(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím, což jsem právě učinil, a teď se prosím přihlaste, případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Margita Balaštíková - zdravotní důvody, Petr Beitl - zdravotní důvody, Jan Birke do 12 hodin - pracovní důvody, Jiří Bláha do 10 hodin - pracovní důvody, Petr Dolínek od 10 do 12 hodin - pracovní důvody, Petr Fiala - osobní důvody, Vojtěch Filip od 16.15 do 19.00 - pracovní důvody, Pavla Golasowská do 13 hodin - pracovní důvody, Radek Holomčík do 9.30 - osobní důvody, Vojtěch Munzar do 12 hodin - pracovní důvody, Petr Pávek od 15 hodin do 18 hodin - zdravotní důvody, Helena Válková do 9.30 - pracovní důvody, Jan Volný - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají Andrej Babiš - zahraniční cesta, Marie Benešová - zahraniční cesta, Tomáš Petříček do 10 hodin - pracovní důvody.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body: 286, sněmovní tisk 472, a bod 1, sněmovní tisk 605 - státní rozpočet. Upozorňuji, že zhruba v 9.50 by předsedající přerušil z protokolárních důvodů schůzi a v 10 hodin by následovalo vystoupení prezidenta České republiky.

Nyní je prostor k případným návrhům na změnu pořadu schůze. S přednostním právem pan předseda Chvojka se hlásí. Prosím, máte slovo. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím o klid v sále. Už začala schůze. Děkuji.

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak ještě jednou. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o to, co se bohužel nepovedlo včera, a ono to docela spěchá. To znamená, poprosil bych o pevné zařazení sněmovního tisku 448 - základní registry, druhé čtení, a je to bod číslo 15. A poprosil bych o pevné zařazení tohoto bodu po těch dvou dnes pevně zařazených bodech, zjednodušeně řečeno, které souvisí s rozpočtem, to znamená po bodu číslo 286 a po bodu číslo 1.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže po bodu číslo 1 - státní rozpočet, by následoval bod 15, sněmovní tisk 448. Tak.

Pan předseda volební komise pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jménem volební komise prosím vyřadit z programu této schůze bod číslo 241, je to volba zástupce ombudsmana, veřejného ochránce práv, a prosím vyřadit tento bod z programu schůze. Je to z toho důvodu, že stále máme chybějící nominace Senátu. Senát je bude projednávat až na své schůzi 30. října a volební komise naše se k nim tedy dostane až v onom variabilním týdnu. Nestihli bychom tedy nominaci připravit na program této schůze a bude zařazena volba na schůzi listopadovou. Takže ještě jednou, prosím o vyřazení bodu návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv z programu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Chce ještě někdo k pořadu schůze vystoupit? Nikoho nevidím. Vypořádáme se tedy hlasováním s těmito dvěma návrhy, které zazněly.

 

Nejprve tedy návrh pana předsedy Chvojky na pevné zařazení bodu 15, sněmovní tisk 448, dnes po bodu číslo 1.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 150, přihlášeno je v tuto chvíli 140 poslanců, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh pana poslance Kolovratníka vyřadit bod 241 - volba zástupce ombudsmana.

Zahajuji hlasování. Ptám, se kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno 145, pro 143, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy a budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Já otevírám bod

 

286.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018
/sněmovní tisk 472/

Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo rozdáno jako sněmovní tisk 472/1. A já poprosím paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby předložený návrh uvedla. Ještě jednou bych vás rád požádal o klid v sále. Má-li někdo nějakou debatu, která nesouvisí s tímto bodem, nechť diskutuje v předsálí. Děkuji napravo i nalevo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych z pověření vlády uvedla návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2018.

Státní rozpočet na rok 2018 byl schválen jako schodkový s deficitem 50 mld. korun. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 314 mld. korun a celkové výdaje v objemu 1 364,5 - tam byla (nesrozumitelné) mld. koruny. Schválený rozpočet celkových příjmů i výdajů byl v průběhu roku souvztažně navýšen rozpočtovými opatřeními u devíti kapitol celkem o 12,2 mld. korun, a to na základě zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Týká se financování projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Rozpočet celkových příjmů po změnách tak dosáhl 1 326,7 mld. korun, celkových výdajů 1 376,7 mld. a rozpočtovaný schodek zůstal nezměněn.

Plnění celkových příjmů na 105,8 % a překročení rozpočtu o 77,2 mld. korun bylo ovlivněno především překročením plánovaných příjmů z EU a finančních mechanismů o 36,6 mld. korun, příjmů z pojistného na sociální zabezpečení o 16,4 mld., příjmů z aukčního prodeje emisních povolenek o 9 mld. korun a též daňových příjmů o 4,8 mld. korun.

Meziročně byly celkové příjmy vyšší o 130,3 mld. korun, tedy o 10,2 %, z toho příjmy z pojistného na sociální zabezpečení o 47,1 mld. korun, příjmy z rozpočtu EU a finančních mechanismů o 42 mld. korun a daňové příjmy o 37,7 mld. korun. Daňová kvóta včetně pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění se meziročně zvýšila o 0,8 procentního bodu na úroveň 36 % HDP. Ve zvýšení se odráží vyšší efektivita výběru daní, zejména díky kontrolnímu hlášení a elektronické evidenci tržeb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP