(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

A nyní budeme hlasovat nejprve o zařazení nového bodu na pořad schůze, jak navrhoval pan poslanec Kaňkovský, který by se jmenoval Informace vlády k řešení krizové situace na D1, jestli to mohu takto říci.

Tak zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125, přihlášeno je 172 poslanců, pro 92, proti 7. (Potlesk z pravé strany sálu). Tento návrh byl přijat.

 

A nyní tedy budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu. Pan poslanec Kaňkovský navrhoval, aby to byl druhý bod po tom, který jsme si před chvílí schválili, to znamená po bodu 21 ve čtvrtek.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 126, přihlášeno je 175, pro 164, tento návrh byl také přijat.

 

Pan místopředseda Pikal nenavrhoval žádný konkrétní bod, pouze vystoupil s přednostním právem. Tím jsme se tedy vypořádali se všemi body tak, jak byly. Jestli ten čas využijeme nebo nevyužijeme, zpravidla záleží na dohodě klubu, nikoli že bychom o tom hlasovali. Takže spíš bych odkázal na to, jak se dohodnou předsedové, jestli bychom plynule po písemných interpelacích, předpokládám, pokračovali rovnou dalším programem schůze. Nevím, jestli je to hlasovatelné v této podobě. S dovolením bych to tedy nechal na diskuzi, můžeme se k tomu vrátit.

 

Tak a budeme pokračovat tak, jak jsem avizoval, dle schváleného pořadu schůze. Otevírám bod

 

114.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
/sněmovní tisk 287/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo paní ministryně financí Alena Schillerová, zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Vostrá. Pozměňovací návrhy vám byly doručeny jako sněmovní tisk 287/4 a návrhy doprovodných usnesení vám byly doručeny jako sněmovní tisk 287/5. Oba materiály vám byly zároveň rozdány na lavice.

Připomínám, že projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu se řídí podle § 101 až 106 našeho jednacího řádu, návrh zákona se nepřikazuje garančnímu výboru k projednání.

Dříve než otevřu rozpravu, poprosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby uvedla soubor pozměňovacích návrhů, doprovodná usnesení a přednesla návrh postupu při hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, jak už tady zaznělo, že nebyl přikázán, nebo není garanční výbor rozpočtový, tak mi dovolte, abych vás úplně v úvodu, než navrhnu postup při hlasování, požádala o to, zda jako zpravodaj nebudu muset říkat svá stanoviska. Vzhledem k tomu, že ta stanoviska by nebyla za rozpočtový výbor, ale pouze moje osobní jako zpravodaje, si myslím, že je férové, aby Poslanecká sněmovna rozhodla, že v tomto případě udělá výjimku, tak jako to bylo i při minulém hlasování o státním rozpočtu, a odhlasuje to, že jako zpravodajka nebudu říkat stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům. To potom, až budeme hlasovat, tak bych prosila odhlasovat Sněmovnu tak, aby to legislativně bylo zachyceno a bylo to čisté, pokud na tom bude shoda.

Co se týká postupu při hlasování ke státnímu rozpočtu 2019, tak ten návrh postupu by byl následující, pokud samozřejmě nebudou k tomu připomínky.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1 uvedeném v textové části usnesení rozpočtového výboru příloha 1. Tento se týká vzniku nové kapitoly 362 Národní sportovní agentura.

Potom bychom hlasovali o návrhu A2, což je pozměňovací návrh rovněž v textové části rozpočtového výboru, ale jsou to změny v příloze číslo 6 a 8 zákona týkající se matrik.

Dále bychom hlasovali pozměňovací návrhy číselné položky, což je příloha 2A, obsažené v usnesení rozpočtového výboru, a to tak, že A1, A2, A3, A4 po jednotlivých bodech s tím, že bude-li schválen bod A4 rozpočtového výboru, potom bude nehlasovatelný bod B53, protože je identický s pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru.

Dále bychom pokračovali pozměňovacími návrhy v číselných položkách, které jsou uvedeny v příloze 2B, přednesené ve druhém čtení, s tím, že bychom se vyjádřili a zaujali postoj nejprve k pozměňovacímu návrhu B82 a dále bychom hlasovali body B1 až B98 jednotlivě s výjimkou bodů B74, B75, B76, B24, protože tyto body, a to je návrh, bude o tom rozhodovat Sněmovna, tyto body jsou nehlasovatelné, protože u nich chybí specifikace položek.

Až se vypořádáme s těmito všemi pozměňovacími návrhy, měli bychom hlasovat o usnesení jako celku, a bude-li schválen zákon o státním rozpočtu jako celek, potom bychom postupovali tak, že bychom hlasovali o doprovodných usneseních, a to je podle tisku 287/5, a to tak, že opět jednotlivě po bodech tak, jak jsou seřazeny. Tisky 287/4 a 280/5 máte na svých lavicích, takže by mělo být jasné, o čem budeme hlasovat.

To je můj návrh hlasovací procedury.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji, paní zpravodajko, a já tedy k tomuto bodu otevírám rozpravu ve třetím čtení, i k navrženému postupu, a v tuto chvíli jako první s přednostním právem je přihlášen pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, jenom stručné stanovisko klubu TOP 09 k hlasování návrhu zákona o státním rozpočtu. Předložili jsme řadu pozměňujících návrhů a řadu pozměňujících návrhů našich kolegů z jiných poslaneckých klubů budeme podporovat. Bez ohledu na to ale, jak dopadne hlasování o pozměňujících návrzích, prosím o pochopení, že nemůžeme hlasovat v závěrečném hlasování ve třetím čtení pro návrh zákona, a to pro parametry, které byly definovány již v prvním čtení. V prvním čtení jsme nabízeli alternativu, méně plýtvavou, méně neodpovědnou, tato alternativa nebyla akceptována, a proto tak jak jsou stanoveny příjmy, výdaje a saldo státního rozpočtu, je to pro nás zcela nepřijatelné. Byl by to dobrý rozpočet, kdyby za rok přišel konec světa. Pak bych ho chápal. Pak by to mělo svůj smysl. Ale předpokládám, že konec světa se nechystá, vláda přesto tak ten rozpočet koncipuje.

Je zajímavé, viděl jsem nedávno v nějakém průzkumu, že vlivem masivní propagandy si polovina obyvatel myslí, že zatímco my jsme v krizi dusili investice a škrtili jsme tak ekonomiku, Babišova vláda a Sobotkova vláda investice nastartovala. On opak je pravdou. Ono ještě v letošním roce se investuje mnohem méně, než se investovalo v posledním krizovém roce 2012, a v příštím roce poprvé se bude investovat o něco více, než se investovalo v roce 2012, ale to prosím pěkně jenom o 8,5 miliardy. Jakkoliv má vláda k dispozici o 353 miliard víc na celkových výdajích oproti tomu roku 2012, tak jenom 8,5 miliardy budou investice. Ale 75 miliard budou platy státních zaměstnanců. Platy státních zaměstnanců a počet státních zaměstnanců, to je ta skutečná vládní priorita, ale tam neleží budoucnost České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP