregistrovali, že dneska měla přijít zásilka 14 400 dávek od společnosti Johnson & Johnson. Byla posunuta rozhodnutím výrobce pro Evropu, což byl následek rozhodnutí amerického úřadu FDA. Původně jsme mysleli, že to bude jenom krátké zdržení, ale zřejmě kolegové v Evropě čekají na rozhodnutí Evropské lékové agentury, protože tam byla podobná situace, jakou jsme zažili před myslím týdnem s druhou vakcínou, která má podobnou strukturu, to je AstraZeneca. A tam to rozhodnutí Evropské lékové agentury o dalším pokračování bylo vyřešeno relativně rychle ve středu telekonferencí. Tady v tom případě rozhodnutí bude asi den nebo dva pozdrženo, takže doufejme, že příští týden tento kontingent dostaneme.

Je potřeba zdůraznit z hlediska distribuce, že na skladech nám neleží žádné očkovací látky. V podstatě to, co se dodá, tak se průběžně během týdne vždycky vyočkuje. Vy nemůžete očkovat jak už z praktického důvodu, tak i technického důvodu najednou celou zásilku v tom okamžiku, jak vám dorazí, ale většinou očkovací centra mají objednávky rozplánovány na celý týden. Tady jsou potom ještě některé podklady, kdybyste chtěli zjistit třeba objednávky. Pokud to někoho bude zajímat, tak já to jenom stručně řeknu. Protože se řešilo, jestli byly objednány dostatečné počty očkovacích látek do České republiky, tak třeba u AstraZenecy jsme měli maximální možný podíl v Evropské unii asi 6,9 milionu a z toho 3 miliony dávek byly objednány. To jsou velká čísla v porovnání s populací České republiky. U Janssenu, čili Johnson & Johnson, byl maximální možný podíl 4 790 000 a byla zase objednána o něco méně než polovina, což znamená 2 miliony. Pfizer/BioNTech, tam myslím se udělal velmi důležitý a heroický kousek, protože Pfizer má tak, jak se zjistilo, asi nejoptimálnější profil, co se týče poměru užitku a rizika. Možný podíl, který jsme mohli objednat, byl 4 600 000 a objednaly se 4 miliony dávek. Moderna, maximální možný podíl 1 886 000 a objednalo se stejné množství, které bylo možné objednat. CureVac, tam máme objednán milion dávek. Pak tam byl ještě top-up, zase u Pfizer/BioNTech ještě další možnosti, takže objednaných očkovacích látek je hodně, ale vzhledem k tomu, že se nevědělo, které kdy přijdou, tak se vlastně to portfolio muselo tímhle způsobem rozložit, a myslím si, že naše republika je opravdu šťastná v tom, že nejvíce objednala toho, co opravdu relativně dobře chodí.

Možná jste zaregistrovali včera drobné zdržení dodávky látek, které jsme očekávali včera, ale pro porušení chladového řetězce mezi výrobcem a dovozcem ještě v Německu došlo ke zdržení, ale výrobce to velice rychle napravil, takže očkovací látka dorazila už dneska. Tam stejně oni jsou vázáni to dodávat vlastně s nějakým časovým rozmezím, takže se do toho rozmezí vešli, nestalo se v podstatě vůbec nic problematického. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, pane ministře, za úvodní slovo k tomuto bodu a jsme v rozpravě, do které mám přihlášenu paní poslankyni Hanu Aulickou se stanoviskem klubu KSČM. Prosím, paní poslankyně, máte slovo, a poprosím vás, jestli byste se mohla ujmout role zpravodajky tohoto bodu jako první vystupující. Děkuji.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Ano, mám to. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych poděkovala panu ministrovi za jeho úvod a za jeho informace. Každopádně myslím si, že tento bod nás bude asi provázet často a že bude i ty naše otázky, které samozřejmě máme, tak vycházejí z aktuální situace, která prostě v této oblasti je.

Já bych se právě chtěla zeptat, a pan ministr už to tady trošku naznačil, na současný stav České republiky, respektive možná zástupců Ministerstva zdravotnictví a odborných skupin, právě na vakcinační látky Johnson & Johnson a AstraZeneca, protože jenom když otevřete mediální svět, tak ty první zprávy na vás okamžitě vykouknou ve stylu, že Evropská unie se vzdává těchto vakcín, že jimi nechce očkovat. Odůvodňuje to různými podklady, a dokonce na mě dnes vykoukl i jeden článek - a to samozřejmě neříkám, že to tak pan kolega Hamáček řekl, každopádně i ta prezentace potom v mediálním světě pro naše občany může být velice problematická a složitá - a to je, že myslím že Dánsko se vzdává vakcín AstraZeneca právě z obav nežádoucích účinků, a pan ministr Hamáček říká: Je to super, budeme je nakupovat pro Českou republiku. Proto jsem se chtěla zeptat pana ministra zdravotnictví v této oblasti, jak to je.

Potom bych měla otázku, kdy možná měla být na zdravotním výboru, ale já z dalších pracovních důvodů jsem se nemohla dnes zúčastnit, a to je očkování ozbrojených složek, respektive vojáků, protože se mi dostala aktuální informace, že se začali očkovat vojáci již 14 dní po prodělání nemoci COVID-19. Pokud máme správné informace, a zatím jsem žádné jiné nedostávala, tak všichni víme, že pokud se přijdete očkovat a prodělali jste covid, 90 dní by měla být pauza a pak by ještě bylo asi dobré zjišťovat stav protilátek, než na očkování nastoupíte, což zatím bohužel ze strany Ministerstva zdravotnictví se úplně neříká. Každopádně těch 14 dní, které teď začaly preferovat ozbrojené složky, mi přijde doslova jako šílenství, a ty informace, že ta látka byla opravdu podána nebo je podávána v tomto termínu, tak samozřejmě zatím mám jenom informace o tom, že i ty následky, respektive potom to, co se děje s těmi lidmi, opravdu není nic moc dobré, a to je prosím po první dávce. Takže to by byla možná moje další otázka.

A pak jsem se ještě chtěla zeptat - omlouvám se, jestli jsem třeba špatně přeslechla - jestli je možné říci, jak jsme na tom s očkováním u zaměstnanců ve školství. Myslím to obecně, protože víme, že teď od 12. dubna bylo umožněno, aby se vrátily děti do škol aspoň v prvním ročníku a v mateřských školách a určitě by nás zajímalo, jak je i tato oblast oočkována nebo jak to pokračuje.

A pak já si dovolím ještě otázku, co se týče testů. Nevím, jestli jste na to dnes připraven, protože opravdu ta oblast je k očkování, ale myslím si, že i to testování k tomu patří, a ptám se, protože tady budeme mít příští týden i bod v rámci oblasti rozvolňování, a tam se určitě budeme bavit a spojovat opatření k návratu dětí do škol. Mě by opravdu velmi zajímalo, protože mám první informace z našeho Ústeckého kraje, třeba konkrétně z města Mostu, kdy dodávky antigenních testů byly z jedné třetiny, jak to říct, byly poruchové nebo víceméně se nedají využít, byly nekompletní dodávky. A už dnes víme, že množství, které bylo dodáno, nestačí ani na těch 14 dní a zároveň máme informaci, že další objednávky antigenních testů se zatím nekonají, to znamená, že je ohroženo i další testování a pokračování třeba v rozvolňování návratu dětí do škol. Já vím, že to neradi slyšíte jako rozvolňování - nebo aspoň opatření, že se děti budou moct vrátit do škol.

A pak jsem se chtěla zeptat, jestli už opravdu nepřemýšlíte o PCR neinvazivních testech, to znamená, aby se ustoupilo od antigenních testů a tím se vlastně umožnilo, že i děti by měly daleko snazší samotné testování. A i ta doba testování - za mě úplně nehorázné, dvakrát týdně testovat děti antigenními testy - by se mohla prodloužit třeba jednou za 10 dní, a tím pádem ulehčit i celou tu situaci. Nevím, to samozřejmě záleží na odborných skupinách, jaká doba by to byla, ale i kdyby to bylo jednou za týden, tak by to byl velký úspěch, a především i tím, že by to bylo tou neinvazivní metodou. Protože ať se vám to líbí, nebo ne, tak prostě to, že malému dítěti - neříkám u těch starších, tam to asi problém není, ale u malých dětí to určité problémy sebou nese - může, pokud to bude delší dobu, určitě přinášet i nějaké negativní jevy. Děkuji moc zatím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další je v obecné rozpravě přihlášen pan poslanec Marian Jurečka a pak pan poslanec Vyzula. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já mám několik bodů, které míří nejenom k tematice očkování, ale jak jsem již včera tady avizoval, tak mě ještě zajímají i některé otázky právě k otázce testování ve školách a podobně, protože těch otázek dostáváme, předpokládám, že nejenom vy, ale my jako poslanci velké množství za poslední dny. Dovolte, jestli si budete dělat poznámky, tak bych to zkusil udělat strukturovaně.

Úplně na začátek bych se k tématu očkování ještě vrátil, protože vy jste člověk, který v sektoru zdravotnictví působí celý život, tak na podzim loňského roku, jestli můžete říci informaci, vážený pane ministře, na základě čeho a jakým způsobem se rozhodovalo... Já počkám, až se vyfotíte, ať máte na to klid, ať si pan ministr může poznamenat ty věci, které tady říkám. (Poslankyně Matušovská fotí poslankyni Aulickou Jírovcovou a ministra Arenbergera u zpravodajského stolku.) Děkuji.

Chtěl jsem se zeptat, na základě čeho bylo učiněno rozhodnutí při podzimním podepisování smluv o objednání a nákupu vakcín pro Českou republiku, jestli jste ty smlouvy měl možnost vy osobně vidět, revidovat a vlastně říci, proč se neobjednala ta maximální množství, která se objednat mohla, za situace, kdy je mnoho států, které využily maximální kvóty, objednaly maximum, co mohly, a dneska v rámci očkování při srovnávání zemí EU jsou před námi a budou nám v příštích týdnech a možná minimálně dvou měsících utíkat. Takže co si o tomto myslíte vy? Jakým způsobem se k tomu vůbec přistoupilo?

Já se přiznám, když jsem slyšel třeba argumenty vládní zmocněnkyně pro EU paní Hrdinkové, která v mediálních výstupech říkala, že to bylo i z důvodu toho, aby se nevyplýtvaly zbytečně veřejné finanční prostředky, tak v situaci, kdy jsme tady před rokem kupovali respirátory skoro za 800 Kč, v situaci, kdy každý den tohoto stavu nás stojí mezi 1 miliardou až 1,5 miliardy, tak by mě zajímalo, kdo o tom rozhodl, v situaci, kdy vakcíny stojí jedna dávka v řádu desítek korun. Takže to je první záležitost, případně jestli ty smlouvy budou poskytnuty v plném rozsahu tak, aby nebyly začerněné, třeba nám poslancům a senátorům, protože jsme se na to opakovaně ptali. Děkuju moc.

Potom se chci zeptat na právě tu otázku testování ve školách. Já jsem se snažil i během víkendu na základě spousty dotazů od lidí v mailu, na sociálních sítích doptat třeba i na Správě státních hmotných rezerv, v jaké kvalitě ty testy byly objednány a tak dále. A dostal jsem odkaz, že zadávací dokumentaci pro ten tendr dodalo Ministerstvo zdravotnictví, tak bych byl rád, kdybyste třeba i k tomu dal nějaké vysvětlení. Chápu, že to je otázka vašeho předchůdce, ale vy jste holt teď ministr a my ty otázky dostáváme také. To znamená, proč nebyly nakoupeny kvalitnější testy, protože ve srovnáních, která můžeme sledovat za posledních 10 dnů, tyto sady, které byly koupeny pro školy, výrazným způsobem propadly oproti jiným.

A zároveň se musím přiznat, nás se to doma také dotklo, protože moje manželka je učitelka, tak o víkendu stříhala papírové stojánky na ty debilní plastové zkumavky. Prosím pěkně, fakt nerozumím tomu, když je tady dodavatel, který toto dodá, proč to není kompletní, případně jestli z toho bude vyvozena sankce, a tak dále a tak dále. Ale hlavně mě a asi i většinu rodičů by zajímala otázka, proč nejsme schopni daleko více směřovat to testování do oblasti využití neinvazivních metod, využití kapacit PCR a využití dodavatelů ze stran českých výrobců. Tak tady bych byl rád, kdyby k tomu bylo jasné stanovisko, případně jak se v této věci můžeme posunout v příštích týdnech. Já bych považoval za logické, že půjdeme touhle cestou minimálně u těch nejmenších dětí, maximum toho dělat v rámci PCR, v rámci slin a v rámci kapacity, kterou nabízejí i čeští výrobci, čeští dodavatelé. Takže to je tato záležitost.

Pak bych měl ještě velkou konkrétní prosbu. Dostáváme spoustu podnětů. Ano, otevřely se školky v rámci posledních ročníků, zároveň se tam umožnily ještě výjimky, ale ozývají se starostové z obcí, kde mají jenom dětskou skupinu, a jsou tam pedagogové, kteří prostě nemají dítě kam dát a musejí jít učit. Je to pro ně velký problém. Zkoušel jsem se dopídit, proč to tak bylo rozhodnuto. Bylo mi řečeno: Dá se mobilita půl milionu lidem a dětské skupiny a lesní školky se do toho nevešly. Já tomu nerozumím. Tohle těm lidem nejsme schopni vysvětlit. Tak prosím pěkně, jestli tohle plánujete změnit, kdy. Já chápu, že to je i spolugesce ministra školství, ale mně bylo řečeno, že ten limit vyšel ze strany Ministerstva zdravotnictví a z expertů, kteří působí u vás. Toto těm lidem neumíme vysvětlit. Prosím pěkně, co se s tím dá dělat a kdy je možné očekávat - a zároveň to prosím berte jako velký apel - otevřít dětské skupiny a lesní školky pro ty rodiče, kteří jsou na tom stejně jako jiní rodiče, kteří dneska mají možnost své dítě dát do mateřské školky, která otevřená je.

Potom se chci také pozastavit ještě u strategie očkování u pedagogů. Nerozumím tomu, proč se tady nedaly jasné priority, aby v tento okamžik, třeba k pondělku tohoto týdne, byli naočkováni všichni pedagogové plus ti, kteří slouží v mateřských školkách nebo školách, kteří zajišťují ten provoz od pondělka. Proč se tam nedala jasná prioritizace? Proč se očkovali třeba i pedagogové, kteří asi s vysokou pravděpodobností možná do konce tohoto školního roku ani do procesu nenastoupí? Takže jestli se to teď už mění nebo změnilo, abychom měli jasné to, že když budeme postupně rozvolňovat, tak budou chodit učit ti, kteří se chtěli naočkovat a měli možnost se nechat naočkovat.

Takže to jsou asi některé poznámky. Budu moc rád, když budete na to konkrétně odpovídat.

Ještě poslední věc, jestli zvažujete prioritní naočkování i u žáků speciálních škol. Pro mnoho rodičů je to opravdu obrovská zátěž, mají z toho samozřejmě i poměrně velký stres a myslím si, že by stálo za to nejenom ty lidi, kteří jsou chronicky nemocní, jsou mladší ročníky, tak ale i žákům speciálních škol toto umožnit, protože to potom dává větší jistotu těm rodičům, že to zvládnou skloubit i s prací.

Mockrát vám děkuji a přeji vám, protože to musí být vlastně, pokud se nepletu, vaše první vystoupení v Poslanecké sněmovně, tak vám přeji, ať se vám vaše mise daří. Říkám to teď, byť jako opoziční politik a představitel opoziční strany, ale myslím, že to je v zájmu nás všech občanů České republiky, aby vaše mise byla úspěšnější než vašich předchůdců. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane poslanče. Mám obavu z toho, že pan ministr vám dneska neodpoví, protože v 18.30 máme pevně zařazený bod. Přihlášen jako další do obecné rozpravy je pan profesor Vyzula, ale předpokládám, že asi už to nemá úplně smysl vystupovat. Takže opět si dovolím, pokud proti tomu není námitka, přerušit projednávání tohoto bodu. Pokračovat budeme v 18.30 pevně zařazeným bodem. Děkuji.

Máme tady 18.30 a můžeme plynule přejít k dalšímu pevně zařazenému bodu. Je to

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP