Sněmovní tisk 1174
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Valachová, Patrik Nacher, Lukáš Kolářík, Marek Výborný, Jan Hrnčíř, Hana Aulická Jírovcová, Dominik Feri, Jan Farský) předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1174/0 dne 5. 3. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1174.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2021 jako tisk 1174/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 246/21, PID ALBSBYWDNCAQ.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2021 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 3. 2021 na 92. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1590). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 3. 2021 na 92. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 5, usnesení č. 1590).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 69, dokument 69/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 3. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 31. 5. 2021 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 69/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 3. 2021 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 163).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 31. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 3. 2021.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 155/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: občanskoprávní řízení, soudní přezkum, soudní řízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)