(Jednání pokračovalo v 16.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zagonguji a počkáme, až se sněmovna ztiší. Uplynula doba na poradu klubu sociální demokracie a pan zpravodaj Petr Dolínek má slovo se svou zpravodajskou zprávou. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Paní ministryně přednesla obsah zákona. Musím říct, že přesně, norma není příliš složitá, resp. obsah. Jedná se o to, že zákon, který jsme zde obšírně diskutovali v posledních dvou letech, dochází k tomu, že abychom mohli naplnit jeho literu, tak musíme odložit jeho účinnost. A z tohoto důvodu zde vláda navrhuje tento krok. Mě trošku mrzí, že jsme se k tomu zákonu nedostali dříve, k tomuto návrhu, protože samozřejmě byl připraven zavčas v té tzv. první vlně. Nicméně tím, že kolegové poslanci viděli, že už tady je k hlasování, tak i díky tomu asi nebyl potom takový stres, protože dotčení lidé, kterých se to týká, věděli, že vláda, potažmo poslanci počítají s tím, aby jim umožnili časové rozmezí na splnění všech potřeb, které v zákoně jsou. Proto navrhuji, abychom dnes tento zákon, resp. návrh vlády schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Vojtěcha Munzara z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající, ještě jednou dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně. Chci k tomuto návrhu říct několik slov.

My jednoznačně podporujeme základní princip, který je v tom zákonu popsán, a to je jak odložení účinnosti zákona pro průvodce, tak určité moratorium na správní poplatky na vydání průkazu. To je jednoznačně správná cesta. Bohužel jsme se dostali do druhé vlny a blíží se účinnost toho zákona, proto my ani nebudeme dávat veto na § 90, ač nejsme úplně příznivci projednávat ve zrychleném řízení všechny zákony. Ale chci k tomu zmínit jednu věc. Pokud by to nebylo v § 19 (?), pokud bychom to předkládali my, tak bychom se samozřejmě zamýšleli nad stávající situací a nad druhou vlnou. Zdá se nám, že moratorium dva měsíce na neplacení správních příspěvků, tak ta účinnost je s ohledem na dnešní situaci velmi krátká. Turistický ruch zejména kvůli druhé vlně v České republice nevypadá, že by se příliš ze strany např. zahraničních turistů nastartoval v nejbližších týdnech, a průvodci bohužel nemají nějakou jistotu a nemohou ani plánovat, jak to bude v dalších měsících, protože to nikdo pořádně neví.

Chtěl bych se zeptat paní ministryně, zda ten čas, který jste navrhli ještě před druhou vlnou, kdy se mohl zdát dostatečný, zda v tomto ohledu neplánujete nějaké další kroky. Protože se domníváme skutečně, že bude nějakou dobu trvat, než průvodci vůbec budou moci zase vykonávat v plné výši svoji činnost, než se upraví turistický ruch, aspoň se přiblíží těm číslům, která tady byla před koronavirovou krizí. Proto z našeho pohledu udělat velmi krátké odsunutí zákona a velmi krátké moratorium je podle nás nedostatečné. Ale jak říkám, protože se blíží účinnost toho zákona, tak nebudeme dávat veto k § 90. Jenom bych se chtěl zeptat paní ministryně, jestli v tom plánuje další kroky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní ministryně odpoví ještě v rámci rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuju moc. Samozřejmě my se cestovním ruchem budeme velmi intenzivně zabývat. Myslím, že si tady všichni uvědomujeme, že cestovní ruch opravdu dostává, jak se říká lidově, nebo bude velmi tvrdě postižen v rámci této pandemie. Budeme se na to dívat konkrétními postupnými kroky. Teď si myslím, že - a děkuji moc za to vaše vyjádření - že skutečně aby účinnost zákona byla od 1. listopadu, že to už by byl další hřebíček i do tak těžkého života průvodců. Budeme to sledovat, jak se to bude vyvíjet, proto i ty poplatky zprošťujeme až do 1. března. To znamená, myslíme si, že se budeme snažit o to, abychom tu jarní a letní sezónu už nějakým způsobem startovali. Pokud se to bude vyvíjet neblahým způsobem, tak se na to ministerstvo bude vždycky snažit reagovat a budeme to určitě probírat i na výboru pro cestovní ruch.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Kdo dál do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Budeme nyní rozhodovat o tom, že podle § 90 odst. 2 souhlasíme s pokračováním projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 880 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Rozhodneme v hlasování číslo 251, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 251, 160 přítomných, pro 144, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Můžeme tedy pokračovat a budeme tedy postupovat podle § 90 odst. 2 s tím, že zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. V této podrobné rozpravě nelze podat pozměňovací nebo jiný návrh a lze pouze navrhnout opravu případně účinnost návrhu zákona. Jestli se nikdo nehlásí, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 880."

Zahájil jsem hlasování číslo 252 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 252, přítomen 161 poslanec, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Projednávání zákona končím. Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 49.

 

Do 17. hodiny nám zbývá ještě něco času a můžeme otevřít bod číslo

 

50.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování
plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
/sněmovní tisk 881/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Opět je navrženo postupovat podle § 90 odst. 2, to jest vyslovit souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Ještě než mu udělím slovo, požádám paní kolegyni Lucii Šafránkovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou pro prvé čtení. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v prvním čtení je vám předkládán k projednání vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Zástupcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a návrh tohoto zákona schválila vláda 18. května. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil, a to 3. 6. tohoto roku, určil zpravodajkou bakalářku Lucii Šafránkovou a navrhl výbor pro sociální politiku jako garanční. Vláda České republiky 18. května ve svém usnesení navrhla Sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90.

Předkládaný návrh zákona má za cíl po dobu nouzového stavu - zdůrazňuji - a v navazujícím období řešit situaci faktické nemožnosti plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanci v pracovněprávním poměru včetně jejich prokazování, a to tak, jak jsou tyto vyžadovány zvláštními právními nebo technickými předpisy, které jsou obsaženy v návrhu zákona. Je proto navrhováno nastavit po dobu do konce roku 2020 v souvislosti s pandemií COVID taková pravidla, která zajistí formální naplnění požadavků, právních předpisů a technických norem pro výkon sjednaných druhů práce.***
Přihlásit/registrovat se do ISP