Stenografický zápis 92. schůze, 24. března 2021Zahájení

(Schůze zahájena v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


1. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Lukáše Koláříka, Marka Výborného, Jana Hrnčíře, Hany Aulické Jírovcové, Dominika Feriho a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Lukáš Kolářík
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Schůze skončila v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP