(18.50 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pěkný večer. Já to nebudu natahovat. Musím říct v reakci teď na kolegu Bendu. Mě to samozřejmě hrozně mrzí. My jsme zkoušeli tu legislativní nouzi. Údajně tam tahle záležitost nespadá. I ty věci, které jsme tam přiřadili, protože primárně to je kvůli té posunutí účinnosti u chráněného účtu, tak mají nějakou elementární návaznost, byť to přímo s tím souviset nemusí, ale elementární návaznost tam mají.

U toho moratoria k 30. 6., já už to nebudu rozvádět, on o tom mluvil Marek Výborný, že pro ty exekutory, kteří to dneska nedělají, to žádná změna není, ti, co to dělají, tak v zásadě porušují tu nepsanou dohodu mezi ministerstvem a Exekutorskou komorou, takže tam si myslím, že žádný problém by v tom být neměl, notabene my opravdu při schvalování pětsetčtyřicetpětky se budeme bavit dokonce o dvou variantách a dvou verzích humanizace těch mobiliárních exekucí, takže se tam k tomu vrátíme.

Já musím říct, že to, že jsme se dostali do této fáze, mě mrzí, protože obecně chráněný účet je užitečný nástroj. Já bych to přiřadil k tomu, jak jsme tady všemi hlasy schválili konec dětských exekucí a dětského zadlužení. I na ten chráněný účet jsme tady čekali deset let a bohužel jsme se zřejmě stali obětí vlastní aktivity a rychlosti, kdy my jsme to chtěli uspíšit, aby to bylo co nejrychleji, proto ten 1. duben, ale jak se to samozřejmě natahovalo i na ten podzim, covidové zákony, mimořádné schůze, vratka ze Senátu apod., tak se to natáhlo tak, že se to vlastně objevilo až na začátku února. Takže ta zpětná vazba z toho bankovního prostředí je, že to zprocesovat nestihnou, a myslím si, že nejhorší varianta je, kdyby tady byl užitečný nástroj, který se ale potom v praxi nebude dát přeměnit opravdu v tento nástroj. Takže říkám, mě to samotného mrzí, protože samotný chráněný účet už tady měl být před deseti lety. Je dobře, že tady je, ale samozřejmě ta industrie, ty banky musí mít možnost nastavit procesy tak, aby to skutečně fungovalo.

To znamená, já vás poprosím o podporu. A jak říkám, celé je to mrzuté, zvlášť dvojnásob, když se tady bavíme o něčem, co má těm lidem pomoct. A pozor, nejenom dlužníkům, ale chráněný účet, jak jsme si řekli, pomáhá i věřitelům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je to zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. (K mikrofonu jde poslanec Kolářík, ale ustupuje poslanci Chvojkovi.) Pan poslanec Chvojka chtěl s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Ale já jsem se snad nedopustil ničeho špatného, pan kolega Kolářík bude souhlasit, protože máme za sedm minut 19.00 a já nevím, jestli se ještě někdo nepřihlásí, jednací den je jinak do 19.00. A já proto, abychom stihli tento tisk dnes projednat a schválit, prosím jménem dvou poslaneckých klubů, hnutí ANO a zejména ČSSD, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o tomto tisku dnes po 19. hodině, do té 21. to, věřím, stihneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tento návrh je procedurální, já o něm nechám hned hlasovat. Svolal jsem poslance do jednacího sálu a zahájil jsem hlasování o tom, abychom tento bod mohli projednávat i o něm hlasovat po 19. hodině. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, přihlášeno 82 poslanců, 83 poslanců je přihlášeno, pro 72, proti 1, zdrželo se 10. Návrh byl přijat.

 

Já poprosím o klid v jednacím sále. A pan poslanec má slovo. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu velice rychlý.

K chráněnému účtu. Já jsem to tady říkal i při té rozpravě, když jsme to schvalovali. Opravdu si stojím za tím, že ta varianta, kterou jsme nakonec schválili, je lepší z těch dvou, které byly na stole. To, že to způsobí nějaké problémy, se očekávalo. Myslím si, že by se dalo všechno stihnout, kdyby banky půlku toho času nevyužily na to, že rozporovaly ty věci v tom zákoně a musela proběhnout nějaká diskuse s Českou národní bankou, kdyby ten čas nevyplýtvaly, tak by to stihly. Podle mých informací technické řešení je připravené, designuje se jenom ten produkt, takže to určitě nestojí na nějakých technických problémech.

Co se týče mobiliárních exekucí a jejich odložení, tak tam samozřejmě si myslím, že nemá smysl o tom vůbec diskutovat, protože když lidem zakazujeme se pohybovat i mimo katastry a všechno je vlastně zastavené a kontrolujeme každý pohyb, tak mobiliární exekuce probíhají - to proboha nedává smysl. Takže tam rozhodně my jako Piráti to podporujeme, a i proto jsem připodepsaný pod tím návrhem a souhlasíme s tím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikdo další není přihlášen ani elektronicky, ani z místa. Rozhlédnu se, podívám se, nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem.

 

Nebyla podána námitka, takže rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1174 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 85 poslanců, pro 77, proti 6. Návrh byl schválen.

 

Takže já v tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám přihlášené žádné poslance ani elektronicky, ani z místa. Končím podrobnou rozpravu. A přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Lukáše Koláříka, Marka Výborného, Jana Hrnčíře, Hany Aulické Jírovcové, Dominika Feriho a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1174."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno 87 poslanců, pro 78, proti 6, zdrželi se 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce a paní předkladatelce. (Poslankyně Valachová děkuje všem.)

Projednali jsme stanovený pořad 92. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Pokračovat budeme zítra ráno v 9 hodin odpověďmi na písemné interpelace v 87. schůzi. Přeji vám pěkný večer.

 

(Schůze skončila v 18.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP