(18.40 hodin)
(pokračuje Výborný)

Potom dále v těch nějakých drobnostech se to chová jako lex COVID - Justice III. A tady mi dovolte jednu poznámku, proč, a já s tím souhlasím, navrhujeme odklad, nebo dát moratorium na mobiliární exekuce do konce června tohoto roku. Ministerstvo spravedlnosti, paní ministryně to tady říkala osobně, říká to Exekutorská komora: je zbytečné, není potřeba, my jsme se dohodli, že se takto budeme chovat, teď není důvod ty mobiliární exekuce provádět. A ke mně se dostávají informace přímo z terénu, že se tak bohužel neděje. Já neříkám, že se tak neděje ve sto procentech případů exekutorských úřadů, ale minimálně některé velké, a jeden velký sídlící na střední Moravě je toho bohužel naprosto jasným důkazem, tak prostě nečiní.

Já bych vám tady mohl teď, a nechci úplně zdržovat, citovat dlouhý příběh starý několik málo dnů: Rodina, střední třída podnikající v cestovním ruchu. Samozřejmě na ně tvrdě dopadla vládní opatření v loňském roce, v roce 2020. Rodina musela úplně přerušit své podnikání. Samozřejmě ty příjmy tím pádem z rozhodnutí vlády a covidu byly nulové, výdaje zůstaly, protože energie se prostě platit musely, a tak dále. Rodina se dostala do problémů, protože nebyla schopna plnit veškeré své závazky, které měla. Samozřejmě tady bylo nějaké moratorium. V okamžiku, kdy to moratorium na splátky skončilo, tak se rodina dostala do problémů, protože tam už potom žádná pauza nebyla. Velmi rychle se ozval ČEZ a všechny další instituce a v případě, že tedy nebylo spláceno, tak to prostě skončilo u dotyčného exekutorského úřadu.

A teď to pokračování, a to je důležité, proč si myslím, že to, co tam předkládáme, je skutečně oprávněné. V únoru tohoto roku byl s exekutorským úřadem dohodnut splátkový kalendář, byly poslány platby, čtvrtina celého úvěru a telefonicky byla dotyčná rodina ujištěna, že je všechno v pořádku a další platbu očekávají koncem března a exekutoři k provedení mobiliární exekuce domácnost nenavštíví. Nicméně přes tuto dohodu a skutečně to, že čtvrtina byla splacena, byl tady dohodnutý nějaký splátkový kalendář, před několika málo dny z ničeho nic o víkendu v sobotu dopoledne zazvonil milý exekutor tohoto úřadu - který nás mimochodem všechny obesílá dopisy, jací jsou to chudáci a že nic nemůžou provádět a že mají svůj byznys znehodnocený a že teď jim to ještě prodloužíme až do června - tak přesně tento úřad tam v sobotu zazvonil s tím, že jde vykonat mobiliární exekuci v případě, že nebude okamžitě sehnána částka 50 000 korun. A teď bych mohl pokračovat. Bylo to v okamžiku, kdy maminka z té rodiny byla v nemocnici - prostě to jsou věci, kde rozum přestává ty věci jaksi úplně pobírat. Je to z mého pohledu vrchol arogance v situaci, kdy potom dostáváme ty dopisy, které dostáváme.

Čili za mě, nepůjdu dál do dalších detailů, mrzí mě to, protože samozřejmě to, že je několik málo exekutorských úřadů, které se chovají, že pro to nemůžu nalézt slušné slovo, potom vrhá špatný stín na ty všechny ostatní, kteří to nedělají. Ale bohužel my jako poslanci s tím vůbec nic neuděláme. Takže pokud tady v tuto chvíli navrhujeme toto moratorium, myslím, že je to v pořádku, je to dokonce června a není možné před tím jakýmkoliv způsobem zavírat oči.

Poslední poznámka se týká toho minima, respektive toho čtyřnásobku, který se v návrhu objevuje. Tady musím říct, že jsem trošku zklamán z paní předkladatelky, kolegyně, protože ta dohoda byla původně jiná. (K poslankyni Valachové.) Měli bychom se skutečně pohybovat v intencích chráněného účtu. Kolik je v intencích chráněného účtu, prostřednictvím pana předsedajícího? Teoreticky by byl dvojnásobek, ale spravedlivé by bylo, aby v tom návrhu byl trojnásobek. Paní kolegyně Valachová tam napsala čtyřnásobek. Nepovažuji to za seriózní, nicméně ta většina toho ostatního je natolik důležitá, že bych to na tu dočasnou dobu schválil a podpořil. Kolega Nacher se na mě směje, protože to vidíme úplně stejně.

Děkuji za pozornost a díky za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř. Poprosím o klid v jednacím sále. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tady chtěl zareagovat na slova pana předřečníka. Ano, je to tak. Ve chvíli, kdy skončilo moratorium na mobiliární exekuce, tak některé exekutorské úřady a exekutoři skutečně začali doslova drancovat ty domácnosti. A všichni víme, v jaké jsme situaci, že spousta těch domácností se dostala do problémů ne díky své nějaké neschopnosti nebo rozhazovačnosti, ale skutečně, že ta ekonomika byla do značné míry postižena. Jsou tady ty zákazy, které jsou, takže skutečně ti lidé se dostali do tohoto stavu ne vlastním přičiněním. A někteří exekutoři to opravdu nejsou schopni respektovat a ve chvíli, kdy skončilo na konci února to moratorium, tak opravdu vtrhli do těch domácností a začali tam doslova drancovat. Je to reakce - a podle mého názoru i trochu opožděná, ale zaplať pánbůh za ni - na tuto situaci, a proto ten zákon tady projednáváme dneska v § 90 a jako spolupředkladatel vás chci požádat, abyste to opravdu dneska svým hlasováním podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný, faktická poznámka.

 

Poslanec Marek Výborný: Já jenom v reakci na kolegu Hrnčíře vaším prostřednictvím. Děkuji za to. Ale je potřeba, kolegyně a kolegové, si toto pamatovat, a až tady budeme za čtrnáct dní 14. dubna ve třetím čtení projednávat novelu exekučního řádu, OSŘ, tak na to pamatovat v tom bodě, kde budeme hlasovat o humanizaci mobiliárních exekucí. My si to potom povíme, co to znamená, ale to bude věc, která bude platit i po tom 1. červenci. Teď se tady bavíme o nějakém přechodném období do konce června. Do budoucna já pevně doufám, že ten návrh, který jsme tady vypracovali napříč Sněmovnou a který se dotýká i tohoto problému, skutečně dokážeme čtrnáctého dostat přes to třetí čtení do závěrečné podoby novely exekučního řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Benda vystoupí v obecné rozpravě.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní navrhovatelko, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem dneska oficiálně omluven, ale vrátil jsem se jenom kvůli tomuto návrhu zákona zpátky do Sněmovny, protože takovou šaškárnu, co tady zažíváme ze strany paní navrhovatelky, jsem už fakt ve Sněmovně dlouho nezažil.

Opravdu si myslíte, že se Valdštejnský palác a Pražský hrad nebude smát, až se bude za břicho popadat, když jim v pondělí pošleme zákon, který má začít platit od 1. dubna? Opravdu si někdo vážně myslí - a to upozorňuji, že je ve stanovisku vlády, ten zákon, aby měl kýžený efekt nápravy škod, které způsobila paní navrhovatelka svým zběsilým prosazováním chráněného účtu bez ohledu na názory části této Sněmovny, Senátu, všech ostatních: já mám pravdu a tu pravdu si prosadím, protože tady mám většinu. A teď se strašně divíme, že ta většina sice může zajistit většinu v Poslanecké sněmovně, ale překvapivě nezajistí, aby to mohlo fungovat v bance, a překvapivě zjišťujeme, že to v té bance fungovat nebude a že žádné chráněné účty nebudou, tak se přijde s návrhem, který říká: odložíme účinnost od 1. dubna na 1. července. A ten návrh projednáváme kdy? 24. března. Nemáme tady druhou komoru, nemáme prezidenta republiky. Nemají se k tomu také vyjádřit? Co se stane, až prezident republiky 15. dubna podepíše návrh zákona, nebo 30. dubna podepíše návrh zákona, který říká: zákon, který nabýval účinnosti 1. dubna, jí nabývá 1. července? Může mi někdo lehoulince naznačit, co se děje? Ten zákon ten měsíc platil, nebo neplatil, přestane platit, nebo začne platit znovu, nebo budou mít občané opravdu pocit, že si z nich děláme legraci? Já nezpochybňuji ani ty další části, i když i ty pokládám za sporné, ale tohle?

Prostě pokud už se stala taková věc, že si tady někdo na sílu prosadil špatně napsaný chráněný účet, tak tedy pak má přijít vláda, má to přinést ve stavu legislativní nouze a má klečet před Senátem, aby to projednal, a ne že my tady ze sebe děláme blázny. Já pro tohle ruku zvednout nemůžu, protože opravdu nevěřím tomu, že je možné to do 1. dubna mít, a opravdu nevím, co se bude dít 10., 15. dubna, až vstoupí v účinnost zákon, který říká: účinnost jiného zákona, který už začal platit, se posouvá. Připadá mi, že si opravdu děláme z těch lidí legraci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Já se omlouvám. Pan poslanec Patrik Nacher se hlásil z místa, takže prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP