(Jednání pokračovalo v 16.41 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.41. Čas, který si vyžádala na přestávku klubu paní místopředsedkyně Černochová, uplynul, takže pokud již nikdo nic dalšího nemá, přikročíme k hlasování.

Já tedy zopakuji, že budeme hlasovat o zamítnutí sněmovního tisku 638 nyní, v prvém čtení. Věřím, že všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni. Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami, přece jenom tady byl poměrně pohyb v sále... Vypadá to, že je nás dostatečný počet, takže až se nám počet přihlášených ustálí, můžeme hlasovat.

 

Zopakuji, že budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu, to znamená sněmovního tisku 638, v prvém čtení. Vidím, že se nám počet zřejmě již ustálil, a že tedy můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 90 bylo nakonec přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 36, proti 16. Konstatuji, že návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím jiný návrh, takže ještě jednou svolám kolegy do sálu a budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání volebnímu výboru jako garančnímu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 91 je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání volebnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk dalším výborům. Má někdo návrh na další výbory? Pan poslanec Černohorský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já bych poprosil o jako druhý výbor ústavně-právní, protože tady samozřejmě padaly i nějaké domněnky ohledně toho, že se jedná o zákon, který by byl v rozporu s ústavou, takže by mě zajímalo stanovisko ústavně-právního. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji.

 

To je tedy jeden návrh na další výbor. Ptám se, jestli ještě má někdo jiný návrh na další výbor? Žádné návrhy nevidím, takže budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 92 a ptám se, kdo je pro přikázání ústavně-právnímu výboru jako dalšímu výboru? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 92 je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 77, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali ústavně-právnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Tím jsme podle všeho vyčerpali veškeré návrhy, o kterých by nyní mělo být hlasováno. Takže projednávání tohoto tisku v prvém čtení končím a uzavírám bod 203.

 

Posuneme se k dalšímu bodu. Řádně máme nyní zařazený bod číslo

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
/sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já se přiznám, že ani nedutám, protože invazní druhy už mi frnkly několikrát v těch minulých týdnech a měsících, tak jsem to celou dobu nechtěl zakřiknout, aby frnkly i tentokrát. Ale zdá se, že tentokrát je máme pevně v rukou.

Takže budu velmi stručný, protože detailně jsem ten návrh představoval v rámci prvního čtení. Jenom zdůrazním, že mezitím proběhlo samozřejmě několik jednání výborů. Výbor pro životní prostředí přijal celkem, jestli se nemýlím, 20 pozměňovacích návrhů a tady musím říct, že za Ministerstvo životního prostředí se všemi těmi návrhy souhlasíme. Zemědělský výbor měl tři pozměňovací návrhy. Tam v jednom případě kategoricky nesouhlasíme, to je návrh, který se týká oslabení ochrany před zásahem do přirozeného vývoje ohrožených druhů. Pak jsou tam dva další návrhy, kde máme neutrální, popřípadě souhlasný postoj.

Mezitím samozřejmě přišla celá řada, možná desítky dalších pozměňovacích návrhů. Já bych chtěl tady zmínit jenom některé. Určitě jako Ministerstvo životního prostředí nebudeme souhlasit a máme velký problém s pozměňovacím návrhem, který by výrazně zjednodušoval odstraňování dřevin v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací, protože ve chvíli, kdy bojujeme o každý strom a podporujeme akce jako Sázíme budoucnost, tak samozřejmě tady naopak hrozí poměrně významné kácení stromů a oslabení jejich ochrany. Kromě toho jsou tam samozřejmě návrhy, které se týkají mysliveckého zákona. Tam ale pevně věřím, a bude o tom hovořit určitě i pan zpravodaj, že věříme, že tím, že se myslivecký zákon dostal už do prvního čtení, takže se to, co by za normálních okolností zatížilo tuhletu novelu z pohledu mysliveckého zákona, bude řešeno v rámci mysliveckého zákona. Doufáme v to, ale uvidíme. Takže toť asi na úvod a už nebudu zdržovat a určitě rozprava podle počtu přihlášených bude barvitá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Čas na tento tisk, případně další, máme do 18 hodin. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 731/1 až 731/4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Ondřej Babka, informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro životní prostředí jako garanční výbor projednal tento návrh zákona na 33. schůzi dne 3. února 2021 -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a poprosím vaše kolegy zejména v levé části sálu, kde zaznamenávám větší hluk, aby se uklidnili případně a nechali svého kolegu mluvit. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP