Sněmovní tisk 92
Novela z. o střelných zbraních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 92/0 dne 14. 2. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1310/17, PID KORNASYAHMCM.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Černochová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1160).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 92/3, který byl rozeslán 8. 10. 2020 v 9:18.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 92/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 151, usnesení č. 1310).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 11. 2020.
  Zákon Senátem schválen 17. 12. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 15. 1. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 13/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5844Jan Hamáček18068-27295.doc (96 KB) / PDF (326 KB, 11 stran) 22. 6. 2020 v 13:14:47
6047Pavel Růžička18271-27729.doc (68 KB) / PDF (238 KB, 6 stran)
18271-27730.doc (74 KB) / PDF (239 KB, 5 stran)
18271-27731.doc (50 KB) / PDF (195 KB, 3 strany)
18271-27732.doc (51 KB) / PDF (205 KB, 3 strany)
 30. 7. 2020 v 08:55:46
6064Jan Hamáček18288-27813.doc (109 KB) / PDF (336 KB, 12 stran) 17. 8. 2020 v 15:35:41
6179Radek Koten18403-28055.docx (34 KB) / PDF (338 KB, 4 strany) 10. 9. 2020 v 11:51:28
6180Radek Koten18404-28056.docx (35 KB) / PDF (247 KB, 4 strany) 10. 9. 2020 v 11:52:53
6207Jan Hamáček18431-28111.doc (111 KB) / PDF (340 KB, 13 stran) 14. 9. 2020 v 14:14:12


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, implementující opatření státu, osobní zbraň, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, uplatňování právních předpisů EU, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)