(16.30 hodin)

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tady, pod rouškou obrany objektivnosti veřejnoprávních médií, se jedná o další naprosto nehorázný útok na Českou televizi, respektive Český rozhlas. Já vím, proč se smějí kolegové z vládních lavic, asi nečetli stanovisko vlády k tomuto návrhu. Ten je zcela účelový, protože do oblasti upravované zákonem o střetu zájmů tohle vůbec nepatří a neexistuje pro to vůbec žádný důvod.

Tuto problematiku samozřejmě řeší zákon o České televizi, zákon o Českém rozhlasu a velký vysílací zákon. V obou dvou těchto médiích veřejné služby mají schválené kodexy, kterými se novináři samozřejmě řídí. Argumentace předkladatelů neobjektivitou těchto médií veřejné služby je jen a pouze důkazem útoku na veřejnoprávní média. Tento návrh je protiústavní, jedná se o zásah do práva na ochranu soukromí.

Zároveň je v rozporu s právem Evropské unie, s Listinou základních práv Evropské unie. Operuje s podivným pojmem profesionální novinář, který nikde není definovaný. Nevím, proč - asi je to tedy kvůli těm poplatkům - ale řešíme jenom novináře z České televize, z Českého rozhlasu, Českou tiskovou kanceláří se nezabýváme.

To, co jsem tady všechno řekl, tak si přečtete i ve stanovisku vlády, takže předpokládám, že vládní poslanci budou hlasovat pro návrh, který podám, tedy navrhuji zamítnutí v prvním čtení. Zároveň varuji před pozměňovacím návrhem, který padl k předchozímu tisku, který je totéž. A upozorňuji ještě jednou, že je protiústavní, aby se tím zase nemusel zabývat Ústavní soud.

Jedná se o komunistický útok na svobodu médií, který je protiústavní a v rozporu s evropskou legislativou. Prosím, abychom tento paskvil hned na začátku zarazili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, já jsem ten návrh zaznamenal. Nicméně se ptám, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele? (Ano.) Je, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající, paní a pánové. Samozřejmě nechám každého, aby si udělal vlastní názor, ale snad jednu věc v závěrečném slově musím zmínit. Já jsem samozřejmě měl i konstrukci všech veřejnoprávních médií, to znamená i ČTK, která může mít také zprostředkovaný vztah na státní rozpočet podle zákona. Ale nakonec jsem tu konstrukci nepoužil a použil jsme pouze konstrukci toho, kdo je příjemcem poplatku, to znamená Český rozhlas, Česká televize.

Není pravda, že profesionální novinář není nikde popsán. V každé výroční zprávě Rady České televize a Rady Českého rozhlasu je počet profesionálních novinářů uveden v seznamu, kdo jím je. Takže to jen na vysvětlenou, aby tady nebylo manipulováno fakty.

Čili ta konstrukce je jasná, proto tam nebudou jiná média. My jsme v duálním systému, to znamená systém veřejnoprávních médií - systém privátních médií. Duální systém zachovávám právě v té konstrukci, protože privátní média nejsou příjemcem žádné částky z poplatků. I když to tak být může, protože samozřejmě existuje systém nebo jsou systémy, ve světě, kde o veřejnou službu se mohou hlásit, o ten poplatek, který se dává, i privátní média a potom ji poskytují občanům právě v rámci své služby, za kterou dostávají zaplaceno z veřejných prostředků. Ale to není systém v České republice. Systém u nás je jasný, primárně duální, a já s tím, že by to bylo protiústavní, zásadně nesouhlasím.

Znovu opakuji, žádám o projití prvním čtením, zařazení do výborů, pak přerušení ve výborech až do dokončení tisku 956. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo závěrečné slovo navrhovatele. Svolal jsem všechny vaše kolegy do sálu, děkuji, že dorazili. Ještě jsem měl dát prostor k závěrečnému slovu zpravodajce, nicméně vidím, že se hlásí paní poslankyně Černochová s přednostním právem za klub ODS, předpokládám. Takže jí dám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych poprosit před hlasováním o pětiminutovou přestávku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Tak jestli se k tomu dostaneme, paní poslankyně Kořanová již nemá zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. V tom případě nyní bychom měli hlasovat. Já tedy na žádost klubu ODS vyhlašuji pětiminutovou přestávku do 16.41 hodin. Děkuji. Pak se tady opět sejdeme k hlasování.

 

(Jednání přerušeno v 16.36 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP